Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Příměstský tábor
14.2.2019

V blogu školy jsou zveřejněny podrobnosti k příměstskému táboru pro období jarních prázdnin.

Přijímací řízení 2019
6.2.2019

Přinášíme aktuální informace k přijímacím zkouškám na střední školy (žáci 2. stupně) a osmiletá gymnázia (žáci 5. ročníků).

Chorvatsko 2019
2.2.2019

V záložce II.stupeň jsme nově zveřejnili aktuální informace k zahraničnímu pobytu dětí 2. stupně v Chorvatsku.

Akce únor
30.1.2019

Kalendář plánovaných akcí pro měsíc únor je naplněn.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Recyklace očima mladého vědce

Vloženo: 23.9.2018 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 677x |

Recyklace očima mladého vědce je interaktivní vzdělávací program pro žáky základních škol. Žáci pochopí zákonitosti přírody a vliv člověka na ni, uvědomí si možné následky svého chování a vědomě přijmou odpovědnost za své jednání.

 

Recyklace očima mladého vědce – den pátý (5. 10. 2018)

Už od rána svítilo sluníčko. Ještě před snídaní jsme začali uklízet své pokoje a připravovat se k odjezdu. Po snídani jsme douklízeli a v devět jsme se všichni sešli na závěrečné shrnutí celého projektu, abychom si připomenuli, co jsme se naučili.

Po shrnutí se začalo pracovat na plakátech na všechna témata, která jsme zkoumali – půda, ovzduší, voda, třídění odpadů a recyklace elektrospotřebičů. Žáci se rozdělili do skupin a vybrali si téma, které jim bylo nejbližší.

V jedenáct hodin jsme po malé svačince prezentovali své práce a znovu připomněli význam našich výsledků a bádání pro člověka, přírodu a život na naší planetě.

V 11:45 jsme posbírali naše tašky a všechny věci a nastoupili jsme do autobusu, který nás dovezl zpět do Ústí nad Labem. Když jsme přijížděli ke škole, už nás netrpělivě očekávali rodiče žáků.

Projekt Recyklace očima mladého vědce nám představil možnosti každého z nás, jak pomoci přírodě a tím i sami sobě, abychom snížili náklady na energie, na zpracování surovin a zlepšili tak naše životní prostředí.

 

Závěrečné fotografie Vám přinášíme  ZDE.

 

 

Recyklace očima mladého vědce – den čtvrtý (4. 10. 2018)

Dnes ráno teploměr ukazoval pouhých 6,5 °C, ale vypadalo to, že se vyklube sluníčko. Po snídani jsme se tentokrát sešli úplně všichni na přednášce o vodě a její důležitosti pro existenci života. Kolem půl desáté jsme se vydali k jezírku zkoumat vodu.

Se slunečními paprsky v zádech jsme zahájili naše pokusy – zkoumali jsme průhlednost vody, její pH, měřili jsme její teplotu, odebírali jsme vzorky, abychom prozkoumali vodní ekosystém. Nejvíce živého materiálu jsme získali z potůčku, který jezírko napájí. Pomocí lupy jsme mohli určit drobné vodní živočichy.

Se získanými vzorky jsme se přesunuli k dalšímu zkoumání. Rozdělili jsme se do menších skupinek a každá si připravila vlastní vzorek vody k filtraci. Skupinka si musela přichystat improvizovanou filtraci, skládající se z vaty, písku a drobného štěrku. Vzorek vody jsme několikrát přefiltrovali, až byl téměř čistý.

Protože se blížil čas obědu, vrátili jsme se do objektu. Po obědě a odpoledním klidu jsme dokončili poslední pokusy a zapsali výsledky všech našich výzkumů a pozorování do pracovních listů.

Protože nám dnes přálo počasí, vydali jsme se na procházku po okolí, kterou jsme zakončili v místním obchůdku, kde jsme si koupili různé dobrůtky. Po návratu k objektu si ještě někteří šli zahrát fotbal a ostatní se sešli ve společenské místnosti k různým hrám.

Po večeři nás čeká balení a úklid před zítřejším odjezdem. Zítra dopoledne zhodnotíme celý program Recyklace očima mladého vědce a připravíme podklady pro výstavku do školy. Odjez autobusem je plánovaný ve 12:00 a příjezd kolem půl druhé ke škole.

 

Fotografie ze čtvrtého dne ZDE .

 

Recyklace očima mladého vědce – den třetí (3. 10. 2018)

Dnes jsme se probudili do chladného deštivého rána. Teploměr ukazoval pouhých 8 °C a foukal velmi silný vítr. Ani to však neodradilo naše výzkumníky od bádání. Po vydatné snídani jsme se opět rozdělili na dvě skupiny. První skupina se seznámila s druhy a typy půd, se vznikem půd a jejich význam pro život. Po úvodní přednášce zjišťovali, jak dlouho trvá rozklad nejběžnějších typů odpadů v přírodě a sestavili časovou osu. Posilněni tvarohovým šátečkem a vybaveni láhvemi s teplým čajem, jsme začali s pokusy.

Nejprve jsme museli získat vzorek půdy z hloubky asi 20 cm. Odebraný vzorek jsme připravili pro další zkoumaní. Nejprve jsme odvážili 10 g sypké půdy a řádně rozmíchali v 30 ml vody. Tuto směs jsme filtrovali do samostatné kádinky. Mezitím jsme zjistili kyselost roztoku 8 % kyseliny octové a vodného roztoku Ca(OH)2, abychom mohli porovnat pH těchto roztoků s půdním filtrátem. Dále jsme zjišťovali obsah půdního vzduchu ve vzorku půdy, zda je vhodný pro hospodářské účely. Následně jsme tento vzorek zkoumali z hlediska typu, jestli se jedná o půdu hlinitou, písčitou nebo jílovitou. Posledním pokusem bylo stanovení rychlosti propustnosti vzorku půdy a písku.

Druhá skupina vyrazila na průzkum lesní půdy. Věnovali jsme se lesním patrům a typickým organismům žijícím v lese. S ohledem na sezónu, jsme se zaměřili především na houby. Kromě pohádkových muchomůrek jsme našli i pár kousků jedlých hub, které již sušíme na topení.

Po dopoledním programu se obě skupiny sešly u výborné bramboračky a špaget. Po tak dobrém obědě jsme chvíli odpočívali a relaxovali.

I přes nepřízeň počasí proběhl odpolední program úspěšně. Skupiny se v aktivitách vystřídaly. Všechny informace, které jsme dnes získali, jsme opět zaznamenali do pracovních listů.

Ještě nás čeká večeře a následné zhodnocení celého dne. A než se uložíme do postýlek, tak si ještě zahrajeme společenské hry, popovídáme si a případně se podíváme na nějaký film.

 

Fotografie ze třetího dne ZDE .

 

Recyklace očima mladého vědce – den druhý (2. 10. 2018)

 

Dnešní den začal budíčkem v 7:15. Po ranní hygieně a dobré snídani jsme se rozdělili na 2 pracovní skupiny. První se zaměřila na recyklaci elektrospotřebičů a druhá na průzkum okolí objektu.

 

První skupina po teoretickém seznámení s koloběhem elektrozařízení od výroby až po recyklaci přešla k praktickým pokusům. Rozebrali staré elektrospotřebiče (kazeťák s rádiem, televize a mobilní telefony) a rozdělili jednotlivé části podle použitého materiálu – plasty, kovy, elektrosoučástky a jiné. Po zhlédnutí filmu o recyklační lince Enviropol, zapsali do pracovních listů možností dalšího využití tříděného materiálu. Pak si vyzkoušeli některé činnosti recyklační linky – třídění odpadu podle velikosti, podle materiálu a některých fyzikálních a chemických vlastností. Všechny získané poznatky jsme zpracovali do pracovních listů.

 

Druhá skupina vyrazila prozkoumat krásnou přírodu v okolí objektu. Obec Kytlice je vyhledávanou lokalitou pro chataře i turisty, a pro svoji malebnost a bohatý kulturní a společenský život byla obec Kytlice vyhlášena vesnicí roku 2018.

 

Po výborném obědě a odpoledním odpočinku se v činnostech obě skupiny prohodily. Odpolední program jsme zakončili sportováním a společenskými hrami.

 

Po večeři opět zkontrolujeme splnění úkolů obou skupin a oceníme úspěšné řešitele. Večer se sejdeme ve společenské místnosti a popovídáme si o prožitém dni. Během spánku pak nabereme síly na další bádání.

 

Fotografie z druhého dne ZDE.

 

Recyklace očima mladého vědce – den první (1. 10. 2018)

 

V 8:15 vyjeli žáci obou osmých tříd od školy za badatelským zkoumáním do krásného prostředí na pomezí Lužických hor. Do hotelu Kovošrot v Kytlici jsme přijeli před desátou hodinou.

 

Po ubytování se žáci seznámili s lektory a harmonogramem projektu Recyklace očima mladého vědce. Seznámili s pojmy třídění odpadů, druhy odpadů, recyklace a důvody, proč je recyklace a třídění pro nás důležité. Po přednášce jsme si pochutnali na výborném obědě (vývar se zeleninou a rizoto). Pak následoval polední klid, během kterého jsme si vybalili.

 

Odpolední program jsme zahájili svačinkou – koblížkem. Posilněni jsme vyrazili bádat do terénu. Instalovali jsme srážkoměry a teploměry v areálu objektu. Naše dnešní úkoly byly věnovány čistotě ovzduší, proto jsme se vydali na průzkum okolí najít větší otevřené prostranství. Ke splnění úkolu jsme využili místní travnaté hřiště s přilehlým jezerem a lesem. Les nás příjemně překvapil houbami (jedlými zdravými i krásnými jedovatými), a také velkým množstvím lišejníků, které jsou významnými bioindikátory čistoty ovzduší. Pro ovzduší je důležité počasí, a tak jsme se seznámili s různými druhy oblačností a mraků. Po návratu z procházky jsme odečetli naměřené teploty. Poslední úkol jsme udělali přímo v areálu. Zjišťovali jsme, jaké látky unikají do ovzduší při spalování různých materiálů a jak ovlivňují znečištění ovzduší. Všechny získané poznatky jsme zaznamenali do pracovního listu.

 

Po večeři proběhne kontrola splněných úkolů všech skupin a určíme druhy nalezených lišejníků. Pak si zaslouženě odpočineme a odebereme se do postýlek, abychom nabrali síly na další den.

 

Fotografie z prvního dne ZDE.