Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Roční plán ŠD pro školní rok 2018/19

Vloženo: 13.9.2018 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 1567x | Upravil: Lenka Růžičková

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ ŠD pro školní rok 2018/2019

 

Plán je sestaven z osvědčených individuálních i společných aktivit v jednotlivých měsících – je možné uskutečňovat i dílčí úpravy a změny podle aktuálních podmínek, potřeb dětí a počasí.

 

V rámci ŠD budou probíhat kroužky: sportovní, dovedné ruce, pohybové hry, netradiční tvoření, ruční práce, literárně výtvarný.

ZÁŘÍ

 • Poznáváme nové žáky i školní prostředí, poznáváme spolužáky, pracovníky školy a vychovatelky ŠD
 • Seznámení s chodem školní jídelny, pravidly a chováním ve školní jídelně
 • Seznamujeme děti s řádem ŠD, bezpečností a režimem chodu ŠD, BOZP
 • Seznamovací hry s dětmi z 1. tříd, vytváření kamarádských vztahů s „nováčky“, individuální přístup k novým dětem, „patronát“ starších dětí nad mladšími (povídáme si o důležitých událostech a akcích v jednotlivých družinkách, víme, kdy slavíme svátky a narozeniny? apod.)
 • Ohlížíme se za prázdninami, loučíme se s létem – využití v rámci VV, DV, PV, LV, EV, TV, HV
 • Rodina a já – povídání, VV
 • Rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku pomocí provlékání, přebírání, navlékání, třídění, modelování
 • Pobyt venku, hry na školním hřišti, vycházky
 • Poznáváme okolí školy, bezpečné a slušné chování při vycházkách do přírody i při hře ve venkovním areálu školy a hřiště
 • Pořádáme jednoduché soutěže se švihadlem, hrajeme míčové hry, poznáváme školní pozemek
 • Učíme se relaxovat při spontánních hrách, překonávat přírodní překážky, využívat při hře přírodní prostředí i zákoutí školy
 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry
 • Poslech pohádky -čtené, CD
 • Jazykolamy, hádanky, přísloví

 

Vybíráme si kroužky a zájmové útvary pro tento školní rok

 

11. 9. – Úvodní rodičovská schůzka (1.třídy) – organizační záležitosti jednotlivých oddělení, režim ŠD, stravování

 

ŘÍJEN

 • 100 let republiky
 • Pobyt venku. Sběr přírodnin pro tvořivou a zábavnou činnost, hry na školním hřišti
 • Kreativní soutěž v rámci oddělení – práce s přírodním materiálem ( společná výstava prací)
 • Poznávání a ochrana přírody – určování stromů, keřů, rostlin a hub – možnost kolektivních herbářů a výstav, práce s atlasy (školní knihovna)
 • Hudební, zábavné a sportovní soutěže ve třídě, tělocvičně i na hřišti – družinová Talentmánie
 • Hry s barevnou plastelínou
 • Malování barevnými křídami na asfalt
 • Zpíváme lidové písničky, hudební hádanky
 • Práce s papírem.Výstavky papírových i létacích draků
 • Výrobky k vánočním trhům
 • České „Dušičky“ (2. 11.) x Haloween (31. 10.) Práce s ohraničenou plochou – tématické omalovánky
 • Celodružinová soutěž o diplom – ORANŽOVO/ČERNÝ DEN
 • Den vzniku samostatného Československého státu (28.10)
 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry
 • Poslech pohádky -čtené, CD
 • Jazykolamy, hádanky, přísloví
 • Didaktické hry

 

Poučení o BOZP

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY (pondělí 29.10., úterý 30.10.)

 

LISTOPAD

 • Písničky, ČTENÍ, posloucháme a vymýšlíme pohádky, ve kterých vystupují strašidla a nadpřirozené postavy, poslech CD, hudební hry
 • Besedujeme o osobní hygieně, jejím významu a pravidlech
 • Upevňování základních hygienických návyků při všech činnostech, stolování,kašli…, kontrola denní hygieny,vhodnost oděvů
 • Dodržování pravidel správného stolování = procvičujeme denně ve školní jídelně
 • Seznamujeme se s pravidly slušného chování ve veřejných prostorách, uznávání práv a předpisů
 • Svátek sv. Martina – 11. 11. – hledáme a čteme „svatomartinské“ pranostiky a seznámíme se s legendou o sv. Martinovi
 • Posilujeme P/L orientaci – správné stříhání nůžkami, držení tužky, úprava prac. plochy
 • Volná hra na koberci – individuální výběr her, stavebnic, omalovánek, puzzle, hraček
 • Odpoledne plné záhad, čar a kouzel, pantomimické hry
 • Den boje za svobodu a demokracii ( 17. listopad)
 • Pobyt venku
 • Jazykolamy
 • Výrobky na vánoční trhy

 

PROSINEC

 • Postavy spojené s předvánočním obdobím – Mikuláš, Lucie, Barbora…
 • Kolektivní práce – téma Advent
 • Výroba vánočních přání a ozdob na vánoční stromeček, výzdoba kluboven a chodeb školy
 • Co si přeji od ,,Ježíška,,– dopis, dramatizace, povídání, kresba
 • Vánoční posezení u adventního věnce s cukrovím a koledou
 • Poslech a zpívání písní a koled, vánoční zvyky a tradice
 • Družinová vánoční besídka
 • JAK SE SPRÁVNĚ CHOVAT:
 • Známe kouzelná slovíčka?
 • Besedujeme o kouzelných slovech a jejich významu
 • Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat…
 • Hledáme a poznáváme rozdíly – co chybí, co přebývá – špatně/správně, protiklady
 • Celodružinová soutěž –– FIALOVÝ DEN
 • Didaktické hry
 • Hry na sněhu – sáňkování, bobová dráha, pytlování, stavby ze sněhu, slalom, koulovaná, vycházky
 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry
 • Poslech pohádky - čtené, CD
 • Vánoční trhy

 

Poučení o BOZP

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY (sobota 22. 12. 2018 – středa 2.1. 2019)

 

LEDEN

 • Vyprávění o vánocích – výtvarné ztvárnění – volná technika
 • Povídáme si: co bychom si přáli v novém roce?
 • Sáňkování, hry na sněhu, pobyt venku, vycházky do zimní přírody – pozorování, stopování
 • Soutěž o nejhezčího sněhuláka VV, PV
 • Celodružinová soutěž – MODROBÍLÝ DEN
 • Povídání o: zdraví, nemoci, péči o tělo i duši, stravování, pitném režimu, harmonii v nás i kolem nás, jak zacházet s léky, vitamíny
 • Hrajeme si na lékaře a pacienty, krátké dramatizace, vyprávění podle obrázků
 • Práce Horské služby a záchranářů (beseda, instruktážní filmy)
 • Ochrana člověka za mimořádných situací ( základy 1. Pomoci při drobném poranění) Důležitá tel. čísla
 • Výtvarné čarování s tiskátky
 • Vystřihovánky
 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry
 • Poslech pohádky -čtené, CD, poslech písniček
 • Hudebně pohybové hry

 

Poučení o BOZP

 

UKONČENÍ I. POLOLETÍ  čtvrtek 31.1.2019 

 

ÚNOR

 • Čtení a poslech pohádek a výtvarné či dramatické ztvárnění pohádkových bytostí a příběhů, seznámení s lidovou pohádkou a spisovateli
 • Vyprávíme si o životě v minulosti
 • Ekologie, tvorba životního prostředí. Práce s odpadovým materiálem
 • Hry s textilem, kůží, korálky, brčky, špejlemi + výroba pohádkových loutek – libovolná technika
 • Říkadla, básničky, hádanky, jazykolamy
 • Význam slova korupce – povídání, beseda
 • Historie našeho města, pověsti z města a okolí, znak města, důležité budovy a instituce, památky – LV, HV, TV, PV, DV. Minulost a současnost
 • Poznávání našich obcí, měst a okolí pomocí multimediální techniky – internet, DVD ukázky, CD poslech
 • Celodružinová soutěž –– ČERVENÝ A SRDÍČKOVÝ DEN
 • Sportovní aktivity v tělocvičně – míčové hry, honičky, volný pohyb na hudbu, využití tělocvičného nářadí a načiní, překážková dráha
 • Hry na sněhu – stavění soch a hradů ze sněhu, vycházky
 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry
 • Poslech pohádky -čtené, CD
 • Poznávání hudebních nástrojů, zpěv
 • „KARNEVAL“ – výroba karnevalové škrabošky

 

Poučení o BOZP

(pololetní prázdniny – pátek 1.2. 2019)

 

BŘEZEN

 • Jarní vycházky, pozorování jarní přírody, poznávání jarních rostlin
 • Písničkové odpoledne – pěvecká soutěž v ŠD
 • Zdobíme si „jarně,,družiny
 • Soutěživé a pohybové hry v tělocvičně či v okolí školy
 • Celodružinová soutěž — PRUHOVANÝ den
 • MDŽ – povídání a tvorba
 • Měsíc knihy – povídání o oblíbených knížkách + výstavka na téma – nejhezčí knížka, kterou mám doma, práce s dětskými časopisy
 • Vyrábíme  záložku do knížky
 • Prohlídka a seznámení se školní knihovnou
 • Kolektivní práce
 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry
 • Didaktické, matematické hry
 • Jak se správně oblékat – kontrola oblečení na ven v šatnách, návyky, úprava zevnějšku
 • Poslech pohádky - čtené, CD
 • Jazykolamy, hádanky, přísloví – čtenářská gramotnost
 • Výrobky pro prvňáčky k zápisu

Poučení o BOZP

 JARNÍ PRÁZDNINY Ústí nad Labem (11. 3. – 17. 3. 2019)

 

 

DUBEN

 • Povídáme a čteme o místních zvycích spojených s jarem
 • Učíme se jarní básničku, písničku, hudební hádanky
 • Dopravní výchova – měsíc bezpečnosti – hry, soutěže ve třídě i na prostranství atria školy, tvoření na dané téma
 • Můj volný čas, co mě baví ( Příprava na povolání)
 • Kolektivně vytváříme leporelo našich činností ve školní družině
 • Celodružinová soutěž—ZELENÝ DEN
 • Výtvarné a pracovní dílny – příprava na Velikonoce, výroba velikonočních dekorací a výzdoba školy
 • Vyprávění o velikonočních zvycích
 • Čarodějnický den — zábavná soutěž o nejlepší čarodějnici a čaroděje
 • Pobyt venku – vycházky, školní hřiště, míčové hry, hry s obručí
 • Hry s hlínou, pískem, sádrou, moduritem, modelovací hmotou, polystyrénem
 • Stolní a zábavné hry ve třídě, volná hra
 • Poslech pohádky - čtené, CD
 • Jazykolamy, hádanky, přísloví
 • Výrobky k "Letním slavnostem"

 

Poučení o BOZP

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 22.4.2019

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY (čtvrtek 18.4. - pátek 19.4. 2019)

 

KVĚTEN

 • Hrajeme si a soutěžíme
 • Výtvarné práce na téma: Děti z celého světa, význam slova kamarád
 • Poslech písní z CD – soutěže, poslech písní různých národů, čteme pohádky světových autorů
 • Seznamujeme se s kompasem a mapou – vycházky na všechny světové strany
 • Kreslíme mapu s cílem
 • Vycházky do lesa – budování netradičních obydlí, hra na indiány, divochy, cestovatele,hry s kameny
 • Den matek – náměty z VV, PV, LV, DV, výstava prací
 • Celodružinová soutěž—ŽLUTOHNĚDÝ DEN
 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry
 • Hádanky, jazykolamy, přísloví
 • Výrobky k "Letním slavnostem"

Poučení o BOZP

SVÁTEK PRÁCE středa 1.5.2019

DEN VÍTĚZSTVÍ středa 8.5.2019

 

ČERVEN

 • Den dětí – soutěže, hry, zábava
 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry na koberci
 • Tvorba na balící papír . geometrické tvary a obrazce
 • Didaktické hry
 • Pohybové aktivity v přírodě – louka, les, hřiště, zahrada, hry s přírodninou, kuličky.
 • Honba za pokladem – celodružinové soutěžní odpoledne
 • Hry s barevnými papíry – skládání
 • Celodružinová soutěž – přijď v OBLEČENÍ s obrázky zvířat
 • Zvířátka a děti  VV, PV, RV
 • Úklid a drobné opravy hraček, přesazování květin, úklid třídy+ chodeb, ořezávání pastelek, třídění odpadu…
 • Sladké rozloučení se školním rokem + Závěrečná diskotéka
 • Poslech pohádky - čtené, CD
 • Pohybové hry a  soutěžení v areálu školy , miniolympiáda

 

Poučení BOZP před velkými prázdninami

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU pátek (28. 6. 2019)

 

Besedy, představení a výlety budou realizovány dle aktivní nabídky pro ŠD a dle zájmu dětí a rodičů.