Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Přijatí žáci do 1. ročníků 2022/2023
2.5.2022

V samostatném článku v BLOGU ŠKOLY, ale též v záložce BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY - PŘIJATÍ ŽÁCI zveřejňujeme seznam identifikátorů budoucích prvňáčků.

Akce květen
1.5.2022

Kalendář akcí pro měsíc květen je aktuálně naplněn.

Hotovostní placení obědů - květen
26.4.2022

Podrobné informace v BLOGU ŠKOLY a v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

UKR - Zápis do 1. tříd
20.4.2022

Informace naleznete v záložce BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY - UKR ZÁPIS DO 1 TŘÍD  nebo v BLOGU ŠKOLY.

Zápis do 1. tříd obrazem
15.4.2022

V BLOGU ŠKOLY i v záložce BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY jsou zveřejněny fotografie ze zápisu do 1. tříd.

Akce duben
31.3.2022

Kalendář dubnových akcí je aktuálně naplněn.

Postup pro začleňování ukrajinských dětí do vzdělávání v ČR
10.3.2022

Pokyny MŠMT k začleňování ukrajinských dětí do vzdělávacího systému ČR jsou zveřejněny v BLOGU ŠKOLY v českém jazyce i v ukrajinské jazykové mutaci.

Aktualizace záložky BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY
4.3.2022

V záložce BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY jsou nové informace ke zápisu do prvních tříd.

Rodičům budoucích prvňáčků
13.2.2022

Nově otevřená záložka BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY je Vám k dispozici.

Úspěch našich žáků v okresním kole MO
28.1.2022

Nahlédněte do článku v BLOGU ŠKOLY.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
17.8.2021

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
18.8.2021

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Plány

Vloženo: 21.11.2021 | Autor: Klapkova | Zobrazeno: 397x

Září 

Poznáváme nové žáky i školní prostředí, poznáváme spolužáky, pracovníky školy a vychovatelky ŠD 

Seznámení s?chodem školní jídelny, pravidly a chováním ve školní jídelně 

Seznamujeme děti s řádem ŠD, bezpečností a režimem chodu ŠD, BOZP 

Vybíráme si kroužky a zájmové útvary pro tento školní rok 

 

Odpočinkové činnosti 

 • Seznamovací hry s dětmi ( kdo promluvil…) 
 • vytváření kamarádských vztahů , individuální přístup k novým dětem, „patronát“ starších dětí nad mladšími  
 • povídáme si, kdy slavíme svátky a narozeniny, aktuality 
 • rozhovory vychovatelky s?dětmi 
 • klidové hry, čtení knih a časopisů, prohlížení obrázků, společenské?hry 
 • Poslech pohádky - čtené, CD 

 

Rekreační činnost 

 • vycházky do okolí – spontánní hry ve volné přírodě, pozorování změn přírody, určování stromů a jejich plodů, orientace v?přírodě, sběr přírodnin 
 • míčové hry dle zájmu dětí, švihadla - podbíhání, přeskakování, závodivé hry na?hřišti  
 • Učíme se relaxovat při spontánních hrách, překonávat přírodní překážky. 

 

Zájmová činnost 

 • malování a kreslení zážitků z?prázdnin pastelky, voskovky – kde se mi líbilo 
 • Ohlížíme se za prázdninami, loučíme se s létem – využití v rámci VV, DV, PV, LV, EV, TV, HV 
 • tvoříme výtvarné práce podzimní plody– tisk (tempery) 
 • rodina a já (rozhovory na téma moje rodina , jak pomáhám, co rádi děláme, členové rodiny)   

 

Příprava na vyučování 

 • křížovky, spojovačky, labyrinty, hádanky, hlavolamy, jazykolamy, didaktické hry 
 • Rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku: korálky 
 • Den České státnosti. 

Úvodní rodičovská schůzka (1.třídy) – organizační záležitosti jednotlivých oddělení, režim ŠD, stravování 

 

Říjen 

 • Celodružinová soutěž o diplom – ORANŽOVO/ČERNÝ DEN 

 

Odpočinkové činnosti 

 • rozhovory vychovatelky s?dětmi, aktuality 
 • volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů  
 • Poslech pohádky -čtené, CD 

 

Rekreační činnost 

 • vycházky do okolí – spontánní hry ve volné přírodě, pozorování změn přírody, určování stromů a jejich plodů, orientace v?přírodě-poznávání a ohrana přírody. 
 • Sběr přírodnin pro tvořivou a zábavnou činnost 
 • míčové hry dle zájmu dětí, švihadla - podbíhání, přeskakování, závodivé hry na?hřišti  

 

Zájmová činnost 

 • Zpíváme lidové písničky, práce s?ohraničenou plochou – tématické omalovánky 
 • Les, stromy, zvěř v lese, lesník x myslivec, hádanky a rébusy o lese 
 • Podzimní plody (jablka, hrušky...) Práce s?papírem 
 • hudební a zvukové hádanky - Co to hraje?, Co je to za zvíře?  
 • Malování barevnými křídami na asfalt – (skřítek podzimníček, strašidla a duchové) 
 • Výrobky k?vánočním trhům 
 • České „Dušičky“ (2. 11.) x Haloween (31. 10.) – povídáme si 
 • Den vzniku samostatného Československého státu (28.10), proč vznikl - vlajka, hymna , znak, prezident, Pražský Hrad 

 

Příprava na vyučování 

 • křížovky, hádanky, jazykolamy, hlavolamy, didaktické hry 
 • Rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku -   zažehlovací korálky, grafomotorické listy, držení tužky, omalovánky, modelína  

 

 • PODZIMNÍ PRÁZDNINY 27.října a 29.října,  Poučení o BOZP  

 

Listopad 

 

 • Besedujeme o osobní hygieně, jejím významu a pravidlech 
 • Upevňování základních hygienických návyků při všech činnostech, stolování, kašli…, kontrola denní hygieny, vhodnost oděvů 
 • Dodržování pravidel správného stolování = procvičujeme denně ve školní jídelně 
 • Seznamujeme se s pravidly slušného chování ve veřejných prostorách, uznávání práv a předpisů 

 

Odpočinkové činnosti 

 • Písničky, ČTENÍ, posloucháme a vymýšlíme pohádky, ve kterých vystupují strašidla a nadpřirozené postavy, poslech CD, hudební hry 
 • rozhovory vychovatelky s?dětmi,  
 • klidové hry, čtení knih a časopisů, prohlížení obrázků, společenské?hry 
 • Poslech pohádky - čtené, CD 
 • Volná hra na koberci – individuální výběr her, stavebnic, omalovánek, puzzle, hraček 

 

Rekreační činnost 

 • Pobyt venku – pozorujeme přírodu – bude už sníh? 
 • hry dle zájmu dětí, švihadla - podbíhání, přeskakování  

 

Zájmová činnost 

 • Svátek sv. Martina – 11. 11. – hledáme a čteme „svatomartinské“ pranostiky a seznámíme se s legendou o sv. Martinovi, povídáme si o zvycích předků – pečená husa, mladé víno… 
 • Odpoledne plné záhad, čar a kouzel - hrajeme si na kouzelníky 
 • pantomimické hry (řemesla, zvířata,..) 
 • Den boje za svobodu a demokracii ( 17. listopad)   
 • Začíná Advent – proč se slaví, A. neděle, věnec 
 • Nácvik na besídku 
 • Výrobky na vánoční trhy 

 

Příprava na vyučování 

 • Jazykolamy, didaktické hry 
 • Posilujeme P/L orientaci – správné stříhání nůžkami, držení tužky, úprava prac. Plochy 

 

Státní svátek 17.11.2021 

 

Prosinec 

 • Celodružinová soutěž –– FIALOVÝ DEN 

 

JAK SE SPRÁVNĚ CHOVAT: 

Známe kouzelná slovíčka? 

Besedujeme o kouzelných slovech a jejich významu 

Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat… 

 

Odpočinkové činnosti 

 • Poslech pohádky - čtené, CD 
 • Volná hra na koberci – individuální výběr her, stavebnic, omalovánek, puzzle, hraček 

Rekreační činnost 

 • Hry na sněhu – sáňkování, bobová dráha, pytlování, stavby ze sněhu, slalom, koulovaná, vycházky 

Zájmová činnost 

 • Postavy spojené s předvánočním obdobím – Mikuláš, Lucie, Barbora…pohled na svět očima předků, básničky, pracovní listy, omalovánky 
 • Výroba vánočních přání a ozdob na vánoční stromeček, výzdoba kluboven a chodeb školy 
 • Co si přeji od ,,Ježíška,,– dopis, kresba 
 • Vánoční posezení u adventního věnce s cukrovím a koledou 
 • Poslech a zpívání písní a koled, vánoční zvyky a tradice 
 • Nácvik na besídku 
 • Družinová vánoční besídka 
 • Družinové trhy 

Příprava na vyučování 

 • Hledáme a poznáváme rozdíly – co chybí, co přebývá – špatně/správně, protiklady 
 • Didaktické hry 

 

 • VÁNOČNÍ PRÁZDNINY (23. 12. 2020 - 2.1. 2021), poučení BOZP 

 

LEDEN 

 

Celodružinová soutěž – MODROBÍLÝ DEN 

 

 • Povídání o: zdraví, nemoci, péči o tělo i duši, stravování, pitném režimu, harmonii v nás i kolem nás, jak zacházet s?léky, vitamíny 
 • Ochrana člověka za mimořádných situací ( základy 1. Pomoci při drobném poranění) Důležitá tel. čísla 
 • Práce Horské služby a záchranářů (beseda, instruktážní filmy) 

 

Odpočinkové činnosti 

 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry 
 • Poslech pohádky -čtené, CD, poslech písniček 
 • Povídáme si: co bychom si přáli v novém roce? 

Rekreační činnost 

 • Sáňkování, hry na sněhu, pobyt venku, vycházky do zimní přírody – pozorování, stopování 
 • Soutěž o nejhezčího sněhuláka VV, PV 

Zájmová činnost 

 • Vyprávění jak jsem prožil vánoce  – výtvarné ztvárnění – volná technika 
 • Ptáci v zimě, koho najdu na krmítku, čím krmit, zpěv ptáků, vystřihovánky 
 • Stopy zvířat ve sněhu, pozorujeme, poznáváme 
 • Jedeme na hory - zimní sporty, jak se v zimě obléknout. 
 • Výtvarné čarování s?tiskátky 
 • Hudebně pohybové hry 
 • U lékaře hrajeme si na lékaře a pacienty, krátké dramatizace, vyprávění podle obrázků 

Příprava na vyučování 

 • Vystřihovánky, didaktické hry 

Jednodenní pololetní prázdniny pátek 29.1.2021, Poučení o BOZP 

 

ÚNOR 

 • Celodružinová soutěž –– ČERVENÝ A SRDÍČKOVÝ DEN 

Odpočinkové činnosti 

 • Čtení a poslech pohádek a výtvarné či dramatické ztvárnění pohádkových bytostí a příběhů, seznámení s?lidovou pohádkou a spisovateli 
 • Vyprávíme si o životě v?minulosti 
 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry 
 • Poslech pohádky -čtené, CD 

Rekreační činnost 

 • Sportovní aktivity v tělocvičně – míčové hry, honičky, volný pohyb na hudbu, využití tělocvičného nářadí a načiní, překážková dráha 
 • Hry na sněhu – stavění soch a hradů ze sněhu, vycházky 

Zájmová činnost 

 • Naše město: Poznávání našich obcí, měst a okolí pomocí multimediální techniky – internet, DVD ukázky, CD poslech , Historie našeho města, pověsti z města a okolí, znak města, důležité budovy a instituce, památky – LV, HV, TV, PV, DV. Minulost a současnost 
 • Význam slova korupce – povídání, beseda 
 • Ekologie, tvorba životního prostředí. Práce s?odpadovým materiálem 
 • Život v minulosti, vyprávění, čtení a poslech pohádek a výtvarné či dramatické ztvárnění pohádkových bytostí a příběhů, seznámení s?lidovou pohádkou a spisovateli, loutky, výroba maňásků - hry s textilem, kůží, korálky, brčky, špejlemi  libovolná technika 
 • KARNEVAL“ – výroba karnevalové škrabošky, Rio, Benátky, náš Masopust - povídání, vystřihovánky, Poznávání hudebních nástrojů (basa), zpěv 

Příprava na vyučování 

 • Říkadla, básničky, hádanky, jazykolamy, didaktické hry 

       

Jednodenní pololetní prázdniny pátek 4.2.2022 

Poučení o BOZP 

 

JARNÍ PRÁZDNINY Ústí nad Labem 21.2. - 27.2.2022 

Poučení o BOZP 

 

 

BŘEZEN 

 

 • Celodružinová soutěž — PRUHOVANÝ den 

Odpočinkové činnosti 

 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry 
 • Poslech pohádky -čtené, CD 

 

Rekreační činnost 

 • Jarní vycházky, pozorování jarní přírody, poznávání jarních rostlin 
 • hry dle zájmu dětí, švihadla - podbíhání, přeskakování  

 

Zájmová činnost 

 • Písničkové odpoledne – pěvecká soutěž v?ŠD 
 • MDŽ – povídání a tvorba dárečku pro maminky 
 • Měsíc knihy – povídání o oblíbených knížkách + výstavka na téma – nejhezčí knížka, kterou mám doma, práce s?dětskými časopisy Vyrábíme ?záložku do knížky, Prohlídka a seznámení se školní knihovnou 
 • Výtvarné a pracovní dílny – příprava na Velikonoce, výroba velikonočních dekorací a výzdoba školy, Vyprávění o velikonočních zvycích 
 • Zvířátka na statku, zvířecí rodina 
 • Voda, koloběh vody, meteorologie 
 • Jak se správně oblékat – kontrola oblečení na ven v?šatnách, návyky, úprava zevnějšku 

 

Příprava na vyučování 

 • Didaktické, matematické hry 
 • Jazykolamy, hádanky, přísloví – čtenářská gramotnost 

DUBEN 

 • Celodružinová soutěž—ZELENÝ DEN 

Odpočinkové činnosti 

 • Povídáme a čteme o místních zvycích spojených s?jarem 
 • Stolní a zábavné hry ve třídě ( bingo, smaženice,…), volná hra 
 • Poslech pohádky - čtené, CD 

Rekreační činnost 

 • Pobyt venku – vycházky, školní hřiště, míčové hry, hry s obručí 

Zájmová činnost 

 • Velikonoce, zvyky, Učíme se jarní básničku, písničku, hudební hádanky 
 • Dopravní výchova – měsíc bezpečnosti – hry, soutěže ve třídě i na prostranství atria školy, tvoření na dané téma 
 • Můj volný čas, co mě baví ( Příprava na povolání ) – řežeme, brousíme, krájíme 
 • Kolektivně vytváříme leporelo našich činností ve školní družině 
 • Čarodějnický den — zábavná soutěž o nejlepší čarodějnici a čaroděje 
 • Hry s hlínou, pískem, sádrou, moduritem, modelovací hmotou, polystyrénem  
 • Turnaj v?kuželkách 
 • Výrobky k "Letním slavnostem" 

Příprava na vyučování 

 • Jazykolamy, hádanky, přísloví, didaktické hry 

 

 

 

 • VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY (čtvrtek 14.4.) Poučení o BOZP 

 

 • STÁTNÍ SVÁTEK 15.4 a 18.4. Poučení o BOZP 

 

 

KVĚTEN  

 • Celodružinová soutěž—ŽLUTOHNĚDÝ DEN 

Odpočinkové činnosti 

 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry 
 • Poslech pohádky - čtené, CD 

Rekreační činnost 

 • Vycházky do lesa – budování netradičních obydlí, hra na indiány, divochy, cestovatele, hry s?kameny 
 • míčové hry dle zájmu dětí, švihadla - podbíhání, přeskakování, závodivé hry na?hřišti 

Zájmová činnost 

 • Hrajeme si a soutěžíme 
 • Hasiči, IZS 
 • Život v trávě, housenka-motýl 
 • Výtvarné práce na téma: Děti z celého světa, význam slova kamarád, Poslech písní z CD – soutěže, poslech písní různých národů, čteme pohádky světových autorů 
 • Chystáme se na prázdninySeznamujeme se s kompasem a mapou – vycházky na všechny světové strany, Kreslíme mapu s?cílem 
 • Den matek,  dárky pro maminku - výstava prací 
 • Výrobky k "Letním slavnostem" 
 • Letní slavnosti 

Příprava na vyučování 

 • Hádanky, jazykolamy, přísloví, didaktické hry 

 

SVÁTEK PRÁCE 1.5.2021, Poučení o BOZP 

DEN VÍTĚZSTVÍ 8.5.2021 Poučení o BOZP 

 

 

ČERVEN 

 • Celodružinová soutěž – přijď v OBLEČENÍ s obrázky zvířat 

Odpočinkové činnosti 

 • Poslech pohádky - čtené, CD 
 • Volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů – volné hry na koberci 

Rekreační činnost 

 • Pohybové hry a ?soutěžení v areálu školy, miniolympiáda 
 • Pohybové aktivity v přírodě – louka, les, hřiště, zahrada, hry s?přírodninou, kuličky. 
 • míčové hry dle zájmu dětí, švihadla - podbíhání, přeskakování, závodivé hry na?hřišti  

Zájmová činnost 

 • Den dětí – soutěže, hry, zábava 
 • Jedeme k moři, moře, rybyHry s barevnými papíry – skládání lodiček, parníků, květin -  zakomponování do obrázku 
 • Tvorba na balící papír  - geometrické tvary a obrazce, tiskneme roličkami od tolaletního papíru 
 • Honba za pokladem – celodružinové soutěžní odpoledne 
 • Olympiáda, oheň, vlajka, hymna, sporty, místa konání  
 • Úklid a drobné opravy hraček, přesazování květin, úklid třídy+ chodeb, ořezávání pastelek, třídění odpadu… 
 • Sladké rozloučení se školním rokem + Závěrečná diskotéka 

Příprava na vyučování 

 • Didaktické hry 

 

Poučení BOZP před velkými prázdninami 

UKONČENÍ  ŠKOLNÍHO ROKU (30. 6. 2021) 

Vloženo: 21.11.2021 | Autor: Klapkova | Zobrazeno: 397x

Celkem: 1 článek
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.