Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Úprava cen obědů od 1. 9. 2021
15.6.2021

Bližší informace v BLOGU ŠKOLY či v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Provoz škol od 8. 6. 2021
8.6.2021

Více informací v blogu školy.

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd - podrobnosti
27.5.2021

Podrobnosti k plánované schůzce rodičů budoucích prvňáčků naleznete v BLOGU ŠKOLY  nebo v sekci BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY - INFORMACE PRO RODIČE.

Objednávka obědů na měsíc červen - upozornění ŠJ
26.5.2021

Podrobnosti v blogu školy či záložce školní jídelna.

Důležité informace strávníkům a účastníkům ŠD
21.5.2021

Bližší informace v záložkách ŠKOLNÍ JÍDELNA, ŠKOLNÍ DRUŽINA nebo v souhrnném článku v BLOGU ŠKOLY.

Akce červen
21.5.2021

Kalendář akcí pro měsíc červen je naplněn.

Zpráva Policie ČR
20.5.2021

Podrobnosti v blogu školy nebo rychlým vstupem ZDE.

Provoz školy od 10.5.
5.5.2021

Bližší informace v blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Hotovostní platby za obědy
28.4.2021

Hotovostní platby za obědy budou umožněny 30. 4. v čase 7.00 - 16.00 hodin. Více informací v aktualizovaném článku v blogu školy a v záložce školní jídelna.

Přijatí žáci do 1. tříd
23.4.2021

Právě jsme zveřejnili novou podsložku - PŘIJATÍ ŽÁCI DO PRVNÍCH TŘÍD. Vstoupit můžete záložkou BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY nebo rychlým proklikem ZDE.

Provoz školy od 26. 4. 2021
22.4.2021

Aktuální informace platné od 26.4. přinášíme v článku v blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE.

Informace pro rodiče žáků 5. tříd
19.4.2021

Veškeré informace o 6. třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů jsou v blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Šipkovaná Po stopách Vodojemu
10.4.2021

Už jsme dlouho s omezeným pohybem. Pojďte to změnit.

Přijímací zkoušky - mimořádná opatření
9.4.2021

Aktualizované údaje k přijímacímu řízení jsou v záložkách II. stupeň - přijímací řízení  a I.stupeň - Osmiletá gymnázia

Vzdělání - příležitost pro všechny
26.2.2021

Podrobnější informace k projektu rychlým proklikem ZDE.

Aktuální informace pro strávníky ŠJ
24.2.2021

V blogu školy i v záložce školní jídelna jsou aktuální informace. Rychlý vstup proklikem uvedených odkazů.

Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet
4.2.2021

Zákonní zástupci žáků 5. a 9. ročníků, seznamte se v Blogu školy s nabídkou ČŠI. Rychlý přístup ZDE.

Provoz školy v následujících dvou týdnech
28.1.2021

Bližší informace v Blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia - aktuálně
12.1.2021

S důležitými informacemi se můžete seznámit v blogu školy, ale též v záložkách 2. stupně - Přijímací řízení a v záložce 1. stupně - Osmiletá gymnázia.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
13.10.2020

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Doporučený postup u akutního onemocnění
16.9.2020

Celé znění doporučeného postupu najdete v Blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE. (Velikost: 252.21 kB)

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
27.8.2020

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vloženo: 3.3.2021 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 556x | Upravil: Lenka Růžičková

 

AKTUÁLNĚ:

Schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd se uskuteční 

3. 6. 2021 od 16.00 hodin v jídelně školy.

 

Program:

 

1. Prezence účastníků při příchodu do jídelny.

 

2. Seznámení rodičů s třídními učitelkami tříd 1. A a 1. B.

 

3. Organizace prvního školního dne.

 

4. Ukázka pomůcek hrazených z příspěvku Magistrátu města Ústí nad Labem v částce 2000 Kč na každého žáka 1. třídy.

 

5. Informace školní družiny: seznámení s provozem školní družiny. Zájemci o školní družinu vyplní na schůzce přihlášku do školní družiny. Na jméno každého dítěte budou připraveny k prodeji 2 ks čipu (další k objednání) v částce 100Kč/ ks, připravte si přesnou částku. Čipy nejsou zálohované.

 

6. Informace školní jídelny: systém placení, objednávání stravy a stravování. Zájemci o stravování vyplní přihlášku ke stravování. Bude možnost zakoupit čip ke školnímu stravování v částce 115 Kč, čip není zálohovaný.

 

Prosíme Vás, abyste si přinesli vlastní psací potřeby.

 

 

 

Proběhlo:

1) Elektronické podání žádosti o přijetí   

Podepsanou žádost (oběma rodiči) je možné oskenovat do formátu PDF poslat 

do školy 

  • datovou schránkou - ID datové schránky: 65rv48  
  • nebo e-mailem s elektronickým podpisem – sekretariat@zsvodojem.cz 

Do předmětu zprávy uveďte: Zápis 1. třída + jméno dítěte 

Doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost – na tel. 472 744 477. 

 

2) Poštou 

Originál podepsanou žádost lze zaslat také poštou v době od 1. 4. 2021 - 13. 4. 2021. 

Adresa školy: 

ZŠ Ústí nad Labem 

Pod Vodojemem 323/ 3a 

400 10 Ústí nad Labem 

Doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost na tel. 472 744 477.

 

3) Osobní podání žádosti ve dnech 12. 4. 2021 - 13. 4. 2021 v době od 13-17 hod. 

případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo ve škole na předem určeném místě 

Ve výše stanovenou dobu (12. 4. a 13. 4. 2021 13-17 hod) bude ve vstupním atriu školy osoba, která s Vámi žádost sepíše a potvrdí její přijetí. 

 

Doklady dodané k žádosti k ověření totožnosti dítěte (rodný list) a prokázání vztahu k nezletilému dítěti (občanský průkaznebudou školou uchovávány, po ověření údajů budou skartovány v souladu se zákonem o ochraně osobních dat v platném znění. 

 

V případě nejasností nebo dotazu kontaktujte ZŠ
na
e-mailu sekretariat@zsvodojem.cz nebo telefonicky každý pracovní den 8–12 hodin na čísle 472 744 477. 

 

Další důležité informace můžete nalézt v dalších podsložkách této záložky nebo souhrnně na uvedeném odkazu:  https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

 
 
Od pondělí 1. 3. si můžete samostatně vygenerovat Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Postup je podrobně popsán ZDE.

 

PaedDr. Milan Zelenka 

ředitel školy