Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Systém čipů v ŠD

Vloženo: 6.7.2016 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 3691x | Upravil: Lenka Růžičková

 

Vážení rodiče,


rozhodli jsme se v naší škole začít pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používat systém BELLhop. Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na čipech.

 

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Vychovatelce v ŠD na tabletu ,, pípne, že si jdete pro dítě, ona ho „odklikne“ a pošle do šatny. V tu chvíli Vy na obrazovce uvidíte, že dítě již odešlo a míří k šatnám.

 

Pokud např. budeme na obědě a Vy pípnete čipem – zobrazí se Vám, že jsme na obědě (pokud to vychovatelka nastaví – systém to umožňuje) nebo prostě uvidíte, že ho vychovatelka ještě „neodklikla“, tudíž, že ještě dítě neopustilo družinu. Odpadne také problém, když se supluje, protože my si jen v systému „přetahneme“ děti, ale pro Vás vyzvedavatele se nic nezmění. Nebudete muset osobně hledat, do které družiny bylo dítě přesunuto.
Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka vám dítě pošle.
Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

 

Vzhledem k tomu, že vychovatelé budou požadavky odbavovat na mobilním zařízení, nemusí být s dětmi v době vyzvedávání ve svém oddělení. Z tohoto důvodu, bude vyzvedávání dětí pomocí stávajících zvonků komplikované. Ty zůstanou zachovány jen jako nouzové řešení pro případ výpadku čipového systému.


Objednávka čipu


Cena jednoho čipu je 100 Kč.


Objednávka čipu bude součástí přihlášky do ŠD na příští školní rok.

Je potřeba zapsat, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je ale nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD.

Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.


Objednávka čipu bude závazná až ve chvíli, kdy bude vaše dítě do ŠD přijato.


Situace, které mohou nastat

  • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce, popř. kmenové vvchovatelce. Ta čip v systému deaktivuje a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Při ztrátě čipu nebo jeho znehodnocení si rodič musí koupit čip nový.
  • Když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), zazvoníte na vychovatelku, ta Vás vpustí do budovy, kde vyplníte formulář včetně čísla OP. Když bude dítě vyzvedávat osoba, které nebudete schopni předat čip, tak postup bude stejný jako při zapomenutí. Avšak je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání . A nebo posláním lístečku po dítěti.
    Věříme, že zavedení tohoto systému vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, a že budete se systémem spokojeni.