Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Lyžařský kurz 2023 - 2024, 2. STUPEŇ
11.9.2023

Informace k lyžařskému kurzu jsou aktuálně zveřejněny v BLOGU ŠKOLY a také v samostatné záložce II. stupeň - LYŽAŘSKÝ KURZ 2023/2024

Příspěvek pojišťoven na platbu za švp
25.6.2023

Podrobnosti v blogovém článku.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
17.8.2021

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Přijímací zkoušky na SŠ 2021-2022

Vloženo: 10.9.2021 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 1419x | Upravil: Lenka Růžičková

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2022-2023


Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky (na každé přihlášce budou vždy obě zvolené školy bez ohledu na pořadí).


• U dalších kol přijímacího řízení (v případě, že škola další kola vypíše) není počet přihlášek omezen (na každé přihlášce musí být vždy jen jedna vybraná škola – obor).


Žák dostane vyplněnou a ředitelem školy potvrzenou přihlášku, nechá ji potvrdit lékařem (pouze u některých oborů), a podává ji přímo příslušnému řediteli střední školy.


• Základní škola přihlášky neposílá.


• Ředitel školy zveřejní kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky do 31. 10. 2022 u oborů s talentovou zkouškou a do 31. 1. 2023 u oborů bez talentové zkoušky.


Přihlášku do oborů s talentovou zkouškou musí zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdat řediteli střední školy do 30. 11. 2022, do ostatních oborů nejpozději do 1. 3. 2023.


• Období přijímacích zkoušek do oborů s talentovou zkouškou se koná od 2. ledna do 15. ledna 2023.


• Období přijímacích zkoušek do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná od 15. ledna do 31. ledna 2023.


• Období přijímacích zkoušek do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou se školní zkouška koná od 12. dubna do 28. dubna 2023.


• Období přijímacích zkoušek do oborů středního vzdělání s výučním listem se školní zkouška koná od 22. dubna do 30. dubna 2023.


Termíny konání jednotné zkoušky:


Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 


Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn u oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou od 5. do 15. února 2023 (do 20. ledna 2023 sdělení o výsledku talentové zkoušky), u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou do 2. května 2023, u oborů vzdělání s výučním listem od 22. dubna do 30. dubna 2023 a to pod přiděleným registračním číslem (s výsledkem řízení u každého uchazeče) na veřejně přístupném místě ve škole. JE NUTNO SLEDOVAT webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule!


Odvolání:
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.


Zápisový lístek:


Žák odevzdává na vybranou SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Neučiní-li tak, vzdává se práva být přijat na danou školu a na jeho místo přijmou jiného uchazeče.


Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení). Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.


Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky).  


Žák základní školy obdrží zápisový lístek nejpozději do 30. listopadu 2022 u oborů vzdělání s talentovou zkouškou a nejpozději do 15. března 2023 u oborů vzdělání bez talentové zkoušky.


Zápisový lístek si může vyzvednout zákonný zástupce proti podpisu u Mgr. Marie Proškové po předchozí domluvě prostřednictvím systému Bakaláři nebo e-mailu.


Po odevzdání zápisového lístku na střední škole potvrdí žák úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole a zpět na ZŠ donese potvrzení o přijetí zápisového lístku ze SŠ.


Konkrétní podmínky konání povinných přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/2022 sledujte na:

 

 

Mgr. Marie Prošková, výchovná poradkyně pro 2. stupeň
proskova.m@zsvodojem.cz

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.