Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Aktualizace webových stránek
31.7.2022

Probíhá postupná aktualizace webových stránek. V tuto chvíli jsou aktualizovány záložky NAŠI ZAMĚSTNANCI, kde zjistíte i přidělení třídnictví pro školní rok 2022/2023 a záložka ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU.

Adaptační kurz žáků budoucích 6. ročníků
22.6.2022

V BLOGU ŠKOLY  a v samostatné záložce II. stupeň - ADAPTAČNÍ KURZ jsou informace k výjezdu žáků budoucích 6. tříd.

Postup pro začleňování ukrajinských dětí do vzdělávání v ČR
10.3.2022

Pokyny MŠMT k začleňování ukrajinských dětí do vzdělávacího systému ČR jsou zveřejněny v BLOGU ŠKOLY v českém jazyce i v ukrajinské jazykové mutaci.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
17.8.2021

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
18.8.2021

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Vyhlášení voleb do Školské rady

Vloženo: 15.9.2021 | Autor: Ruzickova | Zobrazeno: 384x

Podle čl. III. volebního řádu školské rady, který vydal zřizovatel usnesením Rady Ústeckého kraje č. 055/50R/2018 ze dne 3. 9. 2018 na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volby do školské rady ZŠ Pod Vodojemem 323/3a.

 

  • Návrhy na jednotlivé kandidáty z řad rodičů mohou podávat zákonní zástupci nezletilých žáků v rámci prvního kola nejpozději do 27. září 2021 do 14:00 hodin v sekretariátu základní školy. Odkaz na návrh kandidáta pro volby do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků ke stažení ZDE (Velikost: 311.89 kB).

 

  • Návrhy na kandidáty z řad pedagogických pracovníků mohou podávat pedagogičtí pracovníci v rámci prvního kola také nejpozději do 27. září 2021 do 14:00 hodin v sekretariátu základní školy.

 

Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.

 

Školská rada se skládá z 6 členů: 2 členy jmenuje zřizovatel, 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků z řad rodičů a 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy z řad pedagogů.

 

Každý návrh musí být doložen následujícími údaji o kandidátu:

  • příjmení, jméno, titul, věk, povolání,
  • vlastnoručně podepsaný souhlas kandidáta s účastí ve druhém kole voleb,
  • vlastnoručně podepsaný souhlas kandidáta se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro potřeby voleb a v případě zvolení pro potřeby činnosti Školské rady.

 

Zároveň stanovuji termín druhého kola voleb, které se bude konat tajnou formou v den třídních schůzek dne 5. října 2021 v čase od 16:00 do 19:00 hodin, v tuto dobu bude ve vstupních prostorách školy umístěna volební urna.

 

V Ústí nad Labem dne 15. 9. 2021

 

                                                                                        PaedDr. Milan Zelenka

                                                                                                      ředitel

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.