Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Zápis dětí do 1. tříd
7.4.2019

Zápis do budoucích prvních tříd proběhne v úterý 9.4.2019 od 13:00 do 18.00.

Recyklace očima mladého vědce
3.4.2019

V záložce AKTIVITY - DOTAČNÍ PROGRAMY - RECYKLACE OČIMA MLADÉHO VĚDCE pro Vás každodenně aktualizujeme příspěvek i fotografie.

Akce duben
28.3.2019

Kalendář plánovaných akcí pro měsíc duben je aktuálně naplněn.

Zápisový lístek
25.3.2019

V příslušných záložkách jsou aktuální informace k zápisovému lístku (přijímací řízení na SŠ a osmiletá gymnázia).

Záložka BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY
3.3.2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

záložka, ve které jsou zveřejněny informace k přijetí Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2019/2020 je plně aktualizována.

Přijímací řízení 2019
6.2.2019

Přinášíme aktuální informace k přijímacím zkouškám na střední školy (žáci 2. stupně) a osmiletá gymnázia (žáci 5. ročníků).

Chorvatsko 2019
2.2.2019

V záložce II.stupeň jsme nově zveřejnili aktuální informace k zahraničnímu pobytu dětí 2. stupně v Chorvatsku.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Kritéria pro přijetí

Vloženo: 20.6.2016 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 2263x | Upravil: Lenka Růžičková

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2017 – 2018

Kapacita družiny – 175 žáků

 

1) ŠD není nároková

 

2) do ŠD může být přijat pouze žák Základní školy Pod Vodojemem323/3A Ústí nad Labem, příspěvková organizace

 

3) přednostně se přijímají žáci 1. ročníků, kteří k 4.9. 2017 nastoupili k plnění povinné školní docházky

 

4) přednostně se přijímají žáci 2. ročníku, kteří mají zaměstnané oba rodiče (škola může požadovat potvrzení o zaměstnání) a děti, jejichž nezaměstnaní rodiče prokáží, že nejpozději do 3. měsíců od zahájení školního roku nastoupí do zaměstnání

 

5) přednostně se přijímají žáci 2. ročníku, jejichž rodiče nejsou na mateřské, či rodičovské dovolené

 

6) žáci 3. tříd budou přijati do ŠD, pokud to kapacita ŠD dovolí – přednostně budou přijati:

      a) žáci, kteří mají v nižších ročnících naší školy sourozence

      b) žáci, kteří dojíždějí do školy z okolní obce, či města

      c) žáci, jejichž rodiče dojíždějí denně do zaměstnání mimo Ústí nad Labem

      d) v ostatních případech rozhodne datum narození dítěte

 

7) vzhledem k omezené kapacitě ŠD a velkému předběžnému zájmu o ŠD nebudou přijímáni žáci 3. tříd, jejichž rodiče jsou nezaměstnaní (škola může požadovat potvrzení o zaměstnání), na mateřské dovolené a kteří plně nevyužívají provozní dobu ŠD – pravidelně (často) odcházejí ze ŠD hned po obědě

 

8) v případě, že se v průběhu školního roku do ŠD bude hlásit nový žák, který bude plně využívat služeb ŠD, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky do ŠD, pokud nebude splňovat daná kritéria 

 

9) do ŠD nemusí být přijat žák, který v minulosti řádně a včas nezaplatil poplatek za školní družinu nebo zásadně porušil řád školní družiny

 

10) pro žáky 4. ročníků je ŠD pouze v případě volné kapacity, o umístění rozhoduje ředitel školy
V Ústí nad Labem, 31. 5. 2017

PaedDr. Milan Zelenka
ředitel školy