Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Zápis do 1. tříd - AKTUALIZOVÁNO
26.3.2020

Přinášíme aktuální informace k průběhu zápisu do 1. tříd. Aktualizovali jsme celou záložku BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY. Seznamte se se změnami.

Deváťákům s Taktikem
26.3.2020

Nahlédněte, vyzkoušejte. Více informací ZDE

Plánované rodičovské schůzky
25.3.2020

Vážení rodiče, s dostatečným předstihem si dovolujeme upozornit, že  rodičovské schůzky plánované na úterý 14. 4. jsou ZRUŠENY.

Zahraniční pobyt - Chorvatsko
24.3.2020

Předpokládáme, že zájezd do Chorvatska ve dnech 20.5. – 2.6.2020 bude zrušen. Více informací ZDE.

Office 365
24.3.2020

Další podpora domácí přípravy Vašich dětí je hotova. Zaktivovali jsme účty všem dětem 1- 9. ročníků.

Změny v OŠETŘOVNÉM
20.3.2020

19.3. schválila vláda změny v OŠETŘOVNÉM. Podrobnosti v blogu.

Vysílání ČT pro podporu domácí přípravy žáků 2. stupně
18.3.2020

V nově vzniklém článku jsou přehledně zveřejněny odkazy na vysílání ČT pro domácí přípravu starších žáků a též odkazy pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám na SŠ.

Vysílání ČT pro podporu domácí přípravy žáků 1. stupně
17.3.2020

Článek je denně aktualizován, sledujte, využijte.

Posunutí termínu zápisu do 1.tříd
17.3.2020

Více informací v blogu školy a samostatné záložce BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY.

Podpora domácí přípravy
15.3.2020

V blogu školy jsme zvežejnili výběr materiálů, které Vám mohou usnadnit domácí přípravu dětí.

Zahraniční pobyt Anglie - ZRUŠENO
13.3.2020

Podrobnější informace v blogu školy či rychlým přístupem ZDE.

Zápisový lístek
11.3.2020

Zákonným zástupcům žáků 5. a 9. tříd, kteří budou procházet přijímacím řízením na SŠ, je určena informace ohledně zápisového lístku.

Generování žádosti o přijetí do 1. tříd
2.3.2020

Vážení rodiče, ZDE je podrobný popis postupu ke generování elektronické žádosti k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Zápis - jazykové mutace
27.2.2020

Zveřejňujeme podrobnosti k zápisu v různých jazykových mutacích.

Záložka BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY
27.1.2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dnes jsme přidali podsložky záložky BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY. Nahlédněte.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Přijímací zkoušky na SŠ 2020

Vloženo: 3.11.2019 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 383x | Upravil: Lenka Růžičková

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2020

 

 • Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat dvěpřihlášky.
 • Žák dostane vyplněnou a ředitelem potvrzenou přihlášku, nechá ji potvrdit lékařem (pouze u některých oborů), a podává ji přímopříslušnému řediteli střední školy. Základní škola přihlášky neposílá.
 • Přihlášku do oborů s talentovou zkouškou musí žák odevzdat řediteli střední školy do 30. 11. 2019, do ostatních oborů nejpozději do 1. 3. 2020
 • Ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, musí stanovit dva termíny.
 • Období přijímacích zkoušek do oborů s talentovou zkouškou je 2. ledna – 15. února 2020
 • řádný termín jednotné zkoušky je 14. 4. 2020
 • řádný termín jednotné zkoušky je 15. 4. 2020
 • náhradní termín jednotné zkoušky je 13. 5. 2020
 • náhradní termín jednotné zkoušky je 14. 5. 2020

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů zveřejní do dvou pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky a to pod přiděleným registračním číslem (s výsledkem řízení u každého uchazeče) na veřejně přístupném místě ve škole - JE NUTNO SLEDOVAT webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.

 

Odvolání – do 3 pracovních dnů od doručení o nepřijetí.

 

 

Zápisový lístek si můžete vyzvedávat na sekretariátu školy u pí Kopencové v následující dny:

 

 • středa 11. 3. 2020 11:00 – 15:00

 

 • čtvrtek 12. 3. 2020 7:00 – 8:00 a 14:00 – 15:00

 

 • pátek 13. 3. 2020 7:00 – 8:00 a 14:00 – 15:00

 

Týden 16. 3 – 20. 3. 2020       8:00  – 11:00 hodin

V jiné termíny po předchozí domluvě.

 

Vyzvedává se proti podpisu zákonného zástupce dítěte.

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK, žák odevzdá na vybranou SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Neučiní-li tak, vzdává se práva být přijat na danou školu a na jeho místo přijmou jiného uchazeče.

 

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení).

 

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky).  

 

Po odevzdání zápisového lístku na střední škole potvrdí žák úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole a zpět na ZŠ donese potvrzení o přijetí zápisového lístku ze SŠ.

 

Děkuji Mgr. K. Žaloudková, vých. poradkyně

turkova.k@zsvodojem.cz   

 

Konkrétní podmínky konání povinných přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020 sledujte na  www.cermat.cz.

 

Další informace pro uchazeče na:

http://www.cermat.cz

www.msmt.cz

www.infoabsolvent.cz