Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Výňatek z řádu školní družiny

Vloženo: 29.3.2015 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 3461x |

Provozní doba školní družiny

Školní družina (dále jen ŠD) je v provozu každý vyučovací den v době od 6:00 do 17:00 hodin. Ranní provoz ŠD je od 6:00 a žáci docházejí do školy nejpozději do 7:10 hodin. V 7:40 jsou žáci odváděni do tříd na vyučování. V případě „půleného“ vyučování, odvádí vychovatelka žáky do tříd v 8:40

Odpolední provoz ŠD je od 11:40 do 17:00 hodin. Žáci jsou ze ŠD uvolňováni do 13:45 hod., dále až po 15: 00 hodině. Pro provoz ŠD je  vybaveno 6 kluboven v pavilonu I. stupně.

 

Přihlašování žáků do školní družiny

Žáky do školní družiny přihlašují jejich zákonní zástupci. Zápisovým listem do ŠD, zpravidla na začátku školního roku. Dodatečné zapsání žáka se provádí po souhlasu ředitele školy a v souladu s kapacitou ŠD.

 

Přechod žáka ze školy do ŠD

Odvedení žáků z tříd do ŠD zajišťují třídní učitelé, u žáků 1. tříd vychovatelky vyzvedávají žáky ve třídě.

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v ŠD

Všechny vychovatelky ŠD jsou pravidelně proškolovány v problematice BOZP a za bezpečnost žáků odpovídají. Děti jsou poučeny o bezpečnosti a jsou povinny hlásit zranění či úraz vychovatelce. Dbají pokynů pedagogických pracovníků a neodcházejí ze ŠD bez vědomí vychovatelky.

Nepřítomnost žáka ve školní družině rodiče oznámí buď ústně nebo písemně.

Vnitřní řád ŠD při Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem je zpracován podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze 6. února 1992 o školních družinách a školních klubech.

 

V Ústí nad Labem 1. 9. 2016     

 

 

 Eva Prošková                                          PaedDr. Milan Zelenka

 vedoucí vychovatelka                               ředitel školy

 

 

Celé nezkrácené znění zde: Vnitřní řád školní družiny (Velikost: 56.23 kB)