Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia - aktuálně
12.1.2021

S důležitými informacemi se můžete seznámit v blogu školy, ale též v záložkách 2. stupně - Přijímací řízení a v záložce 1. stupně - Osmiletá gymnázia.

Informace pro strávníky školní jídelny
8.1.2021

Informace ze školní jídelny aktuální pro týdny 11.1. - 22.1. jsou v blogu školy, na stránce školní jídelny nebo rychlým proklikem ZDE.

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021
28.12.2020

Veškeré bližší informace k organizaci výuky a stravování od 4.1. v Blogu školy nebo rychlým proklikem ZDE.

Informace k provozu škol do konce roku 2020
16.12.2020

Informace k pokynu MŠMT v Blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE.

Stravné leden
16.12.2020

Vážení rodiče, více informací k platbě stravného na měsíc leden v Blogu školy či v záložce školní jídelna -  aktuálně.

Informace ze školní družiny - platby
26.11.2020

V Blogu školní družiny i v Blogu školy (rychlý přístup ZDE) jsou zveřejněny aktuální informace k platbám ŠD.

Aktuální informace
12.11.2020

Důležité informace nejen pro žáky 1. a 2. ročníků naleznete v Blogu školy nebo v záložce Školní jídelna.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
13.10.2020

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Usnesení Vlády ČR - provoz škol
13.10.2020

S dokumentem USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se můžete seznámit v Blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE. (Velikost: 232.78 kB)

Přijímací zkoušky na SŠ 2020 - 2021
20.9.2020

Do záložky II. stupeň - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ a do záložky I. stupeň - OSMILETÁ GYMNÁZIA byly přidány aktuální informace.

Doporučený postup u akutního onemocnění
16.9.2020

Celé znění doporučeného postupu najdete v Blogu školy nebo rychlým přístupem ZDE. (Velikost: 252.21 kB)

Mimořádné opatření MZ ČR
10.9.2020

Dokument k mimořádným opatřením naleznete v BLOGU ŠKOLY.

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
27.8.2020

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Aktuálně k přijímacímu řízení na SŠ a víceletá gymnázia

Vloženo: 12.1.2021 | Autor: Ruzickova | Zobrazeno: 74x
Článek je také dlouhodobě dostupný v záložkách 2.stupeň - Přijímací řízení a v záložce 1. stupeň - Osmiletá gymnázia.

Přihláška na SŠ, víceletá gymnázia: 

 

Tištěná přihláška, kterou žáci/zákonní zástupci dostali, je pouze vzor a originální verzi obdrží v 1. únorovém týdnu. Na tuto (tištěnou - vzorovou) přihlášku je proto nutné vyplnit osobní údaje, přesný název školy a obor, případné schopnosti, zájmy, vědomosti v závislosti na kritériích přijímání. Kritéria přijímání a druh přijímací zkoušky najdete na webových stránkách příslušné školy do 31.1.2021. 


Na jednu přihlášku se vyplňují obě zvolené školy bez nutnosti preference. 

Lékařské potvrzení (žádá-li si ho škola) se dává až na originální přihlášku. V době konzultačních hodin mi žáci přihlášky budou nosit. Pozor, je důležité se objednat na určitý čas prostřednictvím systému Bakaláři, e-mailové adresy, soukromého chatu v programu Teams. 


Veškeré údaje z přihlášky budou přeneseny do systému Bakaláři, přihláška bude doplněna o známky za příslušná pololetí a podepsána panem ředitelem. Tato přihláška se vydá zpět žákovi nebo zákonnému zástupci ve 2 kopiích proti podpisu. Přihlášky podepíše zákonný zástupce (případně se doplní potvrzení od lékaře) a do 1. 3. 2021 musí být odevzdány na příslušné školy.


Aktuální informace pro vycházející žáky jsou i nadále pravidelně zveřejňovány v programu Teams, kde je vytvořená skupina Přijímací zkoušky 2020 - 2021. 


V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat prostřednictvím sytému Bakaláři nebo e-mailové adresy proskova.m@zsvodojem.cz. 
 

Konzultační hodiny a časy: 

15.1. (pátek): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:35 – 9:45, 9:50 – 10:00, 10:05 – 10:15, 10:20 – 10:30, 10:35 – 10:45 

19.1. (úterý): 

12:00 – 12:10, 12:15 – 12:25, 12:30 – 12:40, 13:45 – 13:55 

20.1. (středa): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:30 – 9:40, 9:45 – 9:55, 10:00 – 10:10, 10:15 – 10:25, 10:30 – 10:40, 10:45 – 10:55, 11:00 – 11:10, 11:15 – 11:25, 11:30 – 40, 11:45 – 11:55 

22.1. (pátek): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:35 – 9:45, 9:50 – 10:00, 10:05 – 10:15, 10:20 – 10:30, 10:35 – 10:45 

26.1. (úterý): 

12:00 – 12:10, 12:15 – 12:25, 12:30 – 12:40, 13:45 – 13:55 

27.1. (středa): 

9:00 – 9:10, 9:15 – 9:25, 9:30 – 9:40, 9:45 – 9:55, 10:00 – 10:10, 10:15 – 10:25, 10:30 – 10:40, 10:45 – 10:55, 11:00 – 11:10, 11:15 – 11:25, 11:30 – 11:40, 11:45 – 11:55 

 

Odpolední termíny jsou možné po předchozí domluvě. 

 

Dopolední časy mohou žáci využít pouze v případě, že nemají on-line výuku a tato výuka nebude nijak omezována (pozdní příchod, příprava na hodinu)!!!