Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Sportovní akce RunCzech
22.6.2020

Veškeré informace k zítřejší akci jsou v BLOGU školy.

Rodičům žáků budoucích prvních tříd
17.6.2020

V BLOGU ŠKOLY  i v záložce BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY  naleznete důležité informace, nahlédněte.

Cesta kolem světa za 7 týdnů - 7. díl
10.6.2020

Vracíme se do Evropy s Bárou Závadovou a závěrečným dílem projektu Cesta kolem světa za 7. týdnů.

Projekt Cesta kolem světa za 7. týdnů
9.6.2020

Pozvánka k závěrečnému dílu je zveřejněna stejně jako odkaz na článek v denním tisku.

Úprava cen stravného
8.6.2020

V BLOGU školy i v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA jsou nové informace k navýšení cen stravného.

Matematická třída 2020/2021
8.6.2020

Právě jsme zveřejnili seznam žáků zařazených do 6. třídy s RVM pro školní rok 2020/2021.

Žákům, kteří opouštějí naši školu
3.6.2020

Informace ze školní jídelny, která je určena žákům 9. popř. 5. ročníků. 

Placení stravného - červen
3.6.2020

Důležité upozornění v BLOGU ŠKOLY či v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Cesta kolem světa za 7 týdnů - 6. díl 3.6.2020
3.6.2020
 

Přidali jsme další díl do projektu Cesta kolem světa za 7 týdnů. 

Dodatek ke směrnici
3.6.2020

ZDE (Velikost: 372.8 kB) se seznamte se se změnami v cenách stravného. 

Informace k poplatkům za školní družinu v druhém pololetí školního roku 2019/2020
1.6.2020

Zde můžete zažádat o vrácení uhrazeného poplatku za školní družinu.

Cesta kolem světa za 7 týdnů - 5. díl
29.5.2020

Přidali jsme další díl do projektu Cesta kolem světa za 7 týdnů. 

Hodnocení a klasifikace žáků ve 2. pololetí
29.5.2020

V BLOGU školy jsou zveřejněny metodické pokyny k hodnocení žáků.

Nástup žáků 2. stupně
26.5.2020

V Blogu školy jsou aktuální informace pro žáky 2. stupně.

Zprávy ze školní družiny
24.5.2020

Důležité informace pro účastníky školní družiny jsou přidány v nových článcích.

Žáci přijatí do 1. tříd školního roku 2020/2021
13.5.2020

Navštivte BLOG školy nebo záložku BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY.

Základní informace k matematické třídě 2020/2021
13.5.2020

Důležité informace pro žáky 5. tříd a jejich rodiče ZDE.

Postup při posuzování předpokladů pro zařazení do matematické třídy
13.5.2020

S důležitými informacemi ohledně posuzování předpokladů pro zařazení do matematické třídy se seznamte v blogu školy.

Aktuální informace ze školní jídelny
13.5.2020

V blogu i v záložce Školní jídelna jsou důležité informace ke stravování žáků 1. stupně při nástupu do školy od 25. 5.

Doplňující informace k nástupu žáků 1. stupně
6.5.2020

V Blogu školy jsme právě zvěřejnili další důležité informace.

Nástup žáků 1. stupně
5.5.2020

V systému Bakaláři i ZDE zveřejňujeme důležité informace určené tentokrát zákonným zástupcům žáků 1. stupně.

Nástup žáků 9. tříd
4.5.2020

V systému Bakaláři i ZDE zveřejňujeme důležité informace určené zákonným zástupcům žáků 9. tříd.

Projekt Cesta kolem světa za 7 týdnů
21.4.2020

S nově chystaným projektem se blíže seznamte ZDE.

Office 365
24.3.2020

Další podpora domácí přípravy Vašich dětí je hotova. Zaktivovali jsme účty všem dětem 1- 9. ročníků.

Vysílání ČT pro podporu domácí přípravy žáků 2. stupně
18.3.2020

V nově vzniklém článku jsou přehledně zveřejněny odkazy na vysílání ČT pro domácí přípravu starších žáků a též odkazy pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám na SŠ.

Vysílání ČT pro podporu domácí přípravy žáků 1. stupně
17.3.2020

Článek je denně aktualizován, sledujte, využijte.

Podpora domácí přípravy
15.3.2020

V blogu školy jsme zvežejnili výběr materiálů, které Vám mohou usnadnit domácí přípravu dětí.

Zápisový lístek
11.3.2020

Zákonným zástupcům žáků 5. a 9. tříd, kteří budou procházet přijímacím řízením na SŠ, je určena informace ohledně zápisového lístku.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Projekt UčíTelka - denně AKTUALIZOVÁNO

Vloženo: 16.9.2019 | Autor: Ruzickova | Zobrazeno: 776x
… když děti učí telka. Zábavně-vzdělávací program pro žáky prvního stupně základních škol s podporou MŠMT. Režie J. Fronc

Vážení rodiče, níže budeme každý den uvádět přehled probíraných témat s aktuálními odkazy na TV vysílání. To bude probíhat vždy ve stejnou dobu (9.00) na ČT2. 

 

Připravuje se:

Témata ve vysílání pro den 18.6.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Vysílání ze dne 18. 6. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Dílna čtení

2. třída - Téma: Čtenářské a pisatelské dovednosti v dílně čtení

3. třída - Téma: Tvořivá práce s textem

4. třída - Téma: Pracujeme podle pokynů a instrukcí

5. třída - Téma: Vymýšlíme a píšeme recept

 

  

Témata ve vysílání pro den 17.6.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Vysílání ze dne 17. 6. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Léto v lese

2. třída - Téma: Letní louka

3. třída - Téma:Mezilidské vztahy

4. třída - Téma: Chováme domácí mazlíčky

5. třída - Téma: Chráníme si zdraví

 

  

 Témata ve vysílání pro den 16.6.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 15. 6. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Řešíme slovní úlohy

2. třída - Téma: Sčítáme a odčítáme do 100t

3. třída - Téma: orientace ve schématu – bludiště, výstaviště

4. třída - Téma: Pamětné počítání s přirozenými čísly

5. třída - Téma: Matematika kolem nás (využití osvojených dovedností k řešení reálných situací)

 

   

Témata ve vysílání pro den 15.6.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 15. 6. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Velké písmeno na začátku věty, vlastní jména

2. třída - Téma: Rozlišujeme druhy vět

3. třída - Téma: Dopis – pozdrav z výletu, psaní adresy, opakování velkých písmen

4. třída - Téma: Slovesa – slovesný způsob

5. třída - Téma: Rozlišujeme řeč přímou a nepřímou

 

  

 Témata ve vysílání pro den 12.6.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 12. 6. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Měříme a odhadujeme (metr)

2. třída - Téma: Řešíme slovní úlohy (čas)

3. třída - Téma: Házíme kostkou (posloupnost a pravidelnost)

4. třída - Téma: Řešíme slovní úlohy

5. třída - Téma: Vlastnosti početních operací

 

 

 Témata ve vysílání pro den 11.6.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 11. 6. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Píšeme příběh

2. třída - Téma: Procvičujeme čtenářskou dovednost – porovnání

3. třída - Téma: Vypravujeme

4. třída - Téma: Pracujeme s textem psaným malým písmem

5. třída - Téma: Porovnáváme postavy příběhu

 

  

Témata ve vysílání pro den 10.6.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Vysílání ze dne 10. 6. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Léto na louce

2. třída - Téma: Zahrada v létě

3. třída - Téma: Rovnováha v přírodě a její ochrana

4. třída - Téma: Období renesance a význam vzdělání

               Téma: Forest animals + this/that – these/those

5. třída - Téma: -  Téma: Člověk a informace

 

  

Témata ve vysílání pro den 9.6.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 9. 6. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Sčítáme a odčítáme do 20

2. třída - Téma: Řešíme slovní úlohu

3. třída - Téma: Orientujeme se v čase

4. třída - Téma: Poznáváme římské číslice

5. třída - Téma: Opakujeme písemné dělení dvojciferným dělitelem

 

  

Témata ve vysílání pro den 8.6.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 8. 6. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Austrálie – Čteme di, ti, ni / dy, ty, ny

2. třída - Téma: Afrika – Píšeme velká písmena ve jménech

3. třída - Téma: Amerika – Poznáváme slovesa v textu

4. třída - Téma: Evropa – Časujeme slovesa v minulém čase

5. třída - Téma: Asie – Procvičujeme psaní přídavných jmen

 

 

Témata ve vysílání pro den 5.6.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 5. 6. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Orientujeme se v čase

2. třída - Téma: Počítáme se závorkou

3. třída - Téma: Řešíme rodokmen (slovní úlohy o věku)

4. třída - Téma: Řešíme geometrický kvíz

5. třída - Téma: Odhadujeme a kontrolujeme výpočet

 

Témata ve vysílání pro den 4.6.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 4. 6. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Osvojujeme si čtenářskou dovednost – posloupnost

2. třída - Téma: Píšeme naučné texty

3. třída - Téma: Řadíme text podle významu

4. třída - Téma: Popisujeme činnost

5. třída - Téma: Telefonát

 

 

 Témata ve vysílání pro den 3.6.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Vysílání ze dne 3. 6. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Poznáváme práce na poli

2. třída - Téma: Přichází léto

3. třída - Téma: Vnitřní a vnější stavba těl živočichů

4. třída - Téma: Poznáváme život ve středověku

               Téma: Months of the year

5. třída - Téma: Naším tělem proudí krev

 

  Témata ve vysílání pro den 2.6.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 2. 6. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Pracujeme s tabulkou

2. třída -Téma: Počítáme s rozkladem

3. třída - Téma: Tvoříme slovní úlohy

4. třída - Téma: Pracujeme s daty

5. třída - Téma: Rozlišujeme přímou a nepřímou úměrnost

 

Témata ve vysílání pro den 1.6.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 1. 6. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Poznáváme Q, X, W

2. třída - Téma: Seznámíme se s dalšími slovními druhy

3. třída - Téma: Zvířata ve vyjmenovaných slovech

4. třída - Téma: Časujeme slovesa v budoucím čase

5. třída - Téma: Skloňujeme zájmeno já – rozlišujeme mě/mně

 

Témata ve vysílání pro den 29 .5.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 29. 5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Stavíme stavby podle plánu

2. třída - Téma: Rozlišujeme sudá a lichá čísla

3. třída - Téma: Dělíme násobky deseti jednociferným dělitelem

4. třída - Téma: Dělíme písemně

5. třída - Téma: Konstruujeme obdélník a čtverec

 

  

Témata ve vysílání pro den 28 .5.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 28. 5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Osvojujeme si čtenářskou dovednost – porovnání a kontrast

2. třída - Téma: Osvojujeme si čtenářskou dovednost – záměr autora

3. třída - Téma: Popisujeme předmět

4. třída - Téma: Píšeme e-mail

5. třída - Téma: Porovnáváme perspektivy vypravěče

 

  

Témata ve vysílání pro den 27 .5.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Vysílání ze dne 27. 5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Poznáváme roční období

2. třída - Téma: Poznáváme hospodářská zvířata

3. třída - Téma: Společné znaky živočichů

4. třída - Téma: Pozorujeme ekosystém park

               Téma: Days of the week

5. třída - Téma: Smyslová a nervová soustava

 

 Témata ve vysílání pro den 26 .5.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 26. 5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Pracujeme se znaménky

2. třída - Téma: Procvičujeme násobení a dělení

3. třída - Téma: Pracujeme se čtvercovou sítí a s geodeskou

4. třída - Téma: Převádíme jednotky

5. třída - Téma: Zjišťujeme aritmetický průměr

 

 

 

Témata ve vysílání pro den 25 .5.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 25. 5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Čteme slabiku mě

2. třída - Téma: Rozeznáváme přídavná jména a zájmena

3. třída - Téma: Seznámíme se se skloňováním podstatných jmen (pádové otázky)

4. třída - Téma: Časujeme slovesa v přítomném čase

5. třída - Téma: Rozlišujeme předpony s-, z-, vz-

 

 

 

Témata ve vysílání pro den 22 .5.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 22. 5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Pracujeme s daty, orientujeme se v tabulce

2. třída - Téma: Digitální tvary číslic

3. třída - Téma: Hledáme matematiku všude kolem nás –? řešíme slovní úlohy

4. třída - Téma: Procvičujeme převody jednotek

5. třída - Téma: Figurální čísla (trojúhelníková, čtvercová…)

 

 

Témata ve vysílání pro den 21 .5.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 21. 5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Rozvíjíme pisatelské dovednosti –? tvořivé psaní –? hádanky

2. třída - Téma: Vyzkoušíme si čtenářskou dovednost –? vysuzování

3. třída - Téma: Aktivně nasloucháme

4. třída - Téma: Odlišujeme fakta od názorů a domněnek

5. třída - Téma: Čteme a klademe si otázky

 

 

 

Témata ve vysílání pro den 20 .5.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Vysílání ze dne 20. 5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Poznáme některá zvířata v ZOO, řekneme si něco o významu ZOO

2. třída - Téma: Poznáváme některé drobné živočichy a rostliny na louce

3. třída - Téma: Čím se živí živočichové

4. třída - Téma: Význam přírody pro člověka, ochrana přírody

               Téma: Food + can I have a/some?

5. třída - Téma: Lidské tělo

 

  

Témata ve vysílání pro den 19 .5.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 19. 5. 2020 ZDE

1. třída -Téma: Zkoumáme čísla a jejich vztahy (abaku tria –? aditivní triády)

2. třída - Téma: Dělíme v oboru násobilek

3. třída - Téma: Geometrické skládánky – tangram, evereto

4. třída - Téma: Zábavná matematika – logické úlohy, rébusy

5. třída - Téma: Matematické kvízy a hádanky, sudoku

 

 

Témata ve vysílání pro den 18 .5.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 18. 5. 2020 ZDE

1. třída -Téma: Čteme bě, pě vě

2. třída - Téma: Rozeznáváme spojky a předložky

3. třída - Téma: Seznámíme se s číslem a rodem u podstatných jmen

4. třída - Téma: Rozpoznáváme jednoduché a složené tvary sloves a zvratná slovesa

5. třída - Téma: Rozlišujeme skupiny mě/mně, bě/bjě, vě/vje,

 

 

 

Témata ve vysílání pro den 15 .5.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 15. 5. 2020 ZDE

1. třída -Téma: Ukážeme si osovou souměrnost

2. třída - Téma: Hledáme u úlohy více řešení

3. třída - Téma: Prohlížíme stavby z krychlí zpředu, shora, z boku

4. třída - Téma: Řešíme složené slovní úlohy

5. třída - Téma: Seznámíme se s pojmem úhel

 

 

Témata ve vysílání pro den 14 .5.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 14. 5. 2020 ZDE

1. třída -Téma: Čteme dě, tě, ně

2. třída - Téma: Rozvíjíme vlastní pisatelské dovednosti

3. třída - Téma: Pracujeme s textem – předvídáme

4. třída - Téma: Pracujeme s informativním textem

5. třída - Téma: Porovnáváme informace ze dvou typů textů

 

 

Témata ve vysílání pro den 13 .5.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Vysílání ze dne 13. 5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Seznámíme se s dalšími domácími zvířaty (plazi, bezobratlí)

2. třída - Téma: Budeme zkoumat rostliny a živočichy z ekosystému les

3. třída - Téma: Zamyslíme se, k čemu slouží rostlinám plody a budeme je třídit

4. třída - Téma: Měříme čas

               Téma: Daily routines

5. třída - Téma: Zkoumáme minulost z pohledu architektury

 

 

Témata ve vysílání pro den 12 .5.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 12. 5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Sčítáme a odčítáme do 20

2. třída - Téma: Počítáme se závorkami

3. třída - Téma: Násobíme mimo obor násobilky

4. třída - Téma: Řešíme nerovnice

5. třída - Téma: Téma: Seznámíme se s římskými číslicemi a s jejich využitím

 

 

Témata ve vysílání pro den 11 .5.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 11. 5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme F, f

2. třída - Téma: Skládáme věty do správného pořadí

3. třída - Téma: Naučíme se vyjmenovaná slova po z, procvičíme slova mnohoznačná

4. třída - Téma: Rozpoznáváme u sloves tvar určitý a neurčitý

5. třída - Téma: Tvoříme vlastní text a používáme gramatická pravidla, která známe

 

 

Témata ve vysílání pro den 7.5.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 7. 5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Říkáme si říkadla a rozpočitadla

2. třída - Téma: Nacvičíme si novou čtenářskou dovednost –? vizuální prvky

3. třída - Téma: Rozvíjíme své pisatelské dovednosti

4. třída - Téma: Využijeme grafický záznam informací při práci s textem

5. třída - Téma: Pracujeme s pověstí

 

 

Témata ve vysílání pro den 6.5.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Vysílání ze dne 6. 5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Seznámíme se s domácími zvířaty a jejich mláďaty

2. třída - Téma: Budeme zkoumat rostliny a živočichy z ekosystému řeky a rybníku

3. třída - Téma: Zjistíme, co znamená koloběh vody v přírodě

4. třída - Téma: Co se odehrálo v minulosti podle pověstí?

               Téma: Clothes

5. třída - Téma: Budeme se věnovat třídění živých organismů

 

 

Témata ve vysílání pro den 5.5.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 5.5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Nakupujeme a počítáme s penězi

2. třída - Téma: Seznámíme se s násobilkou 6

3. třída - Téma: Dělíme se zbytkem

4. třída - Téma: Zaznamenáváme přímou úměrnost do tabulky (nebo do grafu?)

5. třída - Téma: Čteme údaje ze sloupcového nebo kruhového diagramu

 

 

Témata ve vysílání pro den 4.5.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 4.5. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme G, g

2. třída - Téma: Procvičíme si abecedu

3. třída - Téma: Využíváme slova stejného významu a slova protikladná

4. třída -  Téma: Podstatná jména rodu mužského –? životnost a neživotnost

5. třída - Téma: Procvičíme si psaní vlastních jmen

 

 

Témata ve vysílání pro den 30. 4.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 30. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Čteme texty s ď, ť, ň

2. třída - Téma: Aktivně pracujeme s literárním textem

3. třída - Téma: Tvořivě pracujeme s literárním textem

4. třída -  Téma: Prozkoumáme zvukovou stránku jazyka

5. třída - Téma: Vyhledáváme a třídíme informace

 

 

Témata ve vysílání pro den 29. 4.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Vysílání ze dne 29. 4. 2020 ZDE

1. třída -Téma: Seznámíme se s hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty

2. třída - Téma: Ptáci kolem nás

3. třída - Téma: Vyzkoušíme lidské smysly

4. třída -  Téma: Cestujeme po naší vlasti

             -  Téma: Farm animals

5. třída - Téma: Cestujeme po Evropě

 

 

Témata ve vysílání pro den 28. 4.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 28. 4. 2020 ZDE

1. třída -Téma: Sčítáme a odčítáme do 20 bez přechodu desítky

2. třída - Téma: Využíváme komutativnost násobení

3. třída - Téma: Učíme se dávat přednost se závorkami

4. třída -  Téma: Modelujeme, zapisujeme a čteme zlomky

5. třída - Téma: Počítáme se zlomky

 

 

Témata ve vysílání pro den 27. 4.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 27. 4. 2020 ZDE

1. třída -Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme Ch, ch

2. třída - Téma: Hrajeme si se slovy příbuznými

3. třída - Téma: Pokračujeme s vyjmenovanými slovy po v

              - Téma: Práce s poslechem, skladba Tanec kuřátek ve skořápce - Modest Petrovič Musorgskij, orchestrální úprava Maurice Ravel

4. třída -  Téma: Podstatná jména rodu mužského – měkké vzory

5. třída - Téma: Seznámíme se s druhy zájmen

 

 

Témata ve vysílání pro den 24. 4.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 24. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Řešíme součtové trojúhelníky

2. třída - Téma: Zjišťujeme obvod útvarů

3. třída - Téma: Zjišťujeme obvod útvarů

4. třída - Téma: Písemně počítáme s přirozenými čísly

5. třída - Téma: Počítáme povrch krychle

 

 

Témata ve vysílání pro den 23. 4.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 23. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Vyprávíme podle obrázkové osnovy

2. třída - Téma: Rozvíjíme svoje pisatelské dovednosti – píšeme dopis

3. třída - Téma: Popisujeme pracovní postup

4. třída - Téma: Porovnáváme informace ze dvou textů

5. třída - Téma: Používáme čtenářskou strategii vytváření představ

 

 

Témata ve vysílání pro den 22. 4.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Vysílání ze dne 22. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Oslavíme den Země

2. třída - Téma: Savci kolem nás

3. třída - Téma: Pečujeme o své zdraví

4. třída - Téma: Seznámíme se s časovou osou a povíme si, jak se žilo v minulosti

                Téma: My house

5. třída - Téma: Porovnáme život v minulosti a dnes (např. bydlení, móda)

 

 

Témata ve vysílání pro den 21. 4.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 21. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Počítáme o několik více, o několik méně

2. třída - Téma: Počítáme s násobilkou 5

3. třída - Téma: Písemně odčítáme

4. třída - Téma: Pamětně počítáme s přirozenými čísly

5. třída - Téma: Zaokrouhlujeme desetinná čísla

 

 

Témata ve vysílání pro den 20. 4.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 20. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme Ř, ř

2. třída - Téma: Úvod do slovních druhů, podstatná jména

3. třída - Téma: Seznámíme se s vyjmenovanými slovy po v)

4. třída - Téma: Učíme se používat vzory podstatných jmen rodu mužského – tvrdé vzory

5. třída - Téma: Záhada detektiva Jazykznala

 

 

Témata ve vysílání pro den 17. 4.  - vzdělávací obor MATEMATIKA

Vysílání ze dne 17. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Řešíme slovní úlohu

2. třída - Téma: Řešíme slovní úlohu (počítáme s penězi)

3. třída - Téma: Poznáváme tělesa a jejich vlastnosti (vrchol, stěna, hrana)

4. třída -  Téma: Modelujeme některá tělesa (např. krychle z dřívek)

5. třída - Téma: Písemně sčítáme a odčítáme desetinná čísla

 

Témata ve vysílání pro den 16. 4.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 16. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Čteme a rozpoznáváme b, d

2. třída - Téma: Naučíme se používat čtenářskou strategii VIZUALIZACE

3. třída - Vyhledáváme v textu

4. třída -  Téma: Tvořivě pracujeme s literárním textem

5. třída - Téma: Rozvíjíme svoje pisatelské dovednosti

 

Témata ve vysílání pro den 15. 4.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Vysílání ze dne 15. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Pozorujeme živočichy na jaře - hmyz

2. třída - Téma: Pozorujeme stromy na jaře

3. třída - Téma: Povíme si něco o sluneční soustavě

4. třída -  Téma: Pozorujeme živočichy a rostliny v okolí lidských obydlí 

                 Téma: AJ - Classroom objects

5. třída - Téma: Česká republika oblast mírného podnebného pásu

 

 

Témata ve vysílání pro den 14. 4.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 14. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Odčítáme do 20 bez přechodu desítky

2. třída - Téma: Násobíme čtyřmi, pracujeme s tabulkou násobků

3. třída - Téma: Učíme se písemně sčítat

4. třída -  Téma: Počítáme do milionu (opakujeme řády)

5. třída - Téma: Porovnáváme desetinná čísla

 

 

Témata ve vysílání pro den 9. 4.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 9. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Vyvodíme a píšeme B, b

2. třída - Čteme si o Velikonocích a učíme se klást otázky

3. třída - Téma: Seznámíme se s vyjmenovanými slovy po s

4. třída -  Téma: Pracujeme s podstatnými jmény rodu středního a ženského

5. třída - Téma: Rozpoznáváme druhy číslovek

 

 

Témata ve vysílání pro den 8. 4.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Vysílání ze dne 8. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Povídáme si, jaké jsou naše velikonoční tradice

2. třída - Dozvíme se o původu Velikonoc

3. třída - Slavíme Velikonoce v Anglii a zapojíme angličtinu

4. třída -  Povíme si o velikonočních zvycích a tradicích na různých místech ČR

5. třída - Poznáváme, jak se slaví Velikonoce v některých zemích Evropy

 

 

émata ve vysílání pro den 7. 4.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 7. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Počítáme s kostkami

2. třída - Téma: Počítáme s kostkami

3. třída - Téma: Pracujeme a počítáme se stavebnicí

4. třída - Téma: Pracujeme a počítáme se stavebnicí

5. třída - Téma: Zapisujeme desetinná čísla a seznamujeme se s jejich řády

 

 

Témata ve vysílání pro den 6. 4.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 6. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Vyvodíme a píšeme Ž, ž

2. třída - Téma: Čteme a píšeme slova se skupinami 

3. třída - Téma: Vyjmenovaná slova po P a vlastní jména

4. třída - Téma: Procvičíme si vyjmenovaná a příbuzná slova po z a zopakujeme všechna vyjm. sl.

5. třída - Téma: Zjistíme, co to znamená, když je podmět nevyjádřený

 

 

 

 

Vysílání ze dne 3. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Počítáme do 20

2. třída - Téma: Tvoříme slovní úlohy

3. třída - Téma: Orientujeme se v čase, počítáme s ciferníkem

4. třída - Téma: Vyhledáváme rovinné útvary souměrné podle osy

5. třída - Téma: Poznáváme pravidelné rovinné obrazce

 

 

Témata ve vysílání pro den 2. 4.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 2. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Čteme ou, au, eu

2. třída - Téma: Rozvíjíme svoje pisatelské dovednosti

3. třída - Téma: Čteme a ptáme se

4. třída - Téma: Používáme orientační prvky v textu k lepšímu porozumění

5. třída - Téma: Používáme orientační prvky v textu k lepšímu porozumění

 

 

 

Témata ve vysílání pro den 1. 4.  - vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Vysílání ze dne 1. 4. 2020 ZDE

1. třída - Téma: Pozorujeme živočichy na jaře (ptáci)

2. třída - Téma: Jaro v kalendáři. Seznámení s novými pojmy: rovnodennost, slunovrat

3. třída - Téma: Téma: Budeme si povídat o lidském těle (vnitřní orgány) a zapojíme angličtinu

4. třída - Téma: Budeme si povídat o našem hlavním městě

5. třída - Téma: Podnebné pásy a co o nich víme

 

 

Témata ve vysílání pro den 31.3.  - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 31. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Čteme a píšeme čísla od 11 do 20

2. třída - Téma: Násobíme třemi, hádáme čísla

3. třída - Téma: Zaokrouhlujeme na stovky

4. třída - Téma: Čteme v jízdních řádech (převádíme jednotky času)

5. třída - Téma: Modelujeme, zapisujeme a čteme desetinná čísla

 

 

Témata ve vysílání pro den 30.3.  - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 30. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Vyvodíme písmeno Č, č, nacvičíme si psací Č, č

2. třída - Téma: Procvičíme čtení a psaní slov se skupinami dě, tě, ně

3. třída - Téma: Seznámíme se s vyjmenovanými slovy po p

4. třída - Téma: Procvičíme si vyjmenovaná a příbuzná slova po v

5. třída -Téma: Seznámíme se s přídavnými jmény přivlastňovacími

 

 

Témata ve vysílání pro den 27. 3. - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 27. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Odčítáme do 20 a řešíme slovní úlohu

2. třída - Téma: Rozpoznáváme rovinné útvary kolem nás

3. třída - Téma: Měříme na centimetry a milimetry

4. třída - Téma: Určujeme obsah jednoduchých rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě

5. třída - Téma: Poznáváme základní jednotky obsahu

 

 

Témata ve vysílání pro den 26. 3. - vzdělávací obor Český jazyk 

Vysílání ze dne 26. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Samostatně čteme a klademe si otázky

2. třída - Téma: Aktivně nasloucháme čtenému textu

3. třída -Téma: Orientujeme se v textu

4. třída -Téma: Pracujeme s vyjmenovanými slovy a slovy příbuznými v textu (po p, s)

5. třída -Téma: Čteme a pracujeme s klíčovými slovy

 

 

 

Témata ve vysílání pro den 24. 3. - vzdělávací obor Člověk a jeho svět 

Vysílání ze dne 25. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Pozorujeme klíčení semen, poznáváme květiny

Pomůcky: miska s vodou, vystřižena květina z přílohy, naklíčená semena z minulého týdne, lupa (kdo má)

2. třída - Téma: Naučíme se členění času (měsíce, dny)

Pomůcky: pastelky, papír

3. třída - Téma: Budeme si povídat o lidském těle a zapojíme angličtinu

Pomůcky: tužka, papír, panenka

4. třída - Téma: Ekosystémy na jaře

Pomůcky: 6 obyčejných papíru, tužka

5. třída - Téma: Poznáváme Evropu, naše sousední státy

Pomůcky: tužka, papír

 

 

Témata ve vysílání pro den 24. 3. - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 24. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Opakujeme si znaménka menší, větší, rovná se, plus

2. třída - Téma: Řešíme slovní úlohu

3. třída - Téma: Pamětně sčítáme a odčítáme do 1000

4. třída - Téma: Zaokrouhlujeme na čísla na tisíce, sta a desítky

5. třída - Téma: Počítáme s časovými údaji

 

Témata ve vysílání pro den 23. 3. - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 23. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Vyvodíme písmeno H, nacvičíme si psací H
Pomůcky: papír, tužka, pravítko, krátká párátka, mazací tabulka s fixem

2. třída - Téma: Píšeme souhlásky uprostřed a na konci slov
Pomůcky: papír A4, tužka, nůžky, červený a modrý fix

3. třída - Téma: Párové souhlásky
Pomůcky: tužka, papír nebo mazací tabulka s fixem

4. třída - Téma: Procvičíme si vyjmenovaná slova po p, s
Pomůcky: tužka, papíry (na kartičky s i a y)?

5. třída - Téma: Rozpoznáváme přídavná jména tvrdá a měkká a budeme je skloňovat
Pomůcky: tužka, fixy, papíry, 3 plyšáci

 

 

Témata ve vysílání pro den 20.3. - vzdělávací obor Matematika

Vysílání ze dne 20. 3.2020 ZDE

1. třída - Téma: Stavíme z krychlí

2. třída - Téma: Vyzkoušíme si, jaká známe tělesa

3. třída - Téma: Násobíme a dělíme

4. třída - Téma: Pracujeme se stovkovou tabulkou

5. třída - Téma: Poradíme si se zlomky

 

 

Témata ve vysílání pro den 19.3. - vzdělávací obor Český jazyk

Vysílání ze dne 19. 3.2020 ZDE 

1. třída - Téma: Přečteme si příběh a vyzkoušíme si čtení s předvídáním

2. třída _ Téma: Pracujeme s textem

3. třída - Téma: Pracujeme se slovy, rozšiřujeme slovní

4. třída - Téma: Pracujeme s vyjmenovanými slovy a slovy příbuznými v textu (po b, l, m)

5. třída -Téma: Zopakujeme si a procvičíme shodu podmětu s přísudkem v textu

 

 

 

Témata ve vysílání pro den 18.3. - vzdělávací obor Člověk a jeho svět (prvouka)

Vysílání ze dne 18.3.2020 ZDE 

1. třída - Téma: Povíme si, co se děje v přírodě na jaře

2. třída - Téma: Povíme si, jak běží čas, co je minulost, současnost, budoucnost

3. třída - Téma: Budeme si povídat o rodině s využitím metody CLIL (se zapojením angličtiny)

4. třída - Téma: Poznáváme Českou republiku s využitím metody CLIL (se zapojením angličtiny)

5. třída - Téma: Putujeme po Evropě s využitím metody CLIL (zapojení angličtiny)

 

 

 

Témata ve vysílání ze dne 17.3. - vzdělávací obor MATEMATIKA 

Vysílání ze dne 17. 3. v oboru matematika najdete ZDE. 

1. ročník -Téma: Počítáme do dvaceti bez přechodu desítky

2. ročník - Téma: Opakujeme počítání do sta a násobilku dvěma

3. ročník - Téma: Orientujeme se v číslech do tisíce a procvičujeme násobilku
 

4. ročník - Téma: Násobíme a dělíme do tisíce, poradíme si se slovní úlohou

5. r očník - Téma: Zaokrouhlujeme, odhadujeme výsledky a vyřešíme slovní úlohu

 

 

 

Témata ve vysílání ze dne 16.3. - vzdělávací obor ČESKÝ JAZYK 

Vysílání ze dne 16.3. v oboru český jazyk najdete ZDE.

1. třída - Téma: Písmena kolem nás – zjistíme, co všechno už umíme, zopakujeme si písmena a uvolníme a procvičíme ruku pro psaní

2. třída -Téma: Zopakujeme si tvrdé a měkké souhlásky

3. třída -Téma: Ukážeme si, jaké známe slovní druhy a jak je poznáme

4. třída -Téma: Procvičíme si vyjmenovaná slova po b, l, m

5. třída -Téma: Vyzkoušíme si, co víme o shodě podmětu s přísudkem