Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Kalendář akcí - říjen
4.10.2022

Kalendář říjnových akcí je aktuálně zveřejněn.

Vývoj situace
3.10.2022

Více informací rychlým proklikem ZDE.

Mimořádná zpráva
2.10.2022

Plné znění mimořádné zprávy je v BLOGU ŠKOLY.

Sdělení ze školní jídelny
30.9.2022

S důležitým sdělením ze školní jídelny se můžete seznámit v blogu školy nebo v záložce školní jídelny.

Ztráty a nálezy
28.9.2022

Více informací v BLOGU ŠKOLY.

Hotovostní placení obědů - říjen
28.9.2022

Více informací v BLOGU ŠKOLY  a v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

2. kolo senátních voleb
25.9.2022

Více informací v samostatném příspěvku.

Ředitelské volno
25.9.2022

V BLOGU ŠKOLY je více informací k udělení ředitelského volna.

Kroužky ŠD
12.9.2022

V dolní části záložky ŠD Informace pro rodiče je zveřejněna nabídka kroužků pro účastníky školní družiny.

Kalendář akcí - září
31.8.2022

Kalendář zářijových akcí je aktuálně naplněn.

Sdělení ze školní jídelny
18.8.2022

V blogu školy a též v záložce školní jídelna je důležité sdělení určené hlavně rodičům nových žáků.

Postup pro začleňování ukrajinských dětí do vzdělávání v ČR
10.3.2022

Pokyny MŠMT k začleňování ukrajinských dětí do vzdělávacího systému ČR jsou zveřejněny v BLOGU ŠKOLY v českém jazyce i v ukrajinské jazykové mutaci.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
17.8.2021

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
18.8.2021

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Plány


Září 

 • Poznáváme nové žáky i školní prostředí, poznáváme spolužáky, pracovníky školy a vychovatelky ŠD 
 • Seznámení s?chodem školní jídelny, pravidly a chováním ve školní jídelně 
 • Seznamujeme děti s řádem ŠD, bezpečností a režimem chodu ŠD, BOZP 
 • Vybíráme si kroužky a zájmové útvary pro tento školní rok 

 

Odpočinkové činnosti 

 • Seznamovací hry s dětmi ( kdo promluvil…) 
 • vytváření kamarádských vztahů , individuální přístup k novým dětem, „patronát“ starších dětí nad mladšími  
 • povídáme si, kdy slavíme svátky a narozeniny, aktuality 
 • rozhovory vychovatelky s?dětmi 
 • klidové hry, čtení knih a časopisů, prohlížení obrázků, společenské?hry 
 • Poslech pohádky - čtené, CD 

 

Rekreační činnost 

 • vycházky do okolí – spontánní hry ve volné přírodě, pozorování změn přírody, určování stromů a jejich plodů, orientace v?přírodě, sběr přírodnin 
 • míčové hry dle zájmu dětí, švihadla - podbíhání, přeskakování, závodivé hry na?hřišti  

 

Zájmová činnost 

 • malování a kreslení zážitků z?prázdnin pastelky, voskovky – kde se mi líbilo 
 • tvoříme výtvarné práce podzimní plody– tisk (tempery)- muchomůrka 
 • rodina a já (rozhovory na téma moje rodina , jak pomáhám, co rádi děláme  malba voskovkou, kolektivní práce portrét prarodičů) 
 • zábavná věda – statická elektřina 

 

Příprava na vyučování 

 • křížovky, spojovačky, labyrinty, hádanky, hlavolamy, jazykolamy, didaktické hry 
 • Rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku: modelína, špagety – ježek, vystřihovánky  

 

 

Úvodní rodičovská schůzka (1.třídy) – organizační záležitosti jednotlivých oddělení, režim ŠD, stravování 

 

 

Říjen 

 • Celodružinová soutěž o diplom – ORANŽOVO/ČERNÝ DEN 

 

Odpočinkové činnosti 

 • rozhovory vychovatelky s?dětmi, aktuality 
 • volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů  
 • Poslech pohádky -čtené, CD 

 

Rekreační činnost 

 • vycházky do okolí – spontánní hry ve volné přírodě, pozorování změn přírody, určování stromů a jejich plodů, orientace v?přírodě 
 • Sběr přírodnin pro tvořivou a zábavnou činnost 
 • míčové hry dle zájmu dětí, švihadla - podbíhání, přeskakování, závodivé hry na?hřišti  

 

Zájmová činnost 

 • Zpíváme lidové písničky 
 • hudební a zvukové hádanky - Co to hraje?, Co je to za zvíře? (interaktivní učebna) 
 • Práce s?papírem – papírový drak ( suché pastely, voskovky, krepový papír)  
 • Malování barevnými křídami na asfalt – (skřítek podzimníček, strašidla a duchové) 
 • Výrobky k?vánočním trhům 
 • České „Dušičky“ (2. 11.) x Haloween (31. 10.) – povídáme si 
 • Práce s?ohraničenou plochou – tématické omalovánky 
 • Den vzniku samostatného Československého státu (28.10), proč vznikl - vlajka, hymna , znak, prezident, Pražský Hrad 
 • Zábavná věda - magnetismus 

 

Příprava na vyučování 

 • křížovky, hádanky, jazykolamy, hlavolamy, didaktické hry 
 • Rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku -  navlékání kaštanů, zažehlovací korálky, modelína „ duch“ 
 • PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

 27.10, 29.10. Poučení o BOZP  

 

 

 

 

Listopad 

 

 • Besedujeme o osobní hygieně, jejím významu a pravidlech 
 • Upevňování základních hygienických návyků při všech činnostech, stolování, kašli…, kontrola denní hygieny, vhodnost oděvů 
 • Dodržování pravidel správného stolování = procvičujeme denně ve školní jídelně 
 • Seznamujeme se s pravidly slušného chování ve veřejných prostorách, uznávání práv a předpisů 

 

Odpočinkové činnosti 

 • Písničky, ČTENÍ, posloucháme a vymýšlíme pohádky, ve kterých vystupují strašidla a nadpřirozené postavy, poslech CD, hudební hry 
 • rozhovory vychovatelky s?dětmi,  
 • klidové hry, čtení knih a časopisů, prohlížení obrázků, společenské?hry 
 • Poslech pohádky - čtené, CD 
 • Volná hra na koberci – individuální výběr her, stavebnic, omalovánek, puzzle, hraček 

 

Rekreační činnost 

 • Pobyt venku – pozorujeme přírodu – bude už sníh? 
 • hry dle zájmu dětí, švihadla - podbíhání, přeskakování  

 

Zájmová činnost 

 • Svátek sv. Martina – 11. 11. – hledáme a čteme „svatomartinské“ pranostiky a seznámíme se s legendou o sv. Martinovi, povídáme si o zvycích předků – pečená husa, mladé víno… 
 • Odpoledne plné záhad, čar a kouzel - hrajeme si na kouzelníky 
 • pantomimické hry (řemesla, zvířata,..) 
 • Den boje za svobodu a demokracii ( 17. listopad)   
 • Začíná Advent – proč se slaví 
 • Výrobky na vánoční trhy 
 • Vánoční trhy 
 • Zábavná věda –vulkán, jak funguje sopka 

 

Příprava na vyučování 

 • Jazykolamy 

Prosinec 

 • Celodružinová soutěž –– FIALOVÝ DEN 

 

JAK SE SPRÁVNĚ CHOVAT: 

Známe kouzelná slovíčka? 

Besedujeme o kouzelných slovech a jejich významu 

Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat… 

 

Odpočinkové činnosti 

 • Poslech pohádky - čtené, CD 
 • Volná hra na koberci – individuální výběr her, stavebnic, omalovánek, puzzle, hraček 

 

Rekreační činnost 

 • Hry na sněhu – sáňkování, bobová dráha, pytlování, stavby ze sněhu, slalom, koulovaná, vycházky 

 

Zájmová činnost 

 • Postavy spojené s předvánočním obdobím – Mikuláš, Lucie, Barbora…pohled na svět očima předků, omalovánky 
 • Kolektivní práce – téma Advent 
 • Výroba vánočních přání a ozdob na vánoční stromeček, výzdoba kluboven a chodeb školy 
 • Co si přeji od ,,Ježíška,,– dopis, kresba 
 • Vánoční posezení u adventního věnce s cukrovím a koledou 
 • Poslech a zpívání písní a koled, vánoční zvyky a tradice 
 • Družinová vánoční besídka 

 

 

Příprava na vyučování 

 • Hledáme a poznáváme rozdíly – co chybí, co přebývá – špatně/správně, protiklady 
 • Didaktické hry 

 

 • Poučení o BOZP 
 • VÁNOČNÍ PRÁZDNINY (23. 12. - 2.1. 2022) 

LEDEN 

 

Celodružinová soutěž – MODROBÍLÝ DEN 

 

 • Povídání o: zdraví, nemoci, péči o tělo i duši, stravování, pitném režimu, harmonii v nás i kolem nás, jak zacházet s?léky, vitamíny 
 • Ochrana člověka za mimořádných situací ( základy 1. Pomoci při drobném poranění) Důležitá tel. čísla 
 • Práce Horské služby a záchranářů (beseda, instruktážní filmy) 

 

Odpočinkové činnosti 

 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry 
 • Poslech pohádky -čtené, CD, poslech písniček 
 • Povídáme si: co bychom si přáli v novém roce? 

 

Rekreační činnost 

 • Sáňkování, hry na sněhu, pobyt venku, vycházky do zimní přírody – pozorování, stopování 
 • Soutěž o nejhezčího sněhuláka VV, PV 

 

Zájmová činnost 

 • Vyprávění jak jsem prožil vánoce  – výtvarné ztvárnění – volná technika 
 • Výtvarné čarování s?tiskátky 
 • Vystřihovánky 
 • Hudebně pohybové hry 
 • Výrobky pro nastávající prvňáčky k zápisu 
 • Hrajeme si na lékaře a pacienty, krátké dramatizace, vyprávění podle obrázků 
 • Zábavná věda - vzduch 

 

Příprava na vyučování 

 • Vystřihovánky 

 

 • Poučení o BOZP 
 • UKONČENÍ  I. POLOLETÍ  31. 1. 2022  
 • (pololetní prázdniny – pátek 4. 2. 2022) 

 

ÚNOR 

 

 • Celodružinová soutěž –– ČERVENÝ A SRDÍČKOVÝ DEN 

 

 

Odpočinkové činnosti 

 • Čtení a poslech pohádek a výtvarné či dramatické ztvárnění pohádkových bytostí a příběhů, seznámení s?lidovou pohádkou a spisovateli 
 • Vyprávíme si o životě v?minulosti 
 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry 
 • Poslech pohádky -čtené, CD 

Rekreační činnost 

 • Sportovní aktivity v tělocvičně – míčové hry, honičky, volný pohyb na hudbu, využití tělocvičného nářadí a načiní, překážková dráha 
 • Hry na sněhu – stavění soch a hradů ze sněhu, vycházky 

Zájmová činnost 

 • Poznávání našich obcí, měst a okolí pomocí multimediální techniky – internet, DVD ukázky, CD poslech 
 • Historie našeho města, pověsti z města a okolí, znak města, důležité budovy a instituce, památky – LV, HV, TV, PV, DV. Minulost a současnost 
 • Význam slova korupce – povídání, beseda 
 • Ekologie, tvorba životního prostředí. Práce s?odpadovým materiálem 
 • Hry s textilem, kůží, korálky, brčky, špejlemi + výroba pohádkových loutek  - libovolná technika 
 • Poznávání hudebních nástrojů, zpěv 
 • „KARNEVAL“ – výroba karnevalové škrabošky 
 • Zábavná věda - telefon 

Příprava na vyučování 

 • Říkadla, básničky, hádanky, jazykolamy 

 

 • Poučení o BOZP 

 

 • JARNÍ PRÁZDNINY Ústí nad Labem (21.2. – 27.2. 2022) 

 

 

BŘEZEN 

 

 • Celodružinová soutěž — PRUHOVANÝ den 

 

Odpočinkové činnosti 

 • Měsíc knihy – povídání o oblíbených knížkách + výstavka na téma – nejhezčí knížka, kterou mám doma, práce s?dětskými časopisy 
 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry 
 • Poslech pohádky -čtené, CD 
 • Vyprávění o velikonočních zvycích 

 

Rekreační činnost 

 • Jarní vycházky, pozorování jarní přírody, poznávání jarních rostlin 
 • hry dle zájmu dětí, švihadla - podbíhání, přeskakování  

 

Zájmová činnost 

 • Písničkové odpoledne – pěvecká soutěž v?ŠD 
 • Zdobíme si jarně družiny 
 • MDŽ – povídání a tvorba dárečku pro maminky 
 • Vyrábíme ?záložku do knížky 
 • Prohlídka a seznámení se školní knihovnou 
 • Výtvarné a pracovní dílny – příprava na Velikonoce, výroba velikonočních dekorací a výzdoba školy 
 • Jak se správně oblékat – kontrola oblečení na ven v?šatnách, návyky, úprava zevnějšku 
 • Zábavná věda - katapult 

Příprava na vyučování 

 • Didaktické, matematické hry 
 • Jazykolamy, hádanky, přísloví – čtenářská gramotnost 

 

 

 

DUBEN 

 

 • Celodružinová soutěž—ZELENÝ DEN 

Odpočinkové činnosti 

 • Povídáme a čteme o místních zvycích spojených s?jarem 
 • Stolní a zábavné hry ve třídě ( bingo, smaženice,…), volná hra 
 • Poslech pohádky - čtené, CD 

 

Rekreační činnost 

 • Pobyt venku – vycházky, školní hřiště, míčové hry, hry s obručí 

Zájmová činnost 

 • Učíme se jarní básničku, písničku, hudební hádanky 
 • Dopravní výchova – měsíc bezpečnosti – hry, soutěže ve třídě i na prostranství atria školy, tvoření na dané téma 
 • Návštěva záchranné služby nebo místní stanice Policie ČR v ÚL 
 • Můj volný čas, co mě baví ( Příprava na povolání ) – řežeme, brousíme, krájíme 
 • Kolektivně vytváříme leporelo našich činností ve školní družině 
 • Čarodějnický den — zábavná soutěž o nejlepší čarodějnici a čaroděje 
 • Hry s hlínou, pískem, sádrou, moduritem, modelovací hmotou, polystyrénem (sádrové odlitky brouků a motýlů ) 
 • Turnaj v?kuželkách 
 • Výrobky k "Letním slavnostem" 
 • Zábavná věda – hasící přístroj, minerálka 

 

Příprava na vyučování 

 • Jazykolamy, hádanky, přísloví 
 • Poučení o BOZP 

 

 • VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY (čtvrtek 14.4.2022) 

 

KVĚTEN  

 • Celodružinová soutěž—ŽLUTOHNĚDÝ DEN 

Odpočinkové činnosti 

 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry 
 • Poslech pohádky - čtené, CD 

Rekreační činnost 

 • Vycházky do lesa – budování netradičních obydlí, hra na indiány, divochy, cestovatele, hry s?kameny 
 • míčové hry dle zájmu dětí, švihadla - podbíhání, přeskakování, závodivé hry na?hřišti  

 

Zájmová činnost 

 • Hrajeme si a soutěžíme 
 • Výtvarné práce na téma: Děti z celého světa, význam slova kamarád 
 • Poslech písní z CD – soutěže, poslech písní různých národů, čteme pohádky světových autorů 
 • Seznamujeme se s kompasem a mapou – vycházky na všechny světové strany 
 • Kreslíme mapu s?cílem 
 • Den matek,  dárky pro maminku - výstava prací 
 • Výrobky k "Letním slavnostem" 
 • Letní slavnosti 
 • Zábavná věda - magnetismus 

 

Příprava na vyučování 

 • Hádanky, jazykolamy, přísloví 

 

 

ČERVEN 

 • Celodružinová soutěž – přijď v OBLEČENÍ s obrázky zvířat 

Odpočinkové činnosti 

 • Poslech pohádky - čtené, CD 
 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry na koberci 

Rekreační činnost 

 • Pohybové hry a ?soutěžení v areálu školy, miniolympiáda 
 • Pohybové aktivity v přírodě – louka, les, hřiště, zahrada, hry s?přírodninou, kuličky. 
 • míčové hry dle zájmu dětí, švihadla - podbíhání, přeskakování, závodivé hry na?hřišti  

 

Zájmová činnost 

 • Den dětí – soutěže, hry, zábava 
 • Tvorba na balící papír  - geometrické tvary a obrazce, tiskneme roličkami od tolaletního papíru 
 • světová válka – povídání, beseda, obrana vlasti 
 • Honba za pokladem – celodružinové soutěžní odpoledne 
 • Hry s barevnými papíry – skládání lodiček, parníků, květin -  zakomponování do obrázku 
 • Zvířátka a děti? - kočka z?papíru nebo vatových kuliček  
 • Úklid a drobné opravy hraček, přesazování květin, úklid třídy+ chodeb, ořezávání pastelek, třídění odpadu… 
 • Sladké rozloučení se školním rokem + Závěrečná diskotéka 
 • Zábavná věda –povrchové napětí , bubliny 

Příprava na vyučování 

 • Didaktické hry 

 

Poučení BOZP před velkými prázdninami 

 

 • UKONČENÍ  ŠKOLNÍHO ROKU (30. 6. 2022) 
Chyba V této kategorii není žádný článek
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.