Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Rozhodnutí KHS - 7. ročník
22.10.2021

V BLOGU  školy přinášíme rozhodnutí KHS k záchytu onemocnění covid-19 v 7. ročníku.

Hotovostní platba obědů - LISTOPAD
14.10.2021

Důležité informace v BLOGU ŠKOLY nebo v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Výsledky voleb do Školské rady
11.10.2021

Informace o výsledcích voleb do ŠR ZŠ Pod Vodojemem jsou zveřejněny v BLOGU ŠKOLY.

Volby do PS - zkrácené vyučování
3.10.2021

Bližší informace v BLOGU ŠKOLY.

Akce říjen
30.9.2021

Kalendář říjnových akcí je naplněn.

Třídní schůzky
22.9.2021

Podrobněji v BLOGU ŠKOLY.

Vyhlášení voleb do Školské rady
15.9.2021

Podrobnosti v článku v BLOGU ŠKOLY.

Rozhodnutí KHS Ústeckého kraje
11.9.2021

Více informací v blogu školy.

Projekt Nenech to být
10.9.2021

V záložce AKTIVITY - PROJEKTY jsou aktualizované informace k projektu Nenech to být.

Stránky tříd
18.8.2021

18.8. jsme aktualizovali stránky tříd (horní lišta - I. či II. stupeň). V tuto chvíli obsahují pouze jméno třídního učitele. Rozvrhy hodin a případné další podrobnosti doplníme v přípravném týdnu. 

Další aktualizace
17.8.2021

Aktualizací dnes prošly záložky KONTAKTY a NAŠI ZAMĚSTNANCI.

Úprava cen obědů od 1. 9. 2021
17.8.2021

Bližší informace v BLOGU ŠKOLY či v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
17.8.2021

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
18.8.2021

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Školní jídelna - mob. 725 017 516

Vloženo: 23.8.2021 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 1320x | Upravil: Lenka Růžičková

Informace ze školní jídelny 

Vloženo: 23.8.2021 | Zobrazeno: 8x
 

Aktuálně:

Hotovostní platba - LISTOPAD

 

Vážení rodiče,

vzhledem k podzimním prázdninám proveďte hotovostní platbu stravného na měsíc listopad již ve dnech:

 

 • v úterý     - 26. 10.2021 - 7:00 - 17:00
 • ve středu - 27. 10.2021 - 7:00 - 12:00

 

 

Informace - září

 

Vážení rodiče, strávníci, věnujte pozornost úvodním informacím ze školní jídelny.

 

Přeplatky za obědy vzniklé v minulém školním roce se převádějí do dalšího zúčtovacího období .

 

Placení obědů na měsíc ZÁŘÍ 2021: 

 

      1. hotovostní platba:

 • u okénka ŠJ:
 • 25.8.2021 – 27.8.2021     7.30 – 13.00 hod
 • 30.8.2021                         7.30 – 13.00 hod
 • 31.8.2021                         7.30 – 17.00 hod

 

Hotově platící strávníci se zůstatkem peněz z loňského školního roku, kteří mají zájem o další stravování, si musí přihlásit obědy na stránkách www.strava.cz, nebo na tel. 725 017 516.

 

       2. platící inkasem:  

 • obědy budou automaticky přihlášeny od 1. 9.2021

 

Ceník stravného září 2021 - 21 stravovacích dní

 • mladší žáci    (7 – 10 let)        - 546 Kč
 • starší žáci      (11 – 15 let)      - 567 Kč 
 • dorost           (15 let a více)    - 588 Kč

 

Hygienická pravidla

 

Nadále platí přísná hygienická pravidla:

 

V případě nemoci se jídlo bude vydávat do vlastních nádob, vstupem z atria pod spojovací chodbou v čase od 11.00 – 11.15 hod.

 

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

 

Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

 

Strávníci musí být usazeni tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu. U jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 6 strávníků je rozestup alespoň 1,5 metru. Provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více strávníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro strávníky.

 

Navýšení cen obědů od 1.9.2021

 

Vážení rodiče,

vzhledem k významnému navýšení cen potravin jsme nuceni zvýšit od 1. 9. 2021 poplatky za stravné o 2 Kč.

 

Ceny stravného od 1. 9. 2021

 • strávníci ve věku 6 - 10 let - 26 Kč
 • strávníci ve věku 11 - 14 let - 27 Kč
 • strávníci nad 15 let - 28 Kč
 • cizí strávníci -  54 Kč

Limity u inkasních plateb doporučujeme zvýšit o 100 Kč na jednoho strávníka. Inkasní srážka na měsíc září bude provedena 20. 8. 2021.

 

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb. (107/2008 Sb.) v platném znění, která udává finanční limity na nákup potravin.

Pro stanovení ceny je směrodatný věk, kterého žák dosáhne během školního roku tj. září - srpen.

Platíte-li stravné inkasem, nezapomeňte na účtu zajistit dostatečný finanční limit.

Platba stravného: každý den od 7:00 do 8:00, poslední pracovní den v měsíci od 7:00 do 17:00.

 

Odhlašování obědů v době nemoci (Školský zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.)

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole a školském zařízení.

V případě onemocnění žáka je povinností rodičů obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole (neplatí pro plánovanou návštěvu u lékaře), žák má nárok na dotovaný oběd. Pokud rodiče neodhlásí oběd v dalších dnech nemoci žáka, bude škola vyžadovat plnou úhradu oběda. První den nemoci mají rodiče možnost vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů v době od 11:00 do 11:30 nebo od 13:45 do 14:00.

 

Dále: věnujte pozornost následujícímu sdělení - rozklikněte Sm 9_Provozní řád ŠJ_dodatek 6 (Velikost: 372.8 kB)

Plné znění Směrnic pro školní jídelny je ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

Manuál k objednávání obědů:

Jak si jídlo vybírat z nabídky?

 

oběd číslo 1 - je zadán automaticky a při jeho upřednostnění nemusíte předem nic objednávat

oběd číslo 2 - je třeba objednávat vždy týden dopředu jedním z níže uvedených způsobů

 • na webových stránkách www. strava.cz. Pro aktivaci této služby je nutný přístupový kód a číslo stravovacího zařízení 3752.
 • prostřednictvím elektronického terminálu v prostorách školní jídelny
 • u vedoucí školní jídelny

 Výběr ze dvou jídel  bude možný každý den kromě 1. pracovního dne v měsíci.

 • pokud se oběd číslo 2 nebude daný den vařit z důvodu malého počtu objednávek, lze na stránkách www.strava.cz nalézt informaci, že se oběd číslo 2 nevaří. V tomto případě je oběd automaticky přeobjednán na oběd číslo 1. Pokud oběd číslo 1 nechcete, lze jej den předem do 10:00 zrušit.

 

Do 20. 10. 2020 musí každý strávník odevzdat novou přihlášku ke stravování. Přihlášku lze vytisknout z webových stránek školy (odkaz niže) nebo vyzvednout ve školní jídelně. Bez této přihlášky nelze zakoupit obědy na další měsíc. Přihlášku musí odevzdat všichni (platící hotově i inkasem) a bude platná po celou dobu školní docházky.

 

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout ZDE.

 

Strávníci, kteří platí obědy ve školní jídelně inkasem, jsou povinni sami nahlásit ve školní jídelně ukončení inkasa (odchod ze školy, ukončení stravování apod.)

 

Od  13. 12. 2014 vstupuje v platnost nařízení 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1 poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Ve vyhlášce č. 113/2005 Sb. v §8, odst.10 je stanoveno, že potravina, která obsahuje alergen musí být označena i pro spotřebitele ve školní jídelně.

Seznam alergenů přiložen ZDE.