Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Zápis do budoucích prvních tříd
3.3.2021

Podrobné informace k zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2021-2022 jsou v záložce BUDOUCÍ 1. TŘÍDY  a jejích podsložkách.

Provoz školy od 1. 3. 2021
27.2.2021

Informace k provozu školy v termínu od 1. 3. 2021 v Blogu školy nebo rychlým proklikem.

Vzdělání - příležitost pro všechny
26.2.2021

Podrobnější informace k projektu rychlým proklikem ZDE.

Pokyn MZ ČR k ochranným prostředkům
24.2.2021

Pokyn MZ ČR k ochranným prostředkům je zveřejněn v blogu školy. 

Aktuální informace pro strávníky ŠJ
24.2.2021

V blogu školy i v záložce školní jídelna jsou aktuální informace. Rychlý vstup proklikem uvedených odkazů.

Provoz školy od 15. 2. 2021
12.2.2021

ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD. Bližší informace v blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet
4.2.2021

Zákonní zástupci žáků 5. a 9. ročníků, seznamte se v Blogu školy s nabídkou ČŠI. Rychlý přístup ZDE.

Provoz školy v následujících dvou týdnech
28.1.2021

Bližší informace v Blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Aktuální informace k výpisům vysvědčení
26.1.2021

Celý článek v Blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Hotovostní úhrada stravného na měsíc únor
26.1.2021

Bližší informace k hotovostní úhradě stravného ZDE.

Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia - aktuálně
12.1.2021

S důležitými informacemi se můžete seznámit v blogu školy, ale též v záložkách 2. stupně - Přijímací řízení a v záložce 1. stupně - Osmiletá gymnázia.

Stravné leden
16.12.2020

Vážení rodiče, více informací k platbě stravného na měsíc leden v Blogu školy či v záložce školní jídelna -  aktuálně.

Informace ze školní družiny - platby
26.11.2020

V Blogu školní družiny i v Blogu školy (rychlý přístup ZDE) jsou zveřejněny aktuální informace k platbám ŠD.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
13.10.2020

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Přijímací zkoušky na SŠ 2020 - 2021
20.9.2020

Do záložky II. stupeň - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ a do záložky I. stupeň - OSMILETÁ GYMNÁZIA byly přidány aktuální informace.

Doporučený postup u akutního onemocnění
16.9.2020

Celé znění doporučeného postupu najdete v Blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE. (Velikost: 252.21 kB)

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
27.8.2020

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Osmiletá gymnázia - ŽÁCI 5. ROČNÍKŮ

Vloženo: 20.9.2020 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 446x | Upravil: Lenka Růžičková

Přihláška na SŠ, víceletá gymnázia: 

 

Tištěná přihláška, kterou žáci/zákonní zástupci dostali, je pouze vzor a originální verzi obdrží v 1. únorovém týdnu. Na tuto (tištěnou - vzorovou) přihlášku je proto nutné vyplnit osobní údaje, přesný název školy a obor, případné schopnosti, zájmy, vědomosti v závislosti na kritériích přijímání. Kritéria přijímání a druh přijímací zkoušky najdete na webových stránkách příslušné školy do 31.1.2021. 


Na jednu přihlášku se vyplňují obě zvolené školy bez nutnosti preference. 

Lékařské potvrzení (žádá-li si ho škola) se dává až na originální přihlášku. V době konzultačních hodin mi žáci přihlášky budou nosit. Pozor, je důležité se objednat na určitý čas prostřednictvím systému Bakaláři, e-mailové adresy, soukromého chatu v programu Teams. 


Veškeré údaje z přihlášky budou přeneseny do systému Bakaláři, přihláška bude doplněna o známky za příslušná pololetí a podepsána panem ředitelem. Tato přihláška se vydá zpět žákovi nebo zákonnému zástupci ve 2 kopiích proti podpisu. Přihlášky podepíše zákonný zástupce (případně se doplní potvrzení od lékaře) a do 1. 3. 2021 musí být odevzdány na příslušné školy.


Aktuální informace pro vycházející žáky jsou i nadále pravidelně zveřejňovány v programu Teams, kde je vytvořená skupina Přijímací zkoušky 2020 - 2021. 


V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat prostřednictvím sytému Bakaláři nebo e-mailové adresy proskova.m@zsvodojem.cz. 
 

Konzultační hodiny a časy: 

15.1. (pátek): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:35 – 9:45, 9:50 – 10:00, 10:05 – 10:15, 10:20 – 10:30, 10:35 – 10:45 

19.1. (úterý): 

12:00 – 12:10, 12:15 – 12:25, 12:30 – 12:40, 13:45 – 13:55 

20.1. (středa): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:30 – 9:40, 9:45 – 9:55, 10:00 – 10:10, 10:15 – 10:25, 10:30 – 10:40, 10:45 – 10:55, 11:00 – 11:10, 11:15 – 11:25, 11:30 – 40, 11:45 – 11:55 

22.1. (pátek): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:35 – 9:45, 9:50 – 10:00, 10:05 – 10:15, 10:20 – 10:30, 10:35 – 10:45 

26.1. (úterý): 

12:00 – 12:10, 12:15 – 12:25, 12:30 – 12:40, 13:45 – 13:55 

27.1. (středa): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:30 – 9:40, 9:45 – 9:55, 10:00 – 10:10, 10:15 – 10:25, 10:30 – 10:40, 10:45 – 10:55, 11:00 – 11:10, 11:15 – 11:25, 11:30 – 11:40, 11:45 – 11:55 

 

Odpolední termíny jsou možné po předchozí domluvě. 

 

Dopolední časy mohou žáci využít pouze v případě, že nemají on-line výuku a tato výuka nebude nijak omezována (pozdní příchod, příprava na hodinu)!!! 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OSMILETÁ GYMNÁZIA 2020-2021

 

  • Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky.
  • Žák dostane vyplněnou a ředitelem školy potvrzenou přihlášku, nechá ji potvrdit lékařem (pouze u některých oborů), a podává ji přímo příslušnému řediteli osmiletého gymnázia.
  • Základní škola přihlášky neposílá.
  • Ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, musí stanovit dva termíny.

 

Období přijímacích zkoušek por obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: středa 14. dubna 2021
  2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: středa 12. května 2021
  2. termín: čtvrtek 13. května 2021

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 

Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů zveřejní do dvou pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky a to pod přiděleným registračním číslem (s výsledkem řízení u každého uchazeče) na veřejně přístupném místě ve škole. JE NUTNO SLEDOVAT webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule!

 

 

Odvolání:

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

 

Zápisový lístek:

 

Žák odevzdává zápisový lístek na vybranou SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Neučiní-li tak, vzdává se práva být přijat na danou školu a na jeho místo přijmou jiného uchazeče.

 

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení). Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky). 

 

Žák základní školy obdrží zápisový lístek nejpozději do 15. března 2021. Žák, který se hlásí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, obdrží zápisový lístek nejpozději do 30. listopadu 2020.

 

Zápisový lístek si můžete vyzvedávat u Mgr. Marie Proškové, ve středu 11:40-12:40, ve čtvrtek 14:00–14:30, v pátek  9:00-10:00. V jiné dny po předchozí domluvě prostřednictvím systému Bakaláři nebo e-mailu.Vyzvedává se proti podpisu zákonného zástupce dítěte.

 

Po odevzdání zápisového lístku na příslušném gymnáziu potvrdí žák úmysl stát se žákem na dané škole a zpět na ZŠ donese potvrzení o přijetí zápisového lístku.

 

Konkrétní podmínky konání povinných přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021 sledujte na  www.cermat.cz,

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Podrobné informace o přijímacím řízení a případném odvolacím řízení naleznete na stránkách https://www.atlasskolstvi.cz/a7470-prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani.

Další informace pro uchazeče na www.infoabsolvent.cz.

 

Mgr. Marie Prošková, výchovná poradkyně

proskova.m@zsvodojem.cz