Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Zápis do 1. tříd - AKTUALIZOVÁNO
26.3.2020

Přinášíme aktuální informace k průběhu zápisu do 1. tříd. Aktualizovali jsme celou záložku BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY. Seznamte se se změnami.

Deváťákům s Taktikem
26.3.2020

Nahlédněte, vyzkoušejte. Více informací ZDE

Plánované rodičovské schůzky
25.3.2020

Vážení rodiče, s dostatečným předstihem si dovolujeme upozornit, že  rodičovské schůzky plánované na úterý 14. 4. jsou ZRUŠENY.

Zahraniční pobyt - Chorvatsko
24.3.2020

Předpokládáme, že zájezd do Chorvatska ve dnech 20.5. – 2.6.2020 bude zrušen. Více informací ZDE.

Office 365
24.3.2020

Další podpora domácí přípravy Vašich dětí je hotova. Zaktivovali jsme účty všem dětem 1- 9. ročníků.

Změny v OŠETŘOVNÉM
20.3.2020

19.3. schválila vláda změny v OŠETŘOVNÉM. Podrobnosti v blogu.

Vysílání ČT pro podporu domácí přípravy žáků 2. stupně
18.3.2020

V nově vzniklém článku jsou přehledně zveřejněny odkazy na vysílání ČT pro domácí přípravu starších žáků a též odkazy pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám na SŠ.

Vysílání ČT pro podporu domácí přípravy žáků 1. stupně
17.3.2020

Článek je denně aktualizován, sledujte, využijte.

Posunutí termínu zápisu do 1.tříd
17.3.2020

Více informací v blogu školy a samostatné záložce BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY.

Podpora domácí přípravy
15.3.2020

V blogu školy jsme zvežejnili výběr materiálů, které Vám mohou usnadnit domácí přípravu dětí.

Zahraniční pobyt Anglie - ZRUŠENO
13.3.2020

Podrobnější informace v blogu školy či rychlým přístupem ZDE.

Zápisový lístek
11.3.2020

Zákonným zástupcům žáků 5. a 9. tříd, kteří budou procházet přijímacím řízením na SŠ, je určena informace ohledně zápisového lístku.

Generování žádosti o přijetí do 1. tříd
2.3.2020

Vážení rodiče, ZDE je podrobný popis postupu ke generování elektronické žádosti k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Zápis - jazykové mutace
27.2.2020

Zveřejňujeme podrobnosti k zápisu v různých jazykových mutacích.

Záložka BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY
27.1.2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dnes jsme přidali podsložky záložky BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY. Nahlédněte.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Projekt UčíTelka - denně AKTUALIZOVÁNO

Vloženo: 16.1.2020 | Autor: Ruzickova | Zobrazeno: 350x
… když děti učí telka. Zábavně-vzdělávací program pro žáky prvního stupně základních škol s podporou MŠMT. Režie J. Fronc

Vážení rodiče, níže budeme každý den uvádět přehled probíraných témat s aktuálními odkazy na TV vysílání. To bude probíhat vždy ve stejnou dobu (9.00) na ČT2. 

 

Připravuje se: 

Témata ve vysílání pro den 8. 4.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

1. třída - Téma: Povídáme si, jaké jsou naše velikonoční tradice

2. třída - Dozvíme se o původu Velikonoc

3. třída - Slavíme Velikonoce v Anglii a zapojíme angličtinu

4. třída -  Povíme si o velikonočních zvycích a tradicích na různých místech ČR

5. třída - Poznáváme, jak se slaví Velikonoce v některých zemích Evropy

 

 

Témata ve vysílání pro den 7. 4.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 7. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Počítáme s kostkami

2. třída - Téma: Počítáme s kostkami

3. třída - Téma: Pracujeme a počítáme se stavebnicí

4. třída - Téma: Pracujeme a počítáme se stavebnicí

5. třída - Téma: Zapisujeme desetinná čísla a seznamujeme se s jejich řády

 

 

Témata ve vysílání pro den 6. 4.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 6. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Vyvodíme a píšeme Ž, ž

2. třída - Téma: Čteme a píšeme slova se skupinami 

3. třída - Téma: Vyjmenovaná slova po P a vlastní jména

4. třída - Téma: Procvičíme si vyjmenovaná a příbuzná slova po z a zopakujeme všechna vyjm. sl.

5. třída - Téma: Zjistíme, co to znamená, když je podmět nevyjádřený

 

 

 

 

Vysílání ze dne 3. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Počítáme do 20

2. třída - Téma: Tvoříme slovní úlohy

3. třída - Téma: Orientujeme se v čase, počítáme s ciferníkem

4. třída - Téma: Vyhledáváme rovinné útvary souměrné podle osy

5. třída - Téma: Poznáváme pravidelné rovinné obrazce

 

 

Témata ve vysílání pro den 2. 4.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 2. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Čteme ou, au, eu

2. třída - Téma: Rozvíjíme svoje pisatelské dovednosti

3. třída - Téma: Čteme a ptáme se

4. třída - Téma: Používáme orientační prvky v textu k lepšímu porozumění

5. třída - Téma: Používáme orientační prvky v textu k lepšímu porozumění

 

 

 

Témata ve vysílání pro den 1. 4.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Vysílání ze dne 1. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Pozorujeme živočichy na jaře (ptáci)

2. třída - Téma: Jaro v kalendáři. Seznámení s novými pojmy: rovnodennost, slunovrat

3. třída - Téma: Téma: Budeme si povídat o lidském těle (vnitřní orgány) a zapojíme angličtinu

4. třída - Téma: Budeme si povídat o našem hlavním městě

5. třída - Téma: Podnebné pásy a co o nich víme

 

 

Témata ve vysílání pro den 31.3.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 31. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Čteme a píšeme čísla od 11 do 20

2. třída - Téma: Násobíme třemi, hádáme čísla

3. třída - Téma: Zaokrouhlujeme na stovky

4. třída - Téma: Čteme v jízdních řádech (převádíme jednotky času)

5. třída - Téma: Modelujeme, zapisujeme a čteme desetinná čísla

 

 

Témata ve vysílání pro den 30.3.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 30. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Vyvodíme písmeno Č, č, nacvičíme si psací Č, č

2. třída - Téma: Procvičíme čtení a psaní slov se skupinami dě, tě, ně

3. třída - Téma: Seznámíme se s vyjmenovanými slovy po p

4. třída - Téma: Procvičíme si vyjmenovaná a příbuzná slova po v

5. třída -Téma: Seznámíme se s přídavnými jmény přivlastňovacími

 

 

Témata ve vysílání pro den 27. 3. - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 27. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Odčítáme do 20 a řešíme slovní úlohu

2. třída - Téma: Rozpoznáváme rovinné útvary kolem nás

3. třída - Téma: Měříme na centimetry a milimetry

4. třída - Téma: Určujeme obsah jednoduchých rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě

5. třída - Téma: Poznáváme základní jednotky obsahu

 

 

Témata ve vysílání pro den 26. 3. - vzdělávací obor Český jazyk 

Vysílání ze dne 26. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Samostatně čteme a klademe si otázky

2. třída - Téma: Aktivně nasloucháme čtenému textu

3. třída -Téma: Orientujeme se v textu

4. třída -Téma: Pracujeme s vyjmenovanými slovy a slovy příbuznými v textu (po p, s)

5. třída -Téma: Čteme a pracujeme s klíčovými slovy

 

 

 

Témata ve vysílání pro den 24. 3. - vzdělávací obor Člověk a jeho svět 

Vysílání ze dne 25. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Pozorujeme klíčení semen, poznáváme květiny

Pomůcky: miska s vodou, vystřižena květina z přílohy, naklíčená semena z minulého týdne, lupa (kdo má)

2. třída - Téma: Naučíme se členění času (měsíce, dny)

Pomůcky: pastelky, papír

3. třída - Téma: Budeme si povídat o lidském těle a zapojíme angličtinu

Pomůcky: tužka, papír, panenka

4. třída - Téma: Ekosystémy na jaře

Pomůcky: 6 obyčejných papíru, tužka

5. třída - Téma: Poznáváme Evropu, naše sousední státy

Pomůcky: tužka, papír

 

 

Témata ve vysílání pro den 24. 3. - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 24. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Opakujeme si znaménka menší, větší, rovná se, plus

2. třída - Téma: Řešíme slovní úlohu

3. třída - Téma: Pamětně sčítáme a odčítáme do 1000

4. třída - Téma: Zaokrouhlujeme na čísla na tisíce, sta a desítky

5. třída - Téma: Počítáme s časovými údaji

 

Témata ve vysílání pro den 23. 3. - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 23. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Vyvodíme písmeno H, nacvičíme si psací H
Pomůcky: papír, tužka, pravítko, krátká párátka, mazací tabulka s fixem

2. třída - Téma: Píšeme souhlásky uprostřed a na konci slov
Pomůcky: papír A4, tužka, nůžky, červený a modrý fix

3. třída - Téma: Párové souhlásky
Pomůcky: tužka, papír nebo mazací tabulka s fixem

4. třída - Téma: Procvičíme si vyjmenovaná slova po p, s
Pomůcky: tužka, papíry (na kartičky s i a y)?

5. třída - Téma: Rozpoznáváme přídavná jména tvrdá a měkká a budeme je skloňovat
Pomůcky: tužka, fixy, papíry, 3 plyšáci

 

 

Témata ve vysílání pro den 20.3. - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 20. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Stavíme z krychlí

2. třída - Téma: Vyzkoušíme si, jaká známe tělesa

3. třída - Téma: Násobíme a dělíme

4. třída - Téma: Pracujeme se stovkovou tabulkou

5. třída - Téma: Poradíme si se zlomky

 

 

Témata ve vysílání pro den 19.3. - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 19. 3.2020 ZDE 

1. třída - Téma: Přečteme si příběh a vyzkoušíme si čtení s předvídáním

2. třída _ Téma: Pracujeme s textem

3. třída - Téma: Pracujeme se slovy, rozšiřujeme slovní

4. třída - Téma: Pracujeme s vyjmenovanými slovy a slovy příbuznými v textu (po b, l, m)

5. třída -Téma: Zopakujeme si a procvičíme shodu podmětu s přísudkem v textu

 

 

 

Témata ve vysílání pro den 18.3. - vzdělávací obor Člověk a jeho svět (prvouka)

Vysílání ze dne 18.3.2020 ZDE 

1. třída - Téma: Povíme si, co se děje v přírodě na jaře

2. třída - Téma: Povíme si, jak běží čas, co je minulost, současnost, budoucnost

3. třída - Téma: Budeme si povídat o rodině s využitím metody CLIL (se zapojením angličtiny)

4. třída - Téma: Poznáváme Českou republiku s využitím metody CLIL (se zapojením angličtiny)

5. třída - Téma: Putujeme po Evropě s využitím metody CLIL (zapojení angličtiny)

 

 

 

Témata ve vysílání ze dne 17.3. - vzdělávací obor MATEMATIKA 

Vysílání ze dne 17. 3. v oboru matematika najdete ZDE. 

1. ročník -Téma: Počítáme do dvaceti bez přechodu desítky

2. ročník - Téma: Opakujeme počítání do sta a násobilku dvěma

3. ročník - Téma: Orientujeme se v číslech do tisíce a procvičujeme násobilku
 

4. ročník - Téma: Násobíme a dělíme do tisíce, poradíme si se slovní úlohou

5. r očník - Téma: Zaokrouhlujeme, odhadujeme výsledky a vyřešíme slovní úlohu

 

 

 

Témata ve vysílání ze dne 16.3. - vzdělávací obor ČESKÝ JAZYK 

Vysílání ze dne 16.3. v oboru český jazyk najdete ZDE.

1. třída - Téma: Písmena kolem nás – zjistíme, co všechno už umíme, zopakujeme si písmena a uvolníme a procvičíme ruku pro psaní

2. třída -Téma: Zopakujeme si tvrdé a měkké souhlásky

3. třída -Téma: Ukážeme si, jaké známe slovní druhy a jak je poznáme

4. třída -Téma: Procvičíme si vyjmenovaná slova po b, l, m

5. třída -Téma: Vyzkoušíme si, co víme o shodě podmětu s přísudkem