Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Kalendář akcí - říjen
4.10.2022

Kalendář říjnových akcí je aktuálně zveřejněn.

Vývoj situace
3.10.2022

Více informací rychlým proklikem ZDE.

Mimořádná zpráva
2.10.2022

Plné znění mimořádné zprávy je v BLOGU ŠKOLY.

Sdělení ze školní jídelny
30.9.2022

S důležitým sdělením ze školní jídelny se můžete seznámit v blogu školy nebo v záložce školní jídelny.

Ztráty a nálezy
28.9.2022

Více informací v BLOGU ŠKOLY.

Hotovostní placení obědů - říjen
28.9.2022

Více informací v BLOGU ŠKOLY  a v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

2. kolo senátních voleb
25.9.2022

Více informací v samostatném příspěvku.

Ředitelské volno
25.9.2022

V BLOGU ŠKOLY je více informací k udělení ředitelského volna.

Kroužky ŠD
12.9.2022

V dolní části záložky ŠD Informace pro rodiče je zveřejněna nabídka kroužků pro účastníky školní družiny.

Kalendář akcí - září
31.8.2022

Kalendář zářijových akcí je aktuálně naplněn.

Sdělení ze školní jídelny
18.8.2022

V blogu školy a též v záložce školní jídelna je důležité sdělení určené hlavně rodičům nových žáků.

Postup pro začleňování ukrajinských dětí do vzdělávání v ČR
10.3.2022

Pokyny MŠMT k začleňování ukrajinských dětí do vzdělávacího systému ČR jsou zveřejněny v BLOGU ŠKOLY v českém jazyce i v ukrajinské jazykové mutaci.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
17.8.2021

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
18.8.2021

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Školní jídelna - mob. 725 017 516

Vloženo: 18.8.2022 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 5353x | Upravil: Lenka Růžičková

Informace ze školní jídelny 

 

Aktuálně:

 

3.10.

Vážení rodiče,
 
s ohledem na vážnou zdravotní situaci personálu školní jídelny a po konzultaci se zřizovatelem bude školní jídelna mimo provoz do odvolání (předpoklad je do konce tohoto týdne).
Žákům bude oběd automaticky odhlášen vedoucí školní jídelny.

Z organizačních důvodů bude v těchto dnech zkráceno vyučování následujícím způsobem:
žáci 1. stupně ukončí vyučování v 11.40 hodin,
žáci 2. stupně ukončí vyučování ve 12.35 hodin.

Provoz školní družiny zůstává beze změn. Dětem, které chodí do školní družiny, bude v odpoledních hodinách zajištěn pitný režim. Prosím, dejte jim s sebou dvojitou svačinu, která nahradí školní oběd.
 
Odalším vývoji situace Vás budeme bezodkladně informovat prostřednictvím systému Bakaláři a webových stránek školy.
Za vzniklou nepříjemnou situaci se omlouváme, děkujeme Vám za pochopení.
Lucie Gerychová, zástupkyně ředitele

 

 

2. 10.
Vážení rodiče,
 
s ohledem na vážnou zdravotní situaci personálu školní jídelny bude v pondělí 3. 10. 2022 školní jídelna mimo provoz - nevaří se.

 
Z organizačních důvodů bude týž den zkráceno vyučování následujícím způsobem:
  • žáci 1. stupně ukončí vyučování v 11.40 hodin,
  • žáci 2. stupně ukončí vyučování ve 12.35 hodin.

 

Provoz školní družiny zůstává beze změn. Dětem, které chodí do školní družiny, bude v odpoledních hodinách zajištěn pitný režim a menší sladká svačina (donut). Přesto jim, prosím, dejte s sebou dvojitou svačinu, která nahradí školní oběd.
 
 
O vývoji situace Vás budeme bezodkladně informovat prostřednictvím systému Bakaláři a webových stránek školy.
Za vzniklou nepříjemnou situaci se omlouváme, děkujeme Vám za pochopení a pomoc při jejím řešení.

 

 

 

29. 9.

Vážení rodiče,

 

dovolujeme si Vás upozornit, že z organizačních důvodů bude školní jídelna v prvním říjnovém týdnu vařit pouze obědy č. 1.

 

Děkujeme za pochopení 

 

 

Vážení rodiče, věnujte pozornost následujícímu sdělení ze školní jídelny:

Hotovostní placení obědů na měsíc říjen bude probíhat ve čtvrtek 29. 9. do 7:00 do 8:00 hodin a v pátek 30. 9. od 7:00 do 17:00 hodin.

V měsíci říjnu 2022 je 16 stravovacích dní.

Žáci  6 – 10 let      464  Kč

       11 – 14 let      480 Kč

       15 a víc let      496 Kč

Dovolujeme si upozornit, že strávník má nárok na oběd objednaný a uhrazený alespoň 24 hodin předem. Odběr oběda v den jeho zaplacení není možný.

 

PROSÍME O DOSTATEČNÝ FINANČNÍ LIMIT PRO STRHÁVÁNÍ INKASNÍ PLATBY

 

Pokud souhlas s inkasní platbou nepřijde do pondělí 22. 8., bude nutné obědy zaplatit hotově u okénka školní jídelny.  

 

Koupě čipů na obědy (v hodnotě 115 Kč) a platba v hotovosti bude probíhat ve dnech 24. 8. – 30. 8. 2022 od 8.00 – 12.00 hod. nebo ve středu 31. 8. od 8.00 – 17.00 hod.

V měsíci září 2022 je 21 stravovacích dní.

Žáci  6 – 10 let      609 Kč

       11 – 14 let      630 Kč

       15 a víc let      651 Kč

 

 

Žákům, kteří ukončí školní docházku k 24. 6. 2022, budou vráceny přeplatky za neodebranou stravu ve dnech 22. - 24. 6. v době od 7:00 do 10:00. Rovněž jim bude vrácena částka 115,- za čisté a nepoškozené čipy.

Ostatním žákům se vzniklé přeplatky převedou  do dalšího zúčtovacího období (září).

 

 

Od září 2022 se zdražuje stravné.

  • strávníci   6 – 10 let   ……. 29 Kč
  • strávníci 11 – 14 let   ……. 30 Kč
  • strávníci 15 let a více .…... 31 Kč

Prosíme o navýšení inkastní platby na 800 Kč za strávníka.

 

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb. (107/2008 Sb.) v platném znění, která udává finanční limity na nákup potravin.

Pro stanovení ceny je směrodatný věk, kterého žák dosáhne během školního roku tj. září - srpen.

Platíte-li stravné inkasem, nezapomeňte na účtu zajistit dostatečný finanční limit.

Platba stravného: každý den od 7:00 do 8:00, poslední pracovní den v měsíci od 7:00 do 17:00.

 

Odhlašování obědů v době nemoci (Školský zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.)

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole a školském zařízení.

V případě onemocnění žáka je povinností rodičů obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole (neplatí pro plánovanou návštěvu u lékaře), žák má nárok na dotovaný oběd. V dalších dnech nemoci nemá strávník na dotovaný oběd nárok. První den nemoci mají rodiče možnost vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů v době od 11:00 do 11:30. V tomto čase využívejte pro vstup do jídelny vchodu pod spojovací chodbou.  V pozdějším čase pro vyzvednutí oběda od 13:15 do 13:30 využívejte pro vstup do jídelny hlavního vchodu.

 

Dále: věnujte pozornost následujícímu sdělení - rozklikněte Sm 9_Provozní řád ŠJ_dodatek 6 (Velikost: 372.8 kB)

Plné znění Směrnic pro školní jídelny je ZDE.

                                              

Manuál k objednávání obědů:

Jak si jídlo vybírat z nabídky?

 

oběd číslo 1 - je zadán automaticky a při jeho upřednostnění nemusíte předem nic objednávat

oběd číslo 2 - je třeba objednávat vždy týden dopředu jedním z níže uvedených způsobů

  • na webových stránkách www. strava.cz. Pro aktivaci této služby je nutný přístupový kód a číslo stravovacího zařízení 3752.
  • prostřednictvím elektronického terminálu v prostorách školní jídelny
  • u vedoucí školní jídelny

 Výběr ze dvou jídel  bude možný každý den kromě 1. pracovního dne v měsíci.

  • pokud se oběd číslo 2 nebude daný den vařit z důvodu malého počtu objednávek, lze na stránkách www.strava.cz nalézt informaci, že se oběd číslo 2 nevaří. V tomto případě je oběd automaticky přeobjednán na oběd číslo 1. Pokud oběd číslo 1 nechcete, lze jej den předem do 10:00 zrušit.

 

Do 20. 10. 2020 musí každý strávník odevzdat novou přihlášku ke stravování. Přihlášku lze vytisknout z webových stránek školy (odkaz niže) nebo vyzvednout ve školní jídelně. Bez této přihlášky nelze zakoupit obědy na další měsíc. Přihlášku musí odevzdat všichni (platící hotově i inkasem) a bude platná po celou dobu školní docházky.

 

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout ZDE.

 

Strávníci, kteří platí obědy ve školní jídelně inkasem, jsou povinni sami nahlásit ve školní jídelně ukončení inkasa (odchod ze školy, ukončení stravování apod.)

 

Od  13. 12. 2014 vstupuje v platnost nařízení 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1 poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Ve vyhlášce č. 113/2005 Sb. v §8, odst.10 je stanoveno, že potravina, která obsahuje alergen musí být označena i pro spotřebitele ve školní jídelně.

Seznam alergenů přiložen ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.