Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Přijímací zkoušky na SŠ 2020 - 2021
20.9.2020

Do záložky II. stupeň - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ a do záložky I. stupeň - OSMILETÁ GYMNÁZIA byly přidány aktuální informace.

Roušky 2. stupeň
17.9.2020

S novými, zpřísněnými pravidly pro nošení roušek se seznamte v Blogu školy, nebo kliknutím ZDE.

Kroužky aktualizováno
17.9.2020

K dnešnímu dni jsme aktualizovali záložku AKTIVITY - NABÍDKA KROUŽKŮ - pro žáky 1. stupně. Nabídku kroužků pro žáky 2. stupně zveřejníme do konce září.

Doporučený postup u akutního onemocnění
16.9.2020

Celé znění doporučeného postupu najdete v Blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE. (Velikost: 252.21 kB)

Třídní schůzka 1. ročníků
14.9.2020

Připomínáme konání rodičovské schůzky v úterý 15.9. od 16.30 v kmenových učebnách jednotlivých prvních tříd.

Mimořádné opatření MZ ČR
10.9.2020

Dokument k mimořádným opatřením naleznete v BLOGU ŠKOLY.

Záložka BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY
7.9.2020

Vážení rodiče prvňáčků,

z horního menu byla stažena záložka BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY. Veškeré důležité informace budou zveřejňovány přímo na stránkách jednotlivých tříd.

Kroužky
7.9.2020

Na nabídce kroužků aktivně pracujeme, v tuto chvíli jsou aktualizovány kroužky ŠD a kroužky Veroniky Kalinové.

Adaptační kurz
2.9.2020

Záložka byla aktualizována

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
27.8.2020

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Osmiletá gymnázia - ŽÁCI 5. ROČNÍKŮ

Vloženo: 20.9.2020 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 10x | Upravil: Lenka Růžičková

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OSMILETÁ GYMNÁZIA 2020-2021

 

  • Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky.
  • Žák dostane vyplněnou a ředitelem školy potvrzenou přihlášku, nechá ji potvrdit lékařem (pouze u některých oborů), a podává ji přímo příslušnému řediteli osmiletého gymnázia.
  • Základní škola přihlášky neposílá.
  • Ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, musí stanovit dva termíny.

 

Období přijímacích zkoušek por obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: středa 14. dubna 2021
  2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: středa 12. května 2021
  2. termín: čtvrtek 13. května 2021

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 

Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů zveřejní do dvou pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky a to pod přiděleným registračním číslem (s výsledkem řízení u každého uchazeče) na veřejně přístupném místě ve škole. JE NUTNO SLEDOVAT webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule!

 

 

Odvolání:

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

 

Zápisový lístek:

 

Žák odevzdává zápisový lístek na vybranou SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Neučiní-li tak, vzdává se práva být přijat na danou školu a na jeho místo přijmou jiného uchazeče.

 

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení). Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky). 

 

Žák základní školy obdrží zápisový lístek nejpozději do 15. března 2021. Žák, který se hlásí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, obdrží zápisový lístek nejpozději do 30. listopadu 2020.

 

Zápisový lístek si můžete vyzvedávat u Mgr. Marie Proškové, ve středu 11:40-12:40, ve čtvrtek 14:00–14:30, v pátek  9:00-10:00. V jiné dny po předchozí domluvě prostřednictvím systému Bakaláři nebo e-mailu.Vyzvedává se proti podpisu zákonného zástupce dítěte.

 

Po odevzdání zápisového lístku na příslušném gymnáziu potvrdí žák úmysl stát se žákem na dané škole a zpět na ZŠ donese potvrzení o přijetí zápisového lístku.

 

Konkrétní podmínky konání povinných přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021 sledujte na  www.cermat.cz,

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Podrobné informace o přijímacím řízení a případném odvolacím řízení naleznete na stránkách https://www.atlasskolstvi.cz/a7470-prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani.

Další informace pro uchazeče na www.infoabsolvent.cz.

 

Mgr. Marie Prošková, výchovná poradkyně

proskova.m@zsvodojem.cz