Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Lyžařský kurz 2023 - 2024, 2. STUPEŇ
11.9.2023

Informace k lyžařskému kurzu jsou aktuálně zveřejněny v BLOGU ŠKOLY a také v samostatné záložce II. stupeň - LYŽAŘSKÝ KURZ 2023/2024

Příspěvek pojišťoven na platbu za švp
25.6.2023

Podrobnosti v blogovém článku.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
17.8.2021

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Školní jídelna - mob. 725 017 516

Vloženo: 8.9.2023 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 9763x | Upravil: Lenka Růžičková

Informace ze školní jídelny 

 

Aktuálně:

24. 8. 2023

Vážení rodiče, věnujte pozornost následujícím, upraveným sdělením ze školní jídelny:

 

 • v souvislosti se zahájením stravování proveďte, prosíme,  kontrolu účtů dětí na strava.cz (přihlášení – odhlášení) obědů na měsíc září

 

 • prodej čipů ke stravování a platba stravného v hotovosti budou možné ve dnech 28. 8. – 1. 9. 2023 od 7.00 – 12.00 hodin s výjimkou čtvrtka 31. 8. 2023, kdy je Vám vedoucí školní jídelny k dispozici od 7.00 – 17.00 hodin. V dalších pracovních dnech pak vždy mezi 7:00 a 8:00 hodinou.

 

 • prosíme všechny, zvláště rodiče budoucích prvňáčků a nově příchozích žáků, kteří chtějí platit inkasem, aby si zřídili ve své bance SOUHLAS S INKASNÍ PLATBOU a poslali jej na e-mail školní jídelny podana.p@zsvodojem.cz nejpozději do 18. 8. 2023. Pokud souhlas s inkasní platbou nepřijde do pátku 18. 8., bude nutné obědy zaplatit hotově u okénka školní jídelny.

   

  PROSÍME O DOSTATEČNÝ FINANČNÍ LIMIT PRO STRHÁVÁNÍ INKASNÍ PLATBY

 

V měsíci září je 18 stravovacích dní: 

 • strávníci:  7 – 10 let     522 Kč
 • strávníci: 11 – 14 let    540 Kč
 • strávníci: 15 – a více    558 Kč

 

         V pondělí 4. 9. 2023 budou obědy ve školní jídelně vydávány od 10:30 do 12:30 hodin.

 

Ostatním strávníkům (žákům, kteří pokračují ve školní docházce) se vzniklé přeplatky převedou do dalšího zúčtovacího období (září) za těchto podmínek:

 

 • obědy se načtou automaticky - při bezhotovostní platbě
 • musíte navolit obědy samostatně - v případě platby hotovostní 

 

Dovolujeme si upozornit, že strávník má nárok na oběd objednaný a uhrazený alespoň 24 hodin předem. Odběr oběda v den jeho zaplacení není možný.

 

PROSÍME O DOSTATEČNÝ FINANČNÍ LIMIT PRO STRHÁVÁNÍ INKASNÍ PLATBY

 

Ceny stravného:

 • strávníci   6 – 10 let   ……. 29 Kč
 • strávníci 11 – 14 let   ……. 30 Kč
 • strávníci 15 let a více .…... 31 Kč

Prosíme o navýšení inkastní platby na 800 Kč za strávníka.

 

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb. (107/2008 Sb.) v platném znění, která udává finanční limity na nákup potravin.

Pro stanovení ceny je směrodatný věk, kterého žák dosáhne během školního roku tj. září - srpen.

Platíte-li stravné inkasem, nezapomeňte na účtu zajistit dostatečný finanční limit.

Platba stravného: každý den od 7:00 do 8:00, poslední pracovní den v měsíci od 7:00 do 17:00.

 

Odhlašování obědů v době nemoci (Školský zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.)

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole a školském zařízení.

V případě onemocnění žáka je povinností rodičů obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole (neplatí pro plánovanou návštěvu u lékaře), žák má nárok na dotovaný oběd. V dalších dnech nemoci nemá strávník na dotovaný oběd nárok. První den nemoci mají rodiče možnost vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů v době od 11:00 do 11:30. V tomto čase využívejte pro vstup do jídelny vchodu pod spojovací chodbou.  

 

Dále: věnujte pozornost následujícímu sdělení - rozklikněte Sm 9_Provozní řád ŠJ_dodatek 6 (Velikost: 372.8 kB)

Plné znění Směrnic pro školní jídelny je ZDE.

                                              

Manuál k objednávání obědů:

Jak si jídlo vybírat z nabídky?

 

oběd číslo 1 - je zadán automaticky a při jeho upřednostnění nemusíte předem nic objednávat

oběd číslo 2 - je třeba objednávat vždy týden dopředu jedním z níže uvedených způsobů

 • na webových stránkách www. strava.cz. Pro aktivaci této služby je nutný přístupový kód a číslo stravovacího zařízení 3752.
 • prostřednictvím elektronického terminálu v prostorách školní jídelny
 • u vedoucí školní jídelny

 Výběr ze dvou jídel  bude možný každý den kromě 1. pracovního dne v měsíci.

 • pokud se oběd číslo 2 nebude daný den vařit z důvodu malého počtu objednávek, lze na stránkách www.strava.cz nalézt informaci, že se oběd číslo 2 nevaří. V tomto případě je oběd automaticky přeobjednán na oběd číslo 1. Pokud oběd číslo 1 nechcete, lze jej den předem do 10:00 zrušit.

 

Do 20. 10. 2020 musí každý strávník odevzdat novou přihlášku ke stravování. Přihlášku lze vytisknout z webových stránek školy (odkaz niže) nebo vyzvednout ve školní jídelně. Bez této přihlášky nelze zakoupit obědy na další měsíc. Přihlášku musí odevzdat všichni (platící hotově i inkasem) a bude platná po celou dobu školní docházky.

 

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout ZDE.

 

Strávníci, kteří platí obědy ve školní jídelně inkasem, jsou povinni sami nahlásit ve školní jídelně ukončení inkasa (odchod ze školy, ukončení stravování apod.)

 

Od  13. 12. 2014 vstupuje v platnost nařízení 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1 poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Ve vyhlášce č. 113/2005 Sb. v §8, odst.10 je stanoveno, že potravina, která obsahuje alergen musí být označena i pro spotřebitele ve školní jídelně.

Seznam alergenů přiložen ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.