Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Přijímací zkoušky na SŠ 2019

Vloženo: 6.2.2019 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 814x | Upravil: Lenka Růžičková

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2019

 

  • Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky.
  • Žák dostane vyplněnou a ředitelem potvrzenou přihlášku, nechá ji potvrdit lékařem (pouze u některých oborů), a podává ji přímo příslušnému řediteli střední školy. Základní škola přihlášky neposílá.
  • Přihlášku odevzdá žák řediteli střední školy do 1. 3. 2019.
  • Ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, musí stanovit dva termíny.
  • 1. řádný termín jednotné zkoušky je 12. 4. 2019
  • 2. řádný termín jednotné zkoušky je 15. 4. 2019
  • 1. náhradní termín jednotné zkoušky je 13. 5. 2019
  • 2. náhradní termín jednotné zkoušky je 14. 5. 2019
     

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů zveřejní do dvou pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky a to pod přiděleným registračním číslem (s výsledkem řízení u každého uchazeče) na veřejně přístupném místě ve škole - JE NUTNO SLEDOVAT webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.

 

Odvolání – do 3 pracovních dnů od doručení o nepřijetí.

 

Zákonný zástupce obdrží ZÁPISOVÝ LÍSTEK , který vyplní a odevzdá nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Neučiní-li tak, vzdává se práva být přijat na danou školu a na jeho místo přijmou jiného uchazeče.

 

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje.

 

Výjimku z uplatnění zápisového lístku jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. Jednak když jeho odvolání bylo úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Konkrétní podmínky konání povinných přijímacích zkoušek ve školním roce 2018/2019 sledujte na www.cermat.cz.

 

Další informace pro uchazeče na:

http://www.cermat.cz

www.msmt.cz

www.infoabsolvent.cz