Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Úprava cen obědů od 1. 9. 2021
15.6.2021

Bližší informace v BLOGU ŠKOLY či v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Provoz škol od 8. 6. 2021
8.6.2021

Více informací v blogu školy.

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd - podrobnosti
27.5.2021

Podrobnosti k plánované schůzce rodičů budoucích prvňáčků naleznete v BLOGU ŠKOLY  nebo v sekci BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY - INFORMACE PRO RODIČE.

Objednávka obědů na měsíc červen - upozornění ŠJ
26.5.2021

Podrobnosti v blogu školy či záložce školní jídelna.

Důležité informace strávníkům a účastníkům ŠD
21.5.2021

Bližší informace v záložkách ŠKOLNÍ JÍDELNA, ŠKOLNÍ DRUŽINA nebo v souhrnném článku v BLOGU ŠKOLY.

Akce červen
21.5.2021

Kalendář akcí pro měsíc červen je naplněn.

Zpráva Policie ČR
20.5.2021

Podrobnosti v blogu školy nebo rychlým vstupem ZDE.

Provoz školy od 10.5.
5.5.2021

Bližší informace v blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Hotovostní platby za obědy
28.4.2021

Hotovostní platby za obědy budou umožněny 30. 4. v čase 7.00 - 16.00 hodin. Více informací v aktualizovaném článku v blogu školy a v záložce školní jídelna.

Přijatí žáci do 1. tříd
23.4.2021

Právě jsme zveřejnili novou podsložku - PŘIJATÍ ŽÁCI DO PRVNÍCH TŘÍD. Vstoupit můžete záložkou BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY nebo rychlým proklikem ZDE.

Provoz školy od 26. 4. 2021
22.4.2021

Aktuální informace platné od 26.4. přinášíme v článku v blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE.

Informace pro rodiče žáků 5. tříd
19.4.2021

Veškeré informace o 6. třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů jsou v blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Šipkovaná Po stopách Vodojemu
10.4.2021

Už jsme dlouho s omezeným pohybem. Pojďte to změnit.

Přijímací zkoušky - mimořádná opatření
9.4.2021

Aktualizované údaje k přijímacímu řízení jsou v záložkách II. stupeň - přijímací řízení  a I.stupeň - Osmiletá gymnázia

Vzdělání - příležitost pro všechny
26.2.2021

Podrobnější informace k projektu rychlým proklikem ZDE.

Aktuální informace pro strávníky ŠJ
24.2.2021

V blogu školy i v záložce školní jídelna jsou aktuální informace. Rychlý vstup proklikem uvedených odkazů.

Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet
4.2.2021

Zákonní zástupci žáků 5. a 9. ročníků, seznamte se v Blogu školy s nabídkou ČŠI. Rychlý přístup ZDE.

Provoz školy v následujících dvou týdnech
28.1.2021

Bližší informace v Blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia - aktuálně
12.1.2021

S důležitými informacemi se můžete seznámit v blogu školy, ale též v záložkách 2. stupně - Přijímací řízení a v záložce 1. stupně - Osmiletá gymnázia.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
13.10.2020

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Doporučený postup u akutního onemocnění
16.9.2020

Celé znění doporučeného postupu najdete v Blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE. (Velikost: 252.21 kB)

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
27.8.2020

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Aktuálně k přijímacímu řízení na SŠ a víceletá gymnázia

Vloženo: 12.1.2021 | Autor: Ruzickova | Zobrazeno: 586x
Článek je také dlouhodobě dostupný v záložkách 2.stupeň - Přijímací řízení a v záložce 1. stupeň - Osmiletá gymnázia.

Přihláška na SŠ, víceletá gymnázia: 

 

Tištěná přihláška, kterou žáci/zákonní zástupci dostali, je pouze vzor a originální verzi obdrží v 1. únorovém týdnu. Na tuto (tištěnou - vzorovou) přihlášku je proto nutné vyplnit osobní údaje, přesný název školy a obor, případné schopnosti, zájmy, vědomosti v závislosti na kritériích přijímání. Kritéria přijímání a druh přijímací zkoušky najdete na webových stránkách příslušné školy do 31.1.2021. 


Na jednu přihlášku se vyplňují obě zvolené školy bez nutnosti preference. 

Lékařské potvrzení (žádá-li si ho škola) se dává až na originální přihlášku. V době konzultačních hodin mi žáci přihlášky budou nosit. Pozor, je důležité se objednat na určitý čas prostřednictvím systému Bakaláři, e-mailové adresy, soukromého chatu v programu Teams. 


Veškeré údaje z přihlášky budou přeneseny do systému Bakaláři, přihláška bude doplněna o známky za příslušná pololetí a podepsána panem ředitelem. Tato přihláška se vydá zpět žákovi nebo zákonnému zástupci ve 2 kopiích proti podpisu. Přihlášky podepíše zákonný zástupce (případně se doplní potvrzení od lékaře) a do 1. 3. 2021 musí být odevzdány na příslušné školy.


Aktuální informace pro vycházející žáky jsou i nadále pravidelně zveřejňovány v programu Teams, kde je vytvořená skupina Přijímací zkoušky 2020 - 2021. 


V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat prostřednictvím sytému Bakaláři nebo e-mailové adresy proskova.m@zsvodojem.cz. 
 

Konzultační hodiny a časy: 

15.1. (pátek): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:35 – 9:45, 9:50 – 10:00, 10:05 – 10:15, 10:20 – 10:30, 10:35 – 10:45 

19.1. (úterý): 

12:00 – 12:10, 12:15 – 12:25, 12:30 – 12:40, 13:45 – 13:55 

20.1. (středa): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:30 – 9:40, 9:45 – 9:55, 10:00 – 10:10, 10:15 – 10:25, 10:30 – 10:40, 10:45 – 10:55, 11:00 – 11:10, 11:15 – 11:25, 11:30 – 40, 11:45 – 11:55 

22.1. (pátek): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:35 – 9:45, 9:50 – 10:00, 10:05 – 10:15, 10:20 – 10:30, 10:35 – 10:45 

26.1. (úterý): 

12:00 – 12:10, 12:15 – 12:25, 12:30 – 12:40, 13:45 – 13:55 

27.1. (středa): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:30 – 9:40, 9:45 – 9:55, 10:00 – 10:10, 10:15 – 10:25, 10:30 – 10:40, 10:45 – 10:55, 11:00 – 11:10, 11:15 – 11:25, 11:30 – 11:40, 11:45 – 11:55 

 

Odpolední termíny jsou možné po předchozí domluvě. 

 

Dopolední časy mohou žáci využít pouze v případě, že nemají on-line výuku a tato výuka nebude nijak omezována (pozdní příchod, příprava na hodinu)!!!