Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Národní muzeum 7. B
10.5.2024

Bližší informace jsou na třídní stránce 7. B.

Adaptační kurz 2024 - 2025
8.5.2024

V záložkách BLOG ŠKOLY  a také v samostatné záložce 2. STUPEŇ - ADAPTAČNÍ KURZ 2024-2025 jsou informace pro rodiče a žáky budoucích šestých ročníků.

Kalendář akcí květen
1.5.2024

Kalendář květnových akcí je aktuálně naplněn.

Seznam identifikátorů přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2024/2025
29.4.2024

V samostatné záložce BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY, ale také v BLOGU ŠKOLY jsme právě zveřejnili seznam identifikátorů přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2024/2025.

Změny v rozvrzích některých tříd 2. stupně
28.4.2024

Více informací v BLOGU ŠKOLY a na stránkách tříd.

Výstava výtvarných prací žáků 2. stupně
17.4.2024

Nejprve nahlédněte do BLOGU ŠKOLY a poté se vydejte do Informačního střediska na Mírovém náměstí.

Volba zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady – 2. kolo
14.4.2024

V BLOGU ŠKOLY, v samostatném článku, jsou uvedeny důležité informace k 2. kolu voleb zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady.

Vyhlášení voleb do Školské rady
1.3.2024

Bližší informace k volbám do Školské rady jsou zveřejněny v BLOGU ŠKOLY.

Záložka BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY
6.2.2024

Aktuálně otevíráme záložku BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY, která je určena zákonným zástupcům budoucích prvňáčků. Záložka bude plně aktualizována do konce měsíce února.

Přijímací řízení na SŠ a osmiletá gymnázia
20.12.2023

Důležité informace k přijímacím zkouškám jsou v BLOGU ŠKOLY, ale také ve stálých záložkách 1. a 2. stupně.

Nabídka pracovní příležitosti
14.12.2023

Bližší informace v BLOGU ŠKOLY a v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Sdělení ze školní jídelny - úprava cen stravného
14.12.2023

Bližší informace v BLOGU ŠKOLY či v samostatné záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
17.8.2021

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Švp – hotel Esprit – Špindlerův Mlýn - 2. A, 4. A, 5. A

Vloženo: 6.11.2023 | Zobrazeno: 671x |

Škola v přírodě – hotel Esprit – Špindlerův Mlýn

 

Adresa: hotel Esprit, Svatý Petr 78, 54351 Špindlerův Mlýn

 

Odjezd: pondělí 3. 6. 2024, podrobnosti budou upřesněny

 

Návrat: pátek 7. 6. 2024, podrobnosti budou upřesněny

 

Celková cena: 5 490 kč (v ceně zahrnuta doprava, ubytování – 4x noc, pitný režim a strava (5x denně)

 • Záloha: do 10. 1. ve výši 1650,-
 • Doplatek: do 26. 4. 2024 ve výši 3 840,-Ubytování:

 •  hotel Esprit - 2 - 4 lůžkové pokoje

 

Stravování:

 • Cena zahrnuje snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři a pitný režim. V den příjezdu se podává oběd a večeře (svačina se přesouvá na den odjezdu), v den odjezdu snídaně a dvojitá svačina na cestu do autobusu

 

Přihlášení:

 • odevzdáním závazné přihlášky a následným provedním platby zálohy (1 650,-) na účet školy - 2701372009/2010 – do poznámky napište dle vzoru: jméno dítěte, třída, švp ESPRIT nebo v hotovosti třídním učitelům


Pojištění:

 • Všichni plně platící žáci mají od CK2 zajištěno komplexní pojištění (storno, přerušení cesty, úraz, odpovědnost za škodu). Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procento ze stornopoplatku, v případě přerušení cesty pak poměrnou část ceny pobytu.Přehled limitů pojistného plnění naleznete na www.ck2.cz/skoly/pojisteni.

 

Storno poplatky:

 •  Individuální storno žáků
  V případě, že se žák z jakéhokoli důvodu zotavovací akce nezúčastní, CK2 mu vrátí příslušný zůstatek z platby ihned po ukončení akce prostřednictvím třídního
  učitele, pokud částku vybírala škola. V případě, že částka byla hrazena přímo CK2, bude vrácena na účet rodiče.
  Stornopoplatky (odstupné)
  Při zrušení účasti žáka v době více než 6 měsíců před odjezdem se stornopoplatek neúčtuje, v době kratší než 6 měsíců až 30 dnů (včetně) před odjezdem je
  účtován stornopoplatek ve výši 1500,- Kč, v době 29 až 8 dnů (včetně) před odjezdem 2000,- Kč a v době 7 dnů před odjezdem až v den odjezdu (včetně) 2500,-
  Kč.
  Žáci jsou pojištěni proti stornu (pokud škola písemně tuto službu nezruší) a pojišťovna na základě předloženého potvrzení vrátí 80 % ze stornopoplatku v souladu
  se Všeobecnými pojistnými podmínkami.

 

 • Částečné či celkové zrušení zotavovací akce
  V případě, že škola zotavovací akci zruší či se výrazně sníží konečný počet nahlášených osob (tj., že se počet žáků z bodu II této smlouvy sníží více než o 25 %), má
  CK2 nárok na následující stornopoplatky za každého zrušeného žáka ve výši uvedené v tomto bodě. Škola je v případě zrušení zotavovací akce povinna nejpozději
  do 7 dnů zaslat zpět na adresu CK2 veškeré materiály (smlouvy, mapu, info pro rodiče a další).
  Stornopoplatek se neúčtuje, pokud škola písemnou formou zruší zotavovací akci alespoň 6 měsíců před začátkem pobytu.
  - v době kratší šesti měsíců až 61 dnů před začátkem pobytu se účtuje 500,- Kč / žák z rozdílu oproti počtu dětí uvedenému v bodě II této smlouvy,
  - v době 60 až 30 dnů před začátkem pobytu se účtuje 70 % ceny zotavovací akce připadající na každého žáka z uvedeného počtu dětí v bodě II této smlouvy (tj.
  násobek uvedené části ceny a rozdílu počtu neúčastnících se žáků oproti počtu uvedenému v bodě II této smlouvy),
  - v době 29 dnů a kratší před začátkem pobytu se účtuje 90 % ceny zotavovací akce připadající na každého žáka z uvedeného počtu dětí v bodě II této smlouvy (tj.
  násobek uvedené části ceny a rozdílu počtu neúčastnících se žáků oproti počtu uvedenému v bodě II této smlouvy).
  V případě většího úbytku žáků jak o 25 % má CK2 právo odstoupit, přičemž její právo na uhrazení stornopoplatku (odstupného) podle tohoto bodu tím není
  dotčeno. Na místo práva odstoupit CK2 má alternativně právo uvolněnou kapacitu doplnit jiným klientem.
  V případě částečného či celkového rušení pobytu z důvodu hromadné epidemie potvrzené hygienikem příslušné hygienické stanice, kdy jedním z postižených je
  alespoň jeden z účastníků zájezdu, se na stornované osoby vztahuje pojištění proti stornu, pojišťovna tedy vrátí až 80 % stornopoplatku.

 

 • Předčasné odjezdy, opožděné příjezdy
  Žáci jsou pojištěni pro případ předčasného odjezdu nebo opožděného příjezdu dítěte (pokud škola písemně tuto službu nezruší) a pojišťovna na základě
  předloženého potvrzení vrátí poměrnou část z ceny pobytu v souladu se Všeobecnými pojistnými podmínkami a Přehledem limitů pojistného plnění.
  Kompenzace ze strany pojišťovny není možná v případě, že vedoucí pobytu opomene odjezd nahlásit ubytovateli, nebo není-li potvrzen prezenční list
  ubytovatelem při ukončení pobytu.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.