Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Konzultační hodiny - 2.pololetí 2019/2020
8.1.2020

V bnově vzniklé záložce zveřejňujeme rozpis konzultačních hodin jednotlivých učitelů pro 2. pololetí tohoto školního roku.

Lyžařský kurz 2020
8.1.2020

V blogu školy i v samostatné záložce II. stupeň jsou aktuální informace k lyžařskému výcviku.

Akce leden
2.1.2020

Kalendář lednových akcí je aktuálně naplněn.

Změny ve školní jídelně
15.12.2019

Se změnami ve školní jídelně, které vstupují v platnost v lednu 2020, se můžete seznámit v blogu školy i v záložce školní jídelna. 

Zájezd do Anglie 2019/2020
14.11.2019

V záložce 2. stupeň - Anglie 2019/2020 jsou aktuální informace k zahraničnímu pobytu žáků 2. stupně.

Přijímací řízení 2020
3.11.2019

V záložkách 1. a 2. stupně jsou dostupné aktuální informace k přijímacím řízením na střední školy a osmiletá gymnázia.

Akce listopad
30.10.2019

Kalendář akcí pro měsíc listopad je aktuálně naplněn.

Výroční zpráva
11.10.2019

S výroční zprávou školy za rok 2018/2019 se můžete seznámit ZDE. (Velikost: 13.42 MB)

Volnočasové aktivity Veroniky Kalinové
30.9.2019

Do záložky AKTIVITY - NABÍDKA KROUŽKŮ -  jsme pod dosavadní tabulku přidali další možnosti smysluplného využití volného času Vašich dětí. 

Akce říjen
30.9.2019

Kalendář akcí na měsíc říjen je aktuálně naplněn - NAHLÉDNĚTE.

Rodičovské schůzky - říjen
23.9.2019

Rodičovské schůzky se uskuteční v úterý 8. 10. od 17:00 v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Jednání Rady rodičů proběhne týž den od  16:30 ve sborovně školy.

Témata projektu HOP
22.9.2019

V tabulkách se můžete seznámit s konkrétními tématy projektu HOP (Hravě o prevenci).

Nabídka kroužků 2019/2020
20.9.2019

V záložce AKTIVITY  jsme zveřejnili nabídku kroužků pro tento školní rok.

Akce září
30.8.2019

Kalendář akcí pro měsíc září je naplněn.

Rozvrhy hodin
30.8.2019

V záložce ROZVRHY HODIN najdete rozvhy pro jednotlivé třídy.

Rozdělení žáků do oddělení ŠD
28.8.2019

V záložce DRUŽINA jsou aktuálně vypsána oddělení ŠD s předpokládaným rozmístěním žáků jednotlivých tříd. Dovolujeme si upozornit, že z organizačních důvodů mohou nastat drobné změny s ohledem na skutečný počet přihlášených žáků.

Organizace úvodních dní školního roku 2019/2020
28.8.2019

S organizací úvodních dní školního roku 2019/2020 se seznamte ZDE.

Adaptační kurz - 2019
28.8.2019

Právě jsme zvěřejnili podrobné informace k letošnímu adaptačnímu kurzu žáků 6. tříd.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Zpráva z adaptačního kurzu 2019

Vloženo: 12.9.2019 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 358x | Upravil: Lenka Růžičková
Fotogalerie je přiložena na konci obsáhlého článku

Adaptační program TROSEČNÍCI: 9. 9. – 11. 9. 2019

 

Celý adaptační pobyt byl motivován tím, že se z nás stali trosečníci a našim úkolem je přežít a dostat se domů. Po celou dobu adaptačního pobytu byly u žáků posilovány nejrůznější sociální schopnosti a dovednosti, docházelo k postupnému poznávání a stmelování kolektivu, který je tímto lépe připraven na každodenní soužití ve školní třídě.

 

Popis programu a aktivit, které se uskutečnily:

Třídenní adaptační pobyt byl realizován formou sociálně psychologických aktivit, v rámci kterých jsou rozvíjeny sociální dovednosti žáků a řešeny nastolené problémy.

 1. den (deštivé počasí, práce pod střechou)

 

Seznámení

Aktivita „Zrcadlo“ – úkolem účastníka kruhu je představit se a říci, co rád dělá svému sousedovi po pravici. Tento soused („zrcadlo“) zopakuje, co řekl jeho soused po levici a sám se představí svému sousedovi po pravici. Aktivita pokračuje, dokud se kruh neuzavře; vytvoření jmenovek. („originál“: jmenuji se Honza a rád zpívám; „zrcadlo“: jmenuješ se Honza a rád zpíváš a pak pokračuje jako „originál“)

 

Komunitní kruh, komunita?

Úvodní kruh: seznámení se s účastníky a programem kurzu.

Seznámení s pravidly komunitního kruhu (naslouchat, právo mluvit, právo nemluvit, nevynášet z kruhu – vysvětlení).

Společně vymyslet pravidla adaptačního kurzu (neskáčeme do řeči druhým, chodíme včas apod. – sepsat na papír a vylepit). Zavedení pravidla STOP – žák se nemůže z vážných důvodů aktivity účastnit.

 

Aktivita „Jak se dnes cítím…“

V prostoru se rozmístí smajlíci vyjadřující různé nálady a žáci mají za úkol se postavit k takovému smajlíkovi, který co možná nejlépe vystihuje jejich dnešní náladu. Pak postupně každý sám řekne, proč se k tomuto obrázku postavil a jak se dnes cítí (uvědomění si sebe sama, empatie).

 

Očekávání od adaptačního kurzu? (každý sám za sebe, kolečko, míček – kdo má míček, ten může mluvit a ostatní naslouchají).

 

Vyprávění příběhu, jak jsme ztroskotali a stali se „trosečníky“. Heslovité vymýšlení „krizového scénáře“, společné vytvoření a sepsání vzkazu, který by šel poslat po vodě.

 

 „Sociální percepce“

Motivace: Jak dobře bychom dokázali odhadnout někoho druhého při prvním setkání – např. když potkáme někoho cizího na ostrově. Pedagog dává otázky sám na sebe a žáci si zapisují své tipy. Potom pedagog řekne, jaké jsou pravdivé odpovědi a zhodnotí výsledky žáků. Kolikrát se správně trefili, tak dobře dokážou odhadnout člověka na první dojem.

Příklady otázek: 1) Jsem z města nebo vesnice? 2) Mám nebo nemám sourozence? 3) Jsem společenský/á nebo samotářský/á? 4) Raději si zasportuji nebo přečtu knihu? 5) Navštívím raději koncert nebo divadlo? 6) Moje oblíbená pohádková postava je čert nebo anděl? 7) Oblékl/a bych si raději svetr nebo mikinu? 8) Po ránu si uvařím kávu nebo čaj? 9) Raději doma vařím nebo uklízím? 10) Více si vážím pravdomluvnosti nebo tolerance?

 

Aktivita „Rozplétačka“

Motivace: jste právě v pralese a už se začíná stmívat, dostali jste se mezi liány, a tak se musíte rozmotat, ale nesmíte se pustit, jinak by se vám někteří členové mohli ztratit. Žáci jsou v kruhu, každý natáhne do středu kruhu pravou ruku a poslepu uchopí jednu cizí a stejně tak levou ruku. Když se už všichni drží oběma rukama, otevřou oči. Společně mají zamotané ruce rozplést a vytvořit kruh, který se však stále drží za ruce. Nesmějí se v žádném případě pustit (trpělivost, soustředění, spolupráce).

 

 „Nejlepší způsob komunikace s domorodci – naslouchání“

Libovolné dvojice se postaví k sobě zády a řeknou si, co si přejí k Vánocům, potom jsou k sobě bokem a položí si otázku, proč se těší na prázdniny, pak se jeden postaví na židli a navzájem se zeptají, co by si dnes dali na oběd a nakonec se postaví naproti sobě a poví si, co by chtěli dělat večer.

Rozbor (vytěžení z aktivity) – kolečko, jak se cítili nejlépe a proč. Které postavení se jim při komunikaci nelíbilo, nebo jim bylo dokonce nepříjemné, jak to většině nejvíce vyhovovalo apod.

 

 „Můj znak, můj erb…“

Žáci si vytvoří svůj vlastní erb, který vyjadřuje – toto jsem já, to jsou mé hodnoty. Žáci obdrží papír vystřižený ve tvaru erbu rozdělený na 4 kvadranty.  Zadání: do prvního kvadrantu nakreslete, co děláte nejraději, do druhého kvadrantu nakreslete toho, koho máte nejraději, do třetího kvadrantu nakreslete, čím byste chtěli v životě být, do čtvrtého kvadrantu to, o co byste v životě nechtěli přijít (30 min.)

Po skončení aktivity požádáme žáky, aby soustředili své erby do kruhu na zem tak, aby také ostatní si mohli prohlédnout erby a pak prezentovat na jednotlivých erbech své postřehy, podněty, jak na ně erb působí.

Poté erby seskládáme na jednu hromadu a vytahujeme jednotlivé erby. Žáci se snaží uhádnout, čí erb pedagog prezentuje.

 

Závěrečné kolečko – zhodnocení celého dne, co se dětem líbilo, nelíbilo, jaký to v nich nechalo pocit nebo zážitek, co si myslí, že je čeká zítra atd.

 

2. den (částečně slunečné počasí, den bez deště, práce venku i pod střechou)

 

Aktivita „Jak se dnes cítím…“

Opakujeme aktivitu z prvního dne a sledujeme, jak se tentokrát žáci rozmístí (vývoj v uvědomění si sebe sama, empatie).

 

 „Kruh důvěry“

Motivace: 3 družstva – na lodi, když bude bouře, tak to s námi bude pěkně házet, proto si teď vyzkoušíme, jak to může vypadat, a jak nám mohou kamarádi v takové situaci pomoci. Žáci se postaví do kruhu a jeden zvolený žák je uprostřed. Ostatní si jej přehazují ze strany na stranu a nesmí jej za žádnou cenu pustit (důvěra, spolupráce).

 

Odchod z ubytovacího prostoru – pozorování a prozkoumání okolí „ostrova“ (pozornost, paměť, pozorovací schopnost).

 

Aktivita „Vedení slepého“

Motivace: některým členům posádky při ztroskotání zůstalo v očích hodně soli a tím špatně vidí, ale vy se potřebujete dostat na jiné místo na „ostrově“, a proto vás čeká úkol pomoci těm, kteří nevidí a převést je bezpečně na dané místo. Vytvoření překážek v místnosti nebo terénu, žáci se rozdělí do dvojic a šátkem jednomu z dvojice zaváží oči, pomocí hlasu a slovní navigace se snaží druhého převést přes danou vytyčenou trasu a potom se dvojice vymění (posílení důvěry, naslouchání).

 

 „Bažina“ – 4 družstva – žáci, dostanou každý jeden papír + jeden navíc do družstva. Po daném území se mohou pohybovat jen po papírech a to tím způsobem, že si jej posílají v řadě odzadu dopředu (spolupráce a souhra všech účastníků). Na druhé straně bažiny se nachází dostatek potravy, ale také divoká zvěř.

 

 „Boj o potravu“ – motivace: 2 družstva z každé třídy – ukořistili jsme potravu a teď ji musíme dostat k lodi, abychom ji zpracovali. Ale musíme ji uchránit před divou zvěří a to tak, že kolem ní uděláme kruh a budeme ji posouvat až na dané místo. Míč představuje potravu (spolupráce a souhra všech účastníků), další 2 družstva představují divokou, ale plachou zvěř.

 

 „Jaký jsem?“

Motivace: Na ostrově, a pak i na lodi, může mezi nimi propuknout tzv. „ponorková nemoc“, která se projevuje změnou nálad, různých pocitů a podobně. Proto si teď zkusíme, jestli dokážeme na druhých poznat, jakou mají náladu a co právě prožívají. Dětem jsou rozdány papírky s různými pocity, náladami, vlastnostmi a jejich úkolem je ostatním předvést toto pantomimicky tak, aby se to ostatním povedlo uhádnout (rozpoznat podle výrazu těla, tváře náladu, poznat vlastnost, pocit – neverbální komunikace)

 

Aktivita „Létající balón“

Zábavná názorná pomůcka, která slouží k analýze problému (ve třídě, pracovním kolektivu, studijní skupině apod.) a k nacházení východiska pro efektivní řešení.

Cíle:

účastníci jsou schopni analyzovat problém a navrhovat jednotlivé kroky řešení, umějí spolupracovat ve skupinách, vyjadřovat a argumentovat své postoje, učitel/vedoucí má zmapovánu situaci v kolektivu, zná postoje k danému problému

Motivace:

Kdyby se nám nepodařilo dostat z „ostrova“ lodí, můžeme využít jiný způsob? Jaký? Žáci jmenují a u létajícího balónu se pozdržíme, popíšeme si jej a nakreslíme…

Popis aktivity:

  • Rozdělíme žáky do skupin po čtyřech – pěti žácích.
  • Nyní rozdáme předkreslené obrázky balónu, který obsahuje samotný balón na horký vzduch, koš pro posádku, velkou řadu pytlů se závažím.
  • Jednotlivé skupiny po zvážení a dohodě vepíší do obrázku:

do balónu: to, co je povznáší, co je pozitivní, co je drží ve vzduchu, jaké jsou silné stránky třídního kolektivu.

do koše: to, co jsou dané věci, se kterými nejde hnout, které nelze ovlivnit ani změnit.

do pytlů: to, co je táhne k zemi, co je tíží, co je negativní, co brání v rozletu.

  • Nechte skupiny vypracovat zadání (10 – 15 min.).
  • Skupiny prezentují své balóny. Po každé prezentaci mají zbylé skupiny možnost klást doplňující dotazy nebo stručně okomentovat prezentovaný balón (maximálně 5 min na skupinu).

 

Závěrečné kolečko – zhodnocení celého dne, co se dětem líbilo, nelíbilo, jaký to v nich nechalo pocit nebo zážitek, co si myslí, že je čeká zítra atd.

 

3. den (slunečné počasí, práce venku)

 

Aktivita „Jak se dnes cítím…“

Opakujeme aktivitu z prvního dne a opět sledujeme, jak se tentokrát žáci rozmístí (vývoj v uvědomění si sebe sama, empatie).

 

 „Dušíci“

Žáci vybarví takového dušíka na obrázku, jak se vidí ve své třídě, a vysvětli, proč si vybarvili právě toho dušíka.

 

„Zvolení rolí na cestu zpět lodí“

Žáci se sami zkusí zamyslet, na jakou roli by na lodi byli vhodní kandidáti (mohou napsat i jaký je, jaké má vlastnosti, co jej vystihuje atd.). Potom to zkusí navrhnout ostatním, a když je role schválena, tak pokračuje další žák, až má každý svou pozici

 

 „Klubíčko“

Na závěr si žáci v kruhu posílají klubíčko, které postupně rozmotávají, ale stále svůj kousek drží. Ten ke komu klubíčko dojde, řekne svou zpětnou vazbu na třídenní adaptační kurz. Až se všichni vysloví, uvědomí si, jak jsou spolu vzájemně propojeni, i když dnes se již musí rozloučit, aby jim to však nebylo líto, tak si každý ten svůj kousek odstřihne a vezme si jej.

 

Závěr:

Následuje reflexe, zhodnocení adaptačního pobytu všemi zúčastněnými a rozloučení.

 

Po absolvování adaptačního pobytu budeme dále pracovat s třídním kolektivem ve třídnických hodinách formou interaktivních skupinových technik s cílem podpořit a ukotvit vzájemné vztahy v kolektivu, otevřít komunikaci o negativních jevech a začlenit žáky, kteří stojí mimo kolektiv.