Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Informace ke stravnému
26.10.2020

Aktuální sdělení ze školní jídelny je v Blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
13.10.2020

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Usnesení Vlády ČR - provoz škol
13.10.2020

S dokumentem USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se můžete seznámit v Blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE. (Velikost: 232.78 kB)

Organizace výuky od 14. 10. 2020
13.10.2020

Více informací o organizaci výuky v Blogu školy, či rychlým proklikem ZDE. (Velikost: 388.29 kB)

Organizace týdne 26. 10. - 30. 10.
9.10.2020

Bližší informace v Blogu školy.

Nařízení KHS od 5.10.2020
2.10.2020

S nařízením KHS, které vstupuje v platnost 5.10.2020, se můžete seznámit v Blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE. (Velikost: 477.19 kB)

Aktuální situace v naší škole
23.9.2020

Vážení rodiče,

s aktuální situací v naší škole se můžete seznámit v Blogu školy nebo rychlým proklikem přímo ZDE.

Přijímací zkoušky na SŠ 2020 - 2021
20.9.2020

Do záložky II. stupeň - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ a do záložky I. stupeň - OSMILETÁ GYMNÁZIA byly přidány aktuální informace.

Roušky 2. stupeň
17.9.2020

S novými, zpřísněnými pravidly pro nošení roušek se seznamte v Blogu školy, nebo kliknutím ZDE.

Doporučený postup u akutního onemocnění
16.9.2020

Celé znění doporučeného postupu najdete v Blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE. (Velikost: 252.21 kB)

Mimořádné opatření MZ ČR
10.9.2020

Dokument k mimořádným opatřením naleznete v BLOGU ŠKOLY.

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
27.8.2020

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Přijímací zkoušky na SŠ 2020-2021

Vloženo: 20.9.2020 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 161x | Upravil: Lenka Růžičková

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2020-2021

 

 • Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky.
 • Žák dostane vyplněnou a ředitelem školy potvrzenou přihlášku, nechá ji potvrdit lékařem (pouze u některých oborů), a podává ji přímo příslušnému řediteli střední školy.
 • Základní škola přihlášky neposílá.
 • Přihlášku do oborů s talentovou zkouškou musí žák odevzdat řediteli střední školy do 30. 11. 2020, do ostatních oborů nejpozději do 1. 3. 2021
 • Ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, musí stanovit dva termíny.
 • Období přijímacích zkoušek do oborů s talentovou zkouškou se koná od 2. ledna do 15. ledna 2021
 • Období přijímacích zkoušek do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná od 15. ledna do 31. ledna 2021.

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín: pondělí 12. dubna 2021
 2. termín: úterý 13. dubna 2021

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín: středa 14. dubna 2021
 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 1. termín: středa 12. května 2021
 2. termín: čtvrtek 13. května 2021

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 

Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů zveřejní do dvou pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky a to pod přiděleným registračním číslem (s výsledkem řízení u každého uchazeče) na veřejně přístupném místě ve škole. JE NUTNO SLEDOVAT webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule!

 

 

Odvolání:

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

 

Zápisový lístek:

 

Žák odevzdává zápisový lístek na vybranou SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Neučiní-li tak, vzdává se práva být přijat na danou školu a na jeho místo přijmou jiného uchazeče.

 

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení). Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky). 

 

Žák základní školy obdrží zápisový lístek nejpozději do 15. března 2021. Žák, který se hlásí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, obdrží zápisový lístek nejpozději do 30. listopadu 2020.

 

Zápisový lístek si můžete vyzvedávat u Mgr. Marie Proškové, ve středu 11:40-12:40, ve čtvrtek 14:00–14:30, v pátek  9:00-10:00. V jiné dny po předchozí domluvě prostřednictvím systému Bakaláři nebo e-mailu.Vyzvedává se proti podpisu zákonného zástupce dítěte.

 

Po odevzdání zápisového lístku na střední škole potvrdí žák úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole a zpět na ZŠ donese potvrzení o přijetí zápisového lístku ze SŠ.

 

Konkrétní podmínky konání povinných přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021 sledujte na  www.cermat.cz,

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Podrobné informace o přijímacím řízení a případném odvolacím řízení naleznete na stránkách https://www.atlasskolstvi.cz/a7470-prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani.

Další informace pro uchazeče na www.infoabsolvent.cz.

 

Mgr. Marie Prošková, výchovná poradkyně

proskova.m@zsvodojem.cz