Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Rozhodnutí KHS - 7. ročník
22.10.2021

V BLOGU  školy přinášíme rozhodnutí KHS k záchytu onemocnění covid-19 v 7. ročníku.

Hotovostní platba obědů - LISTOPAD
14.10.2021

Důležité informace v BLOGU ŠKOLY nebo v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Výsledky voleb do Školské rady
11.10.2021

Informace o výsledcích voleb do ŠR ZŠ Pod Vodojemem jsou zveřejněny v BLOGU ŠKOLY.

Volby do PS - zkrácené vyučování
3.10.2021

Bližší informace v BLOGU ŠKOLY.

Akce říjen
30.9.2021

Kalendář říjnových akcí je naplněn.

Třídní schůzky
22.9.2021

Podrobněji v BLOGU ŠKOLY.

Vyhlášení voleb do Školské rady
15.9.2021

Podrobnosti v článku v BLOGU ŠKOLY.

Rozhodnutí KHS Ústeckého kraje
11.9.2021

Více informací v blogu školy.

Projekt Nenech to být
10.9.2021

V záložce AKTIVITY - PROJEKTY jsou aktualizované informace k projektu Nenech to být.

Stránky tříd
18.8.2021

18.8. jsme aktualizovali stránky tříd (horní lišta - I. či II. stupeň). V tuto chvíli obsahují pouze jméno třídního učitele. Rozvrhy hodin a případné další podrobnosti doplníme v přípravném týdnu. 

Další aktualizace
17.8.2021

Aktualizací dnes prošly záložky KONTAKTY a NAŠI ZAMĚSTNANCI.

Úprava cen obědů od 1. 9. 2021
17.8.2021

Bližší informace v BLOGU ŠKOLY či v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
17.8.2021

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
18.8.2021

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Osmiletá gymnázia - ŽÁCI 5. ROČNÍKŮ

Vloženo: 10.9.2021 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 76x | Upravil: Lenka Růžičková

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A OSMILETÁ GYMNÁZIA 2021-2022

 

 • Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky (na každé přihlášce budou vždy obě zvolené školy bez ohledu na pořadí).

 • U dalších kol přijímacího řízení (v případě, že škola další kola vypíše) není počet přihlášek omezen (na každé přihlášce musí být vždy jen jedna vybraná škola – obor).

 • Žák dostane vyplněnou a ředitelem školy potvrzenou přihlášku, nechá ji potvrdit lékařem (pouze u některých oborů), a podává ji přímo příslušnému řediteli střední školy.

 • Základní škola přihlášky neposílá.

 • Ředitel školy zveřejní kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky do 31. 10. 2021 u oborů s talentovou zkouškou a do 31. 1. 2022 u oborů bez talentové zkoušky.

 • Přihlášku do oborů s talentovou zkouškou musí zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdat řediteli střední školy do 30. 11. 2021, do ostatních oborů nejpozději do 1. 3. 2022.

 • Období přijímacích zkoušek do oborů s talentovou zkouškou se koná od 2. ledna do 15. ledna 2022.

 • Období přijímacích zkoušek do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná od 15. ledna do 31. ledna 2022.

 • Období přijímacích zkoušek do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou se školní zkouška koná od 12. dubna do 28. dubna 2022.

 • Období přijímacích zkoušek do oborů středního vzdělání s výučním listem se školní zkouška koná od 22. dubna do 30. dubna 2022.

 

Termíny konání jednotné zkoušky:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: pondělí 12. dubna 2022
 • 2. termín: úterý 13. dubna 2022

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: středa 19. dubna 2022
 • 2. termín: čtvrtek 20. dubna 2022

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: středa 10. května 2022
 • 2. termín: čtvrtek 11. května 2022Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 

Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn u oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou od 5. do 15. února 2022 (do 20. ledna 2022 sdělení o výsledku talentové zkoušky), u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou do 2. května 2022, u oborů vzdělání s výučním listem od 22. dubna do 30. dubna 2022 a to pod přiděleným registračním číslem (s výsledkem řízení u každého uchazeče) na veřejně přístupném místě ve škole. JE NUTNO SLEDOVAT webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule!

 

Odvolání:

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Zápisový lístek:

Žák odevzdává na vybranou SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Neučiní-li tak, vzdává se práva být přijat na danou školu a na jeho místo přijmou jiného uchazeče.

 

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení). Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

 

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky).  

 

Žák základní školy obdrží zápisový lístek nejpozději do 30. listopadu 2021 u oborů vzdělání s talentovou zkouškou a nejpozději do 15. března 2022 u oborů vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Zápisový lístek si může vyzvednout zákonný zástupce proti podpisu u Mgr. Marie Proškové po předchozí domluvě prostřednictvím systému Bakaláři nebo e-mailu.

 

Po odevzdání zápisového lístku na střední škole potvrdí žák úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole a zpět na ZŠ donese potvrzení o přijetí zápisového lístku ze SŠ.

 

Konkrétní podmínky konání povinných přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/2022 sledujte na:   

 

Další informace pro uchazeče na www.infoabsolvent.cz

 

Mgr. Marie Prošková, výchovná poradkyně pro 2. stupeň

proskova.m@zsvodojem.cz