Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Zápis dětí do 1. tříd
7.4.2019

Zápis do budoucích prvních tříd proběhne v úterý 9.4.2019 od 13:00 do 18.00.

Recyklace očima mladého vědce
3.4.2019

V záložce AKTIVITY - DOTAČNÍ PROGRAMY - RECYKLACE OČIMA MLADÉHO VĚDCE pro Vás každodenně aktualizujeme příspěvek i fotografie.

Akce duben
28.3.2019

Kalendář plánovaných akcí pro měsíc duben je aktuálně naplněn.

Zápisový lístek
25.3.2019

V příslušných záložkách jsou aktuální informace k zápisovému lístku (přijímací řízení na SŠ a osmiletá gymnázia).

Záložka BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY
3.3.2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

záložka, ve které jsou zveřejněny informace k přijetí Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2019/2020 je plně aktualizována.

Přijímací řízení 2019
6.2.2019

Přinášíme aktuální informace k přijímacím zkouškám na střední školy (žáci 2. stupně) a osmiletá gymnázia (žáci 5. ročníků).

Chorvatsko 2019
2.2.2019

V záložce II.stupeň jsme nově zveřejnili aktuální informace k zahraničnímu pobytu dětí 2. stupně v Chorvatsku.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Recyklace očima mladého vědce 2019

Vloženo: 1.4.2019 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 325x |

 

Den pátý – 5. 4. 2019

Naposledy jsme se vypravili k rybníku, prohlédli si rostliny, které rostou v místní oblasti. Na zahrádkách jsme viděli především rododendrony a borůvčí, protože vyžadují kyselejší půdu.

Získané znalosti jsme si ověřili v krátkém testu. Lektoři shrnuli naši práci a my se budeme snažit získané informace i nadále uplatňovat v každodenním životě.

Žáci 6.A, 7.A

 

Den čtvrtý – 4. 4. 2019

Program, který se týkal recyklace elektrospotřebičů, začal teoretickým seznámením s danou problematikou a pokračoval praktickými úkoly. Na ty jsme se opravdu všichni těšili. Demontovali jsme elektrospotřebiče (mobily), identifikovali jsme materiály v nich a zjistili jsme, jaké nové výrobky by se daly z těchto materiálů pomocí recyklace vytvořit. Bavila nás i simulace separační linky. Zabývali jsme se tříděním materiálů pomocí statického i pohyblivého magnetického pole. Posledním naším experimentem bylo třídění materiálů pomocí hustoty.

 

Odpoledne jsme se vypravili na výlet do lesního divadla. Tam jsme prozkoumali okolí divadla a společně jsme si na lesním jevišti zazpívali. Po návratu jsme se opět věnovali sportovním činnostem.

 

Fotografie ze čtvrtého dne

 

Den třetí – 3. 4. 2019

Recyklace a voda – to byl náš dnešní program. V průběhu dopoledne jsme se seznámili s pojmem voda a ochrana vod. U nedalekého rybníka jsme si vyzkoušeli hydrometeorologické pokusy, chemickou a fyzikální analýzu vody.

Odpoledne jsme pod mikroskopem zkoumali odebrané vzorky z rybníka a vše jsme zaznamenali do pracovních listů. Pokusy se nám vydařily, byli jsme spokojeni.

Celý den svítilo sluníčko, lákalo nás opět ke sportování. Ve volném čase jsme hráli kopanou, vybíjenou, badminton i stolní tenis.

Někteří využili rozehřáté lavičky a ponořili se do rozečtené knihy. Den nám utekl jako voda.

Fotografie ze třetího dne.

 

Den druhý – 2. 4. 2019

Dnes jsme se věnovali tematickému okruhu recyklace a vzduch.

Nejdříve jsme zhlédli prezentaci na dané téma a těšili jsme se na zábavné pokusy v přírodě. Tam jsme si vyzkoušeli sadu meteorologických pokusů zaměřených na zjišťování teploty a tlaku vzduchu, relativní vlhkosti a rosného bodu.

Na stanovení srážek jsme museli použít simulovaný vzorek, protože nepršelo. Na tomto vzorku jsme určovali intenzitu deště. V dalších pokusech jsme se dověděli,  jak se měří rychlost větru pomocí rukávu, jak se stanovuje anemometrem i klasifikaci větru dle Beaufortovy stupnice.

Oblačnost byla nulová, mraky žádné, azurově modrá obloha zakončila náš dopolední program.

Odpolední program byl také velmi poutavý. Nalezli jsme pomocí detektoru kovů (pod vedením zkušeného znalce)staré mince a jiné kovové předměty.

Den jsme zakončili sportovními aktivitami.

 

FOTOGRAFIE z druhého dne ZDE.

 

 

Den první – 1. 4. 2019

Žáci 6. A a 7. A vyjeli do hotelu Kovošrot v Kytlici na akci Recyklace očima mladého vědce.

Po příjezdu jsme se ubytovali, seznámili s lektory a celým harmonogramem projektu. Po úvodní prezentaci o třídění odpadů, významu třídění a recyklaci nás čekal oběd.

Protože bylo venku krásně, brzy jsme pokračovali tématem Recyklace a půda – odebírali jsme půdní vzorek, zkoumali jsme půdní výluh – PH, důkaz vzduchu v půdě, určovali jsme půdní druh, propustnost půdy pro vodu.

Na závěr jsme vytvořili koláž z přírodních materiálů a společně zhodnotili naši práci.