Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Úprava cen obědů od 1. 9. 2021
15.6.2021

Bližší informace v BLOGU ŠKOLY či v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Provoz škol od 8. 6. 2021
8.6.2021

Více informací v blogu školy.

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd - podrobnosti
27.5.2021

Podrobnosti k plánované schůzce rodičů budoucích prvňáčků naleznete v BLOGU ŠKOLY  nebo v sekci BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY - INFORMACE PRO RODIČE.

Objednávka obědů na měsíc červen - upozornění ŠJ
26.5.2021

Podrobnosti v blogu školy či záložce školní jídelna.

Důležité informace strávníkům a účastníkům ŠD
21.5.2021

Bližší informace v záložkách ŠKOLNÍ JÍDELNA, ŠKOLNÍ DRUŽINA nebo v souhrnném článku v BLOGU ŠKOLY.

Akce červen
21.5.2021

Kalendář akcí pro měsíc červen je naplněn.

Zpráva Policie ČR
20.5.2021

Podrobnosti v blogu školy nebo rychlým vstupem ZDE.

Provoz školy od 10.5.
5.5.2021

Bližší informace v blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Hotovostní platby za obědy
28.4.2021

Hotovostní platby za obědy budou umožněny 30. 4. v čase 7.00 - 16.00 hodin. Více informací v aktualizovaném článku v blogu školy a v záložce školní jídelna.

Přijatí žáci do 1. tříd
23.4.2021

Právě jsme zveřejnili novou podsložku - PŘIJATÍ ŽÁCI DO PRVNÍCH TŘÍD. Vstoupit můžete záložkou BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY nebo rychlým proklikem ZDE.

Provoz školy od 26. 4. 2021
22.4.2021

Aktuální informace platné od 26.4. přinášíme v článku v blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE.

Informace pro rodiče žáků 5. tříd
19.4.2021

Veškeré informace o 6. třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů jsou v blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Šipkovaná Po stopách Vodojemu
10.4.2021

Už jsme dlouho s omezeným pohybem. Pojďte to změnit.

Přijímací zkoušky - mimořádná opatření
9.4.2021

Aktualizované údaje k přijímacímu řízení jsou v záložkách II. stupeň - přijímací řízení  a I.stupeň - Osmiletá gymnázia

Vzdělání - příležitost pro všechny
26.2.2021

Podrobnější informace k projektu rychlým proklikem ZDE.

Aktuální informace pro strávníky ŠJ
24.2.2021

V blogu školy i v záložce školní jídelna jsou aktuální informace. Rychlý vstup proklikem uvedených odkazů.

Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet
4.2.2021

Zákonní zástupci žáků 5. a 9. ročníků, seznamte se v Blogu školy s nabídkou ČŠI. Rychlý přístup ZDE.

Provoz školy v následujících dvou týdnech
28.1.2021

Bližší informace v Blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia - aktuálně
12.1.2021

S důležitými informacemi se můžete seznámit v blogu školy, ale též v záložkách 2. stupně - Přijímací řízení a v záložce 1. stupně - Osmiletá gymnázia.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
13.10.2020

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Doporučený postup u akutního onemocnění
16.9.2020

Celé znění doporučeného postupu najdete v Blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE. (Velikost: 252.21 kB)

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
27.8.2020

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Vyhlášení zápisu do prvních tříd

Vloženo: 3.3.2021 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 1341x |
Podrobnější informace naleznete v dalších podsložkách této záložky.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

Zápis do 1. tříd v Ústí nad Labem
12. 4. 2021 - 13. 4. 2021
v době
od 13:00 - 17:00 hod.

(zejména pro osobní podání žádosti) 

 

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Nejlepší vhodnou variantou je podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání 

bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 

 

Způsob podání žádosti o přijetí  

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do 1. třídy vyplněné v elektronickém systému 

https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ 

(aktualizovaný systém bude zpřístupněn od 1. 3. 2021)  je možné doručit do školy pouze tímto způsobem 

  1. 1. Elektronicky (datová schránka nebo e-mail s elektronickým podpisem) 
  2. 2. Poštou (podací razítko nejpozději 13. 4. 2021) 
  3. 3. Osobně (na předem určeném místě v budově školy) 

 

1) Elektronické podání žádosti o přijetí   

Podepsanou žádost (oběma rodiči) je možné oskenovat do formátu PDF poslat do školy datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem. 

- doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost.  

 

2) Poštou 

Originál podepsanou žádost lze zaslat také poštou v době od 1. 4. 2021 - 13. 4. 2021. 

- doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost. 

 

3) Osobní podání žádosti ve dnech 12. 4. 2021 - 13. 4. 2021 v době od 13-17 hod. 

případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo ve škole na předem určeném místě 

 

Pokud bude podání žádosti učiněno jinou formou, např. e-mailem bez elektronického podpisu, je nutné, aby do 5 dnů žádost zákonný zástupce stvrdil originál podpisem (příp. jinou výše uvedenou formou). 

Doklady dodané k žádosti k ověření totožnosti dítěte (rodný list) a prokázání vztahu k nezletilému dítěti (občanský průkaznebudou školou uchovávány, po ověření údajů budou skartovány v souladu se zákonem o ochraně osobních dat v platném znění. 

 

Případné nejasnosti nebo dotazy je nutné uplatnit přímo na vedení jednotlivých základních škol v Ústí nad Labem. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Výše uvedená sdělení lze dodatečně upravit i vzhledem k aktuálním krizovým opatřením vlády ČR v době zápisu. Proto je nutné sledovat aktuální zveřejňované informace k zápisu, včetně konkrétních organizačních pokynů jednotlivých základních škol v Ústí nad Labem. 

 

Mgr. Michal Ševcovic 

náměstek primátora