Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Kalendář akcí - červen
10.6.2024

Aktuální kalendář je naplněn.

Sdělení ze školní jídelny - vrácení přeplatků
10.6.2024

Konkrétní informace v BLOGU ŠKOLY a v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Odstávka teplé vody
5.6.2024

Více informací v BLOGU ŠKOLY.

Seznam identifikátorů - 6. třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 2023/2024
21.5.2024

Podrobnosti v BLOGU ŠKOLY.

Konzultační hodiny - květen 2024
19.5.2024

Tabulka konzultačních hodin je ZDE.

Národní muzeum 7. B
10.5.2024

Bližší informace jsou na třídní stránce 7. B.

Adaptační kurz 2024 - 2025
8.5.2024

V záložkách BLOG ŠKOLY  a také v samostatné záložce 2. STUPEŇ - ADAPTAČNÍ KURZ 2024-2025 jsou informace pro rodiče a žáky budoucích šestých ročníků.

Kalendář akcí květen
1.5.2024

Kalendář květnových akcí je aktuálně naplněn.

Seznam identifikátorů přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2024/2025
29.4.2024

V samostatné záložce BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY, ale také v BLOGU ŠKOLY jsme právě zveřejnili seznam identifikátorů přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2024/2025.

Změny v rozvrzích některých tříd 2. stupně
28.4.2024

Více informací v BLOGU ŠKOLY a na stránkách tříd.

Výstava výtvarných prací žáků 2. stupně
17.4.2024

Nejprve nahlédněte do BLOGU ŠKOLY a poté se vydejte do Informačního střediska na Mírovém náměstí.

Volba zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady – 2. kolo
14.4.2024

V BLOGU ŠKOLY, v samostatném článku, jsou uvedeny důležité informace k 2. kolu voleb zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady.

Vyhlášení voleb do Školské rady
1.3.2024

Bližší informace k volbám do Školské rady jsou zveřejněny v BLOGU ŠKOLY.

Záložka BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY
6.2.2024

Aktuálně otevíráme záložku BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY, která je určena zákonným zástupcům budoucích prvňáčků. Záložka bude plně aktualizována do konce měsíce února.

Přijímací řízení na SŠ a osmiletá gymnázia
20.12.2023

Důležité informace k přijímacím zkouškám jsou v BLOGU ŠKOLY, ale také ve stálých záložkách 1. a 2. stupně.

Nabídka pracovní příležitosti
14.12.2023

Bližší informace v BLOGU ŠKOLY a v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Sdělení ze školní jídelny - úprava cen stravného
14.12.2023

Bližší informace v BLOGU ŠKOLY či v samostatné záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
17.8.2021

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Přijímací zkoušky na SŠ 2024

Vloženo: 20.12.2023 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 793x | Upravil: Lenka Růžičková

AKTUÁLNĚ:

Vážení rodiče, milí žáci,

i na tomto místě Vám přinášíme informaci, kterou jste již obdrželi systémem Bakaláři. 


V pondělí 5. 2. 2024 proběhne informační schůzka k přijímacímu řízení a k systému vyplňování přihlášek.
Schůzka se bude konat od 14:30 hodin v učebně přírodních věd a výpočetní techniky. V tento den bude možné v případě zájmu s pomocí pedagogů vyplnit elektronickou, hybridní přihlášku nebo přihlášku formou tiskopisu.


Elektronický systém bude otevřen již od 1. 2. 2024. Prosím o prostudování následujících videí ze stránky Rodiče - Přihlášky na střední školy 2024 


Součástí přihlášky budou i povinné přílohy, které se buď vyfotí, nebo naskenují a poté vloží do systému jako příloha.


Vzhledem k omezené kapacitě učebny potřebuji dopředu vědět, zda máte o schůzku zájem. Prosím tedy o potvrzení nejpozději do 31. 1. 2024 do systému Bakaláři.


S pozdravem
Mgr. Marie Prošková, kariérový poradce

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2024

 

 • Doporučuji pravidelně navštěvovat webové stránky prihlaskynastredni.cz , kde v sekci Pro rodiče a žáky naleznete aktualizované informace k přijímacímu řízení.
 • NOVĚ budou přihlášky na SŠ v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita).
 • Informační systém bude spuštěn 15. 1. 2024 (v 2. polovině ledna bude pro zákonné zástupce a vycházející žáky uspořádána informační schůzka, která bude zacílena na proškolení a případnou pomoc s elektronickým vyplňováním přihlášek na SŠ).
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy (= maturitní i výuční obory v rámci 3 přihlášek). V případě oborů s talentovou zkouškou maximálně 5 přihlášek.
 • Zůstává i hybridní verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému) + tisk přihlášek a následné odeslání přihlášek na příslušnou SŠ.
 • Ředitelé středních škol do 31. 1. 2024 zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup, a předají do informačního systému velmi podrobná kritéria pro přijetí.
 • Termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024.
 • NOVĚ prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit).
 • Nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat.
 • 2 pokusy konání testů JPZ u maturitních oborů. NOVĚ mají 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určité školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení (tedy 2. nebo 3.).
 • NOVĚ prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí.
 • Výsledky JPZ 15. května 2024 (NOVĚ až po náhradním termínu přijímacích zkoušek).
 • Odpadá zápisový lístek!
 • Odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení).
 • Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo (povinné zohlednění výsledku JPZ), nelze se tedy v 2. kole hlásit na maturitní obory, pokud se uchazeč neúčastnil v 1. kole JPZ.
 • Výsledky 2. kola do konce června 2024.
 • Od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ jako doposud.

 

Žáci s OMJ – azylanti z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině

 • Žáci s OMJ, kteří jsou na území ČR z důvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny, mají na základě žádosti připojené k přihlášce na SŠ právo konat písemný test JPZ oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce, písemný test JPZ z českého jazyka se na základě žádosti promíjí a střední škola ověří znalost rozhovorem. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem, platným dokladem.

 

Žáci s podpůrnými opatřeními

 • Žáci s podpůrnými opatřeními si včas zařídí v příslušném poradenském zařízení potvrzení k úpravě JPZ (nejedná se o dosud platné doporučení).

 

Termíny:

 

 • 2 řádné termíny přijímacích zkoušek v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024.
 • 2 náhradní termíny přijímacích zkoušek v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024.
 • 2 řádné termíny přijímacích zkoušek pro osmiletá gymnázia v úterý a ve středu 16. a 17. dubna 2024.
 • Pozvánky 14 dnů před řádným a 7 dnů před náhradním termínem.
 • 15. 5. 2024 zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení.
 • 21. 6. 2024 zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení.

 

Mgr. Marie Prošková, výchovná poradkyně pro 2. stupeň

proskova.m@zsvodojem.cz

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.