Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Informace pro rodiče

Vloženo: 21.8.2018 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 1580x | Upravil: Lenka Růžičková

ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE PRO RODIČE

platné ve školním roce 2018/2019

 

Telefonní spojení na ŠD :  725 011 079 (mobil ŠD) - mobilní telefon funguje v čase 6:00 - 8:00 a od 11:40 do 17:00.

 

Plánované rozdělení dětí:

 

I. oddělení Eva Prošková 1.B
II.  oddělení Bc. Alena Pánková 2.A + část 3.C
III.  oddělení Jana Habartová 2.C + část 3.A 
IV.  oddělení Ing. Miroslava Klapková 1.A
V.  oddělení Marta Borovičková 3.B + část 3.C 
VI.  oddělení Ivana Dvořáková 2.B + část 3.A 

                     Zařazení do školních družin u dětí ze 4. A 5. tříd bude upřesněno v září.  

                  

PROVOZNÍ DOBA: 

 

Pro žáky navštěvující ranní i odpolední školní družinu je v provozu pouze vchod u tělocvičen (přes školní dvůr). Prosíme o důsledné závírání dveří.


6:00 – 7:40 ranní družina. Děti se přezují, oblečení a boty si přenesou do družinové šatny. Z družinové šatny si oblečení a boty přenášejí  do školní šatny v 7:40, kdy je vedou vychovatelky ke třídám. Škola otevřená do 7:10.

 

11:40 – 17:00 odpolední družina (učitelé vedou žáky k jednotlivým družinám, nedružinové děti vedou na oběd; do 15:00 v provozu všechny družiny a postupně se děti slučují do jedné ŠD – „konečné“)

 

12:00 – 12:30 oběd (v případě, že končí všechny děti v oddělení vyučování v 11:40) Z provozních důvodů kapacity školní jídelny mohou jít děti končící vyučování v 11.40 na oběd ve 13.00

 

13:00 – 13:30 oběd (v případě vyučování ve 12:35)

 

 

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Do doby spuštění čipového systémuzazvonit na zvonek příslušného oddělení u vchodu a po otevření dveří si osobně přijít dítě vyzvednout.Po spuštění čipového systému je vyzvedávání dětí pouze pomocí čipu, v případě vypadnutí systému prostřednictvím stávajících zvonků.

 

Žáky uvolňujeme na základě vyplněných zápisních lístků, pokud nastane změna, je třeba ji uvést jako úpravu od určitého data na tomtéž zápisním lístku nebo pokud jde o jednorázovou změnu či mimořádný odchod v určitou hodinu, je třeba poslat po dítěti lístek, že bude vyzvednuto v jinou dobu, nebo jinou osobou. Na lístku nesmí chybět datum, podpis a údaj, jestli jde dítě samo nebo s doprovodem. Z důvodu bezpečnosti dětí je v žádném případě neuvolňujeme samotné přes mobilní telefon ani emailovou poštu!

 

Spolu s vyplněným zápis.lístkem zákonní zástupci stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s vnitřním řádem ŠD.

 

 

POPLATEK ZA ŠD

 

 •  na první polovinu šk. roku    4 x 130,- = 520,-  splatné poslední školní týden v měsíci říjnu
 •  na druhou polovinu šk. roku 6 x 130,- = 780,-  splatné poslední školní týden v měsíci lednu

O způsobu platby budou rodiče informováni písemně


Do ranní ŠD je možné chodit nepravidelně. Ranní ŠD je pro všechny děti přihlášené do školní družiny, které zaplatí úplatu za ŠD, nicméně kvůli přehlednosti a naplněnosti si zájem o ranní družinu zjišťujeme již v předběžných přihláškách. 

 

STRAVOVÁNÍ:

 

Děti se stravují  ve školní jídelně v  rámci časového rozvrhu svého oddělení.V jídelně je nainstalován elektronický systém výdeje a objednávání stravy s využitím čipů.

 

Z důvodu finanční zálohy na čip a jeho častých ztrát nabízíme rodičům uložení čipu u kmenové vychovatelky ve ŠD. Čip bude označen jménem dítěte a uložen na jednotném místě. Dítěti bude vydán před odchodem na oběd a opět vybrán po vyzvednutí oběda. Rodiče a děti si mohou čip vyzvednout k objednání obědů č.2 a opět čip vrátit vychovatelce. Za ztrátu čipu nenese vychovatelka odpovědnost.

 

 

 Placení stravného formou hotovostní úhrady:

 

 • denně od 7.00 - 8.00 hod., poslední den v měsíci od 7.00 – 17.00 hod.
 • každý strávník si musí zakoupit elektronický čip. Čip platí po celou dobu školní docházky, zálohová cena čipu je 115,- Kč, při ztrátě čipu nebo znehodnocení si musí strávník zakoupit nový čip
 • při ukončení docházky na stravování bude za vrácení čipu částka 115,- zpět vydána
 • náhrada za ztrátu čipu se neposkytuje
 • v případě zapomenutí čipu Vaše dítě o oběd nepřijde. Po nahlášení svého jména pracovnice školní kuchyně zjistí, zda má oběd zaplacený a bude mu vydán.  

 

Od ledna 2016 je placení stravného i bezhotovostní.

 

Školní jídelna vaří 2 druhy jídel. V případě, že chcete oběd č. 1 nemusíte předem nic objednávat. Pokud budete požadovat oběd č. 2,  je třeba ho objednat minimálně do 10.00 hod. den předem prostřednictvím elektronického zařízení v prostorách školní jídelny, telefonicky u vedoucí školní jídelny nebo osobně.

 

V případě, že Vaše dítě na oběd nepůjde, musíte obědy odhlásit do 10.00 hod. den předem prostřednictvím elektronického zařízení v prostorách školní jídelny, telefonicky nebo osobně u vedoucí školní jídelny.

 

Oběd do jídlonosiče si můžete vyzvednou pouze první den nepřítomnosti. 

 

U objednacího boxu ve školní jídelně bude možno vybírat a odhlašovat stravu na 4 týdny dopředu - pochopitelně pokud bude stravné uhrazeno.  

 

 

KROUŽKY ŠD

 

Od října budou v nabídce školní družiny kroužky pro družinové děti. Každé dítě, přihlášené do ŠD se může přihlásit na jeden kroužek. Poplatek za kroužek je určen výhradně na nákup pomůcek a materiálu.

Pondělí  Pohybové hry  Pánková   15.30-16.30
Úterý  Ruční práce  Dvořáková  400 Kč/rok 15.30-16.30
Středa  Sportovní  Habartová   15.00-16.00
Čtvrtek  Netradičně výtvarný   Borovičková  400 Kč/rok 15.00- 16.00
Pátek  Dovedné ruce  Klapková  400 Kč/rok 15.00- 16.00

 

Přihlášky na kroužky budou rozdávány v první polovině září.

 

 

Do ŠD si každý přinese V PODEPSANÉ TAŠCE!

 

 • ručník s poutkem (TAKTÉŽ podepsaný)
 • mýdlo s dávkovačem 
 • toaletní papír (balení)
 • balení papírových kapesníků nebo tahací kapesníky v krabici
 • 50,- (na každé pololetí – na odměny, speciální výtvarné potřeby apod.)
 • podepsané převlečení na pobyt venku. Děti si převlečení nechávají v družinové šatně v podepsaném sáčku, či tašce, zavěšené na háčku v sektoru svého oddělení. Je nutné, aby rodiče důsledně kontrolovali stav tohoto oblečení (hlavně v zimních měsících).