Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Úprava cen obědů od 1. 9. 2021
15.6.2021

Bližší informace v BLOGU ŠKOLY či v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Provoz škol od 8. 6. 2021
8.6.2021

Více informací v blogu školy.

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd - podrobnosti
27.5.2021

Podrobnosti k plánované schůzce rodičů budoucích prvňáčků naleznete v BLOGU ŠKOLY  nebo v sekci BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY - INFORMACE PRO RODIČE.

Objednávka obědů na měsíc červen - upozornění ŠJ
26.5.2021

Podrobnosti v blogu školy či záložce školní jídelna.

Důležité informace strávníkům a účastníkům ŠD
21.5.2021

Bližší informace v záložkách ŠKOLNÍ JÍDELNA, ŠKOLNÍ DRUŽINA nebo v souhrnném článku v BLOGU ŠKOLY.

Akce červen
21.5.2021

Kalendář akcí pro měsíc červen je naplněn.

Zpráva Policie ČR
20.5.2021

Podrobnosti v blogu školy nebo rychlým vstupem ZDE.

Provoz školy od 10.5.
5.5.2021

Bližší informace v blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Hotovostní platby za obědy
28.4.2021

Hotovostní platby za obědy budou umožněny 30. 4. v čase 7.00 - 16.00 hodin. Více informací v aktualizovaném článku v blogu školy a v záložce školní jídelna.

Přijatí žáci do 1. tříd
23.4.2021

Právě jsme zveřejnili novou podsložku - PŘIJATÍ ŽÁCI DO PRVNÍCH TŘÍD. Vstoupit můžete záložkou BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY nebo rychlým proklikem ZDE.

Provoz školy od 26. 4. 2021
22.4.2021

Aktuální informace platné od 26.4. přinášíme v článku v blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE.

Informace pro rodiče žáků 5. tříd
19.4.2021

Veškeré informace o 6. třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů jsou v blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Šipkovaná Po stopách Vodojemu
10.4.2021

Už jsme dlouho s omezeným pohybem. Pojďte to změnit.

Přijímací zkoušky - mimořádná opatření
9.4.2021

Aktualizované údaje k přijímacímu řízení jsou v záložkách II. stupeň - přijímací řízení  a I.stupeň - Osmiletá gymnázia

Vzdělání - příležitost pro všechny
26.2.2021

Podrobnější informace k projektu rychlým proklikem ZDE.

Aktuální informace pro strávníky ŠJ
24.2.2021

V blogu školy i v záložce školní jídelna jsou aktuální informace. Rychlý vstup proklikem uvedených odkazů.

Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet
4.2.2021

Zákonní zástupci žáků 5. a 9. ročníků, seznamte se v Blogu školy s nabídkou ČŠI. Rychlý přístup ZDE.

Provoz školy v následujících dvou týdnech
28.1.2021

Bližší informace v Blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia - aktuálně
12.1.2021

S důležitými informacemi se můžete seznámit v blogu školy, ale též v záložkách 2. stupně - Přijímací řízení a v záložce 1. stupně - Osmiletá gymnázia.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
13.10.2020

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Doporučený postup u akutního onemocnění
16.9.2020

Celé znění doporučeného postupu najdete v Blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE. (Velikost: 252.21 kB)

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
27.8.2020

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Přijímací zkoušky na SŠ 2020-2021 - AKTUALIZOVÁNO

Vloženo: 20.4.2020 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 910x | Upravil: Lenka Růžičková

Přijímací řízení na střední školy 2020/2021 - ZMĚNY A ÚPRAVY

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ


Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které vzejde v platnost dne 26. 4. 2021, bylo stanoveno, že se uchazeči o střední vzdělání umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že:

 

 • nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19
 • předloží před konáním zkoušky potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – CoV-2 nebo RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-COV2, provedených ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech.


Potvrzení může být nahrazeno dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.


Potvrzení může být nahrazeno dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech.


Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.


Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.


Střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou. Povinnost toto provádět však nemá.


Kontrolu vydaných dokladů bude provádět střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky.


Pokud žák nebude mít platný doklad, nebude mu konání zkoušky umožněno.


Stejný doklad musí předložit i další osoby účastnící se zkoušky (podporující osoba).


Testování uchazečů bude probíhat 28.4. a 30.4.2021 v prostorách školy. Časový harmonogram bude zveřejněn v programu Teams - Přijímací zkoušky 2020–2021.

 

Jednotná přijímací zkouška a školní přijímací zkouška


Pokud škola s oborem vzdělávání s maturitní zkouškou jednotnou přijímací zkoušku nekoná, musí konat vždy školní přijímací zkoušku a zároveň takový uchazeč koná dvakrát jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou má uvedenou v přihlášce a která jednotnou přijímací zkoušku koná. Téměř každý uchazeč o střední vzdělání s maturitní zkouškou se tedy účastní přijímacího řízení ve dvou středních školách minimálně ve dvou termínech, v některých případech v termínech třech (dvakrát jednotná přijímací zkouška na jedné škole, školní přijímací zkouška na škole druhé).

 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo k úpravě termínu jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021.

 

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia:

 • řádný termín: pondělí 3. května 2021
 • řádný termín: úterý 4. května 2021

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • náhradní termín: středa 2. června 2021
 • náhradní termín: čtvrtek 3. června 2021

 

Jednotná PZ:

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o navýšení časové dotace u jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka z původních 60 min na 70 min a u jednotné přijímací zkoušky z matematiky z původních 70 min na 85 min. Důvodem je aktuální situace, která znemožnila žákům možnost intenzivní přípravy na PZ prezenční formou.

 

Zápisový lístek:

 

Zákonný zástupce žáka základní školy obdrží zápisový lístek od 22. 3. 2021 nejpozději do 30. 4. 2021. Harmonogram konzultačních hodin bude upřesněn prostřednictvím systému Bakaláři a programu Teams, kde bude možné rezervovat konkrétní termín.

 

Žák odevzdává zápisový lístek na vybranou SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Neučiní-li tak, vzdává se práva být přijat na danou školu a na jeho místo přijmou jiného uchazeče.

 

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (to neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení). Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky).

 

Kompletní přehled aktuálních informací k PZ naleznete na těchto stránkách:

Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Přeji všem uchazečům pevnou vůli a pozitivní mysl.

Mgr. Marie Prošková, výchovná poradkyně

proskova.m@zsvodojem.cz

 

 

Přihláška na SŠ, víceletá gymnázia: 

 

Tištěná přihláška, kterou žáci/zákonní zástupci dostali, je pouze vzor a originální verzi obdrží v 1. únorovém týdnu. Na tuto (tištěnou - vzorovou) přihlášku je proto nutné vyplnit osobní údaje, přesný název školy a obor, případné schopnosti, zájmy, vědomosti v závislosti na kritériích přijímání. Kritéria přijímání a druh přijímací zkoušky najdete na webových stránkách příslušné školy do 31.1.2021. 


Na jednu přihlášku se vyplňují obě zvolené školy bez nutnosti preference. 

Lékařské potvrzení (žádá-li si ho škola) se dává až na originální přihlášku. V době konzultačních hodin mi žáci přihlášky budou nosit. Pozor, je důležité se objednat na určitý čas prostřednictvím systému Bakaláři, e-mailové adresy, soukromého chatu v programu Teams. 


Veškeré údaje z přihlášky budou přeneseny do systému Bakaláři, přihláška bude doplněna o známky za příslušná pololetí a podepsána panem ředitelem. Tato přihláška se vydá zpět žákovi nebo zákonnému zástupci ve 2 kopiích proti podpisu. Přihlášky podepíše zákonný zástupce (případně se doplní potvrzení od lékaře) a do 1. 3. 2021 musí být odevzdány na příslušné školy.


Aktuální informace pro vycházející žáky jsou i nadále pravidelně zveřejňovány v programu Teams, kde je vytvořená skupina Přijímací zkoušky 2020 - 2021. 


V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat prostřednictvím sytému Bakaláři nebo e-mailové adresy proskova.m@zsvodojem.cz. 
 

Konzultační hodiny a časy: 

15.1. (pátek): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:35 – 9:45, 9:50 – 10:00, 10:05 – 10:15, 10:20 – 10:30, 10:35 – 10:45 

19.1. (úterý): 

12:00 – 12:10, 12:15 – 12:25, 12:30 – 12:40, 13:45 – 13:55 

20.1. (středa): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:30 – 9:40, 9:45 – 9:55, 10:00 – 10:10, 10:15 – 10:25, 10:30 – 10:40, 10:45 – 10:55, 11:00 – 11:10, 11:15 – 11:25, 11:30 – 40, 11:45 – 11:55 

22.1. (pátek): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:35 – 9:45, 9:50 – 10:00, 10:05 – 10:15, 10:20 – 10:30, 10:35 – 10:45 

26.1. (úterý): 

12:00 – 12:10, 12:15 – 12:25, 12:30 – 12:40, 13:45 – 13:55 

27.1. (středa): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:30 – 9:40, 9:45 – 9:55, 10:00 – 10:10, 10:15 – 10:25, 10:30 – 10:40, 10:45 – 10:55, 11:00 – 11:10, 11:15 – 11:25, 11:30 – 11:40, 11:45 – 11:55 

 

Odpolední termíny jsou možné po předchozí domluvě. 

 

Dopolední časy mohou žáci využít pouze v případě, že nemají on-line výuku a tato výuka nebude nijak omezována (pozdní příchod, příprava na hodinu)!!! 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2020-2021

 • Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky.
 • Žák dostane vyplněnou a ředitelem školy potvrzenou přihlášku, nechá ji potvrdit lékařem (pouze u některých oborů), a podává ji přímo příslušnému řediteli střední školy.
 • Základní škola přihlášky neposílá.
 • Přihlášku do oborů s talentovou zkouškou musí žák odevzdat řediteli střední školy do 30. 11. 2020, do ostatních oborů nejpozději do 1. 3. 2021
 • Ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, musí stanovit dva termíny.
 • Období přijímacích zkoušek do oborů s talentovou zkouškou se koná od 2. ledna do 15. ledna 2021
 • Období přijímacích zkoušek do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná od 15. ledna do 31. ledna 2021.

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín: pondělí 12. dubna 2021
 2. termín: úterý 13. dubna 2021

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín: středa 14. dubna 2021
 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 1. termín: středa 12. května 2021
 2. termín: čtvrtek 13. května 2021

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 

Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů zveřejní do dvou pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky a to pod přiděleným registračním číslem (s výsledkem řízení u každého uchazeče) na veřejně přístupném místě ve škole. JE NUTNO SLEDOVAT webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule!

 

 

Odvolání:

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

 

Zápisový lístek:

 

Žák odevzdává zápisový lístek na vybranou SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Neučiní-li tak, vzdává se práva být přijat na danou školu a na jeho místo přijmou jiného uchazeče.

 

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení). Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky). 

 

Žák základní školy obdrží zápisový lístek nejpozději do 15. března 2021. Žák, který se hlásí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, obdrží zápisový lístek nejpozději do 30. listopadu 2020.

 

Zápisový lístek si můžete vyzvedávat u Mgr. Marie Proškové, ve středu 11:40-12:40, ve čtvrtek 14:00–14:30, v pátek  9:00-10:00. V jiné dny po předchozí domluvě prostřednictvím systému Bakaláři nebo e-mailu.Vyzvedává se proti podpisu zákonného zástupce dítěte.

 

Po odevzdání zápisového lístku na střední škole potvrdí žák úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole a zpět na ZŠ donese potvrzení o přijetí zápisového lístku ze SŠ.

 

Konkrétní podmínky konání povinných přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021 sledujte na  www.cermat.cz,

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Podrobné informace o přijímacím řízení a případném odvolacím řízení naleznete na stránkách https://www.atlasskolstvi.cz/a7470-prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani.

Další informace pro uchazeče na www.infoabsolvent.cz.

 

Mgr. Marie Prošková, výchovná poradkyně

proskova.m@zsvodojem.cz