Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Zápis do 1. tříd - AKTUALIZOVÁNO
26.3.2020

Přinášíme aktuální informace k průběhu zápisu do 1. tříd. Aktualizovali jsme celou záložku BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY. Seznamte se se změnami.

Deváťákům s Taktikem
26.3.2020

Nahlédněte, vyzkoušejte. Více informací ZDE

Plánované rodičovské schůzky
25.3.2020

Vážení rodiče, s dostatečným předstihem si dovolujeme upozornit, že  rodičovské schůzky plánované na úterý 14. 4. jsou ZRUŠENY.

Zahraniční pobyt - Chorvatsko
24.3.2020

Předpokládáme, že zájezd do Chorvatska ve dnech 20.5. – 2.6.2020 bude zrušen. Více informací ZDE.

Office 365
24.3.2020

Další podpora domácí přípravy Vašich dětí je hotova. Zaktivovali jsme účty všem dětem 1- 9. ročníků.

Změny v OŠETŘOVNÉM
20.3.2020

19.3. schválila vláda změny v OŠETŘOVNÉM. Podrobnosti v blogu.

Vysílání ČT pro podporu domácí přípravy žáků 2. stupně
18.3.2020

V nově vzniklém článku jsou přehledně zveřejněny odkazy na vysílání ČT pro domácí přípravu starších žáků a též odkazy pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám na SŠ.

Vysílání ČT pro podporu domácí přípravy žáků 1. stupně
17.3.2020

Článek je denně aktualizován, sledujte, využijte.

Posunutí termínu zápisu do 1.tříd
17.3.2020

Více informací v blogu školy a samostatné záložce BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY.

Podpora domácí přípravy
15.3.2020

V blogu školy jsme zvežejnili výběr materiálů, které Vám mohou usnadnit domácí přípravu dětí.

Zahraniční pobyt Anglie - ZRUŠENO
13.3.2020

Podrobnější informace v blogu školy či rychlým přístupem ZDE.

Zápisový lístek
11.3.2020

Zákonným zástupcům žáků 5. a 9. tříd, kteří budou procházet přijímacím řízením na SŠ, je určena informace ohledně zápisového lístku.

Generování žádosti o přijetí do 1. tříd
2.3.2020

Vážení rodiče, ZDE je podrobný popis postupu ke generování elektronické žádosti k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Zápis - jazykové mutace
27.2.2020

Zveřejňujeme podrobnosti k zápisu v různých jazykových mutacích.

Záložka BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY
27.1.2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dnes jsme přidali podsložky záložky BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY. Nahlédněte.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Recyklace očima mladého vědce 2019

Vloženo: 1.4.2019 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 1038x |

 

Den pátý – 5. 4. 2019

Naposledy jsme se vypravili k rybníku, prohlédli si rostliny, které rostou v místní oblasti. Na zahrádkách jsme viděli především rododendrony a borůvčí, protože vyžadují kyselejší půdu.

Získané znalosti jsme si ověřili v krátkém testu. Lektoři shrnuli naši práci a my se budeme snažit získané informace i nadále uplatňovat v každodenním životě.

Žáci 6.A, 7.A

 

Den čtvrtý – 4. 4. 2019

Program, který se týkal recyklace elektrospotřebičů, začal teoretickým seznámením s danou problematikou a pokračoval praktickými úkoly. Na ty jsme se opravdu všichni těšili. Demontovali jsme elektrospotřebiče (mobily), identifikovali jsme materiály v nich a zjistili jsme, jaké nové výrobky by se daly z těchto materiálů pomocí recyklace vytvořit. Bavila nás i simulace separační linky. Zabývali jsme se tříděním materiálů pomocí statického i pohyblivého magnetického pole. Posledním naším experimentem bylo třídění materiálů pomocí hustoty.

 

Odpoledne jsme se vypravili na výlet do lesního divadla. Tam jsme prozkoumali okolí divadla a společně jsme si na lesním jevišti zazpívali. Po návratu jsme se opět věnovali sportovním činnostem.

 

Fotografie ze čtvrtého dne

 

Den třetí – 3. 4. 2019

Recyklace a voda – to byl náš dnešní program. V průběhu dopoledne jsme se seznámili s pojmem voda a ochrana vod. U nedalekého rybníka jsme si vyzkoušeli hydrometeorologické pokusy, chemickou a fyzikální analýzu vody.

Odpoledne jsme pod mikroskopem zkoumali odebrané vzorky z rybníka a vše jsme zaznamenali do pracovních listů. Pokusy se nám vydařily, byli jsme spokojeni.

Celý den svítilo sluníčko, lákalo nás opět ke sportování. Ve volném čase jsme hráli kopanou, vybíjenou, badminton i stolní tenis.

Někteří využili rozehřáté lavičky a ponořili se do rozečtené knihy. Den nám utekl jako voda.

Fotografie ze třetího dne.

 

Den druhý – 2. 4. 2019

Dnes jsme se věnovali tematickému okruhu recyklace a vzduch.

Nejdříve jsme zhlédli prezentaci na dané téma a těšili jsme se na zábavné pokusy v přírodě. Tam jsme si vyzkoušeli sadu meteorologických pokusů zaměřených na zjišťování teploty a tlaku vzduchu, relativní vlhkosti a rosného bodu.

Na stanovení srážek jsme museli použít simulovaný vzorek, protože nepršelo. Na tomto vzorku jsme určovali intenzitu deště. V dalších pokusech jsme se dověděli,  jak se měří rychlost větru pomocí rukávu, jak se stanovuje anemometrem i klasifikaci větru dle Beaufortovy stupnice.

Oblačnost byla nulová, mraky žádné, azurově modrá obloha zakončila náš dopolední program.

Odpolední program byl také velmi poutavý. Nalezli jsme pomocí detektoru kovů (pod vedením zkušeného znalce)staré mince a jiné kovové předměty.

Den jsme zakončili sportovními aktivitami.

 

FOTOGRAFIE z druhého dne ZDE.

 

 

Den první – 1. 4. 2019

Žáci 6. A a 7. A vyjeli do hotelu Kovošrot v Kytlici na akci Recyklace očima mladého vědce.

Po příjezdu jsme se ubytovali, seznámili s lektory a celým harmonogramem projektu. Po úvodní prezentaci o třídění odpadů, významu třídění a recyklaci nás čekal oběd.

Protože bylo venku krásně, brzy jsme pokračovali tématem Recyklace a půda – odebírali jsme půdní vzorek, zkoumali jsme půdní výluh – PH, důkaz vzduchu v půdě, určovali jsme půdní druh, propustnost půdy pro vodu.

Na závěr jsme vytvořili koláž z přírodních materiálů a společně zhodnotili naši práci.