Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Zahraniční pobyt Chorvatsko 2019

Vloženo: 2.2.2019 | Autor: Ruzickova | Zobrazeno: 406x

Ozdravný pobyt se sportovním zaměřením v Chorvatsku  

v letošním školním roce 2018/2019 již po šesté pořádáme ozdravný pobyt se sportovním zaměřením v zahraničí.

 

V termínu 22. 5. – 4. 6. 2019 vyjedou někteří žáci druhého stupně naší školy do kempu Straško, Novalja ostrov Pag v Chorvatsku. Pobyt zajišťujeme ve spolupráci s cestovní kanceláří Iveria z Ústí nad Labem.  Cílem je umožnit pobyt u moře žákům se zdravotními problémy, ale také žákům, kde si ne vždy může s časových či finančních důvodů dopřát pobyt u moře celá rodina.  

 

Program pobytu je zaměřen na sportování, ale také poznávání jiných kulturních zvyků a komunikace v cizích jazycích. Během pobytu naváží žáci nová přátelství, zažijí nová dobrodružství, naučí se spolupráci a komunikaci.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE  

Zákonný zástupce si je vědom rizik, vyplývajících z nepřítomnosti žáka při výchovně vzdělávacím procesu a klasifikaci. Za tato rizika přebírá zákonný zástupce osobní odpovědnost. 

Zákonný zástupce souhlasí s uvedením osobních údajů  dítěte pro potřeby poskytovatele  pobytu (jméno, adresa, rodné číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o  ochraně osobních údajů, v platném znění.  

 

Účastnický poplatek ve výši 5 490 Kč uhradí jednorázově nebo formou tří splátek: 

  • první  splátka 1 500 Kč uhrazena do 15. 12. 2018,
  • druhá splátka 2 000 Kč uhrazena do 15. 2. 2019
  • třetí splátka 1 990 Kč uhrazena nejpozději do 25. 3. 2019. 

 

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, ubytování v mobilních domech s kuchyňským koutem, plnou penzi včetně  pitného režimu, služby kempu, spotřebu vody a energií, služby delegáta CK, pojištění proti  úpadku CK. 

 

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění.

 

Výlet dle nabídky bude hrazen před odjezdem nebo na místě – přibližná cena 400 Kč.

Na zahraniční pobyt nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem  ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto  skutečnostech odevzdá zákonný zástupce žáka před odjezdem.

 

Před odjezdem do školy v zahraničí :

  • platný cestovní pas dítěte
  • originál kartičky pojišťovny
  • doklad o pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh
  • prohlášení zákonných zástupců,
  • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vystaví lékař  - používá se i na sportovní kury a letní tábory, má platnost 1  roku)
  • léky, které dítě pravidelně užívá s popisem užívání (uveďte jejich přehled a způsob  užívání).

 

Vhodné je i pojištění storna pobytu, např. z důvodu náhlého onemocnění dítěte.