Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Aktualizace webových stránek pro školní rok 2020/2021
3.8.2020

Vážení rodiče,

pomalu začínáme aktualizovat obsah webových stránek. V záložce ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU se můžete seznámit s časovým rozložením státních svátků a prázdnin.

Rodičům žáků budoucích prvních tříd
17.6.2020

V BLOGU ŠKOLY  i v záložce BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY  naleznete důležité informace, nahlédněte.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Osmiletá gymnázia - ŽÁCI 5. ROČNÍKŮ

Vloženo: 3.11.2019 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 546x | Upravil: Lenka Růžičková

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OSMILETÁ GYMNÁZIA 2020

 

 • Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky.
 • Žák dostane přihlášku od výchovné poradkyně, potvrzenou ředitelem školy a podává ji přímo příslušnému řediteli střední školy. Základní škola přihlášky neposílá.
 • Přihlášku odevzdá žák řediteli střední školy do 1. 3. 2020.
 • Ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, musí stanovit dva termíny.
 • řádný termín jednotné zkoušky je 16. 4. 2020
 • řádný termín jednotné zkoušky je 17. 4. 2020
 • náhradní termín jednotné zkoušky je 13. 5. 2020
 • náhradní termín jednotné zkoušky je 14. 5. 2020

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů zveřejní do dvou pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky a to pod přiděleným registračním číslem (s výsledkem řízení u každého uchazeče) na veřejně přístupném místě ve škole - JE NUTNO SLEDOVAT webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.

 

Odvolání – do 3 pracovních dnů od doručení o nepřijetí.

 

Zápisový lístek si můžete vyzvedávat na sekretariátu školy u pí Kopencové v následující dny:

 

 • středa 11. 3. 2020 11:00 – 15:00

 

 • čtvrtek 12. 3. 2020 7:00 – 8:00 a 14:00 – 15:00

 

 • pátek 13. 3. 2020 7:00 – 8:00 a 14:00 – 15:00

 

Týden 16. 3 – 20. 3. 2020       8:00  – 11:00 hodin

 

V jiné termíny po předchozí domluvě.

 

Vyzvedává se proti podpisu zákonného zástupce dítěte.

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK, žák odevzdá na vybranou SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Neučiní-li tak, vzdává se práva být přijat na danou školu a na jeho místo přijmou jiného uchazeče.

 

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení).

 

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky).  

 

Po odevzdání zápisového lístku na střední škole potvrdí žák úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole a zpět na ZŠ donese potvrzení o přijetí zápisového lístku ze SŠ.

 

Děkuji Mgr. K. Žaloudková, vých. poradkyně

turkova.k@zsvodojem.cz   

 

Konkrétní podmínky konání povinných přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020 sledujte na www.cermat.cz.

 

Další informace pro uchazeče na:

http://www.cermat.cz

www.msmt.cz

www.infoabsolvent.cz

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem příspěvková organizace

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace