Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Příměstský tábor
14.2.2019

V blogu školy jsou zveřejněny podrobnosti k příměstskému táboru pro období jarních prázdnin.

Přijímací řízení 2019
6.2.2019

Přinášíme aktuální informace k přijímacím zkouškám na střední školy (žáci 2. stupně) a osmiletá gymnázia (žáci 5. ročníků).

Chorvatsko 2019
2.2.2019

V záložce II.stupeň jsme nově zveřejnili aktuální informace k zahraničnímu pobytu dětí 2. stupně v Chorvatsku.

Akce únor
30.1.2019

Kalendář plánovaných akcí pro měsíc únor je naplněn.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 12.2.2019 | Autor: Proskova | Zobrazeno: 4x
Plán na měsíc únor 2019 Eva Prošková Celodružinová soutěž ,, červený a srdíčkový den,, Generální úklid ŠD – třídění stavebnic, třídění a kontrola her, vyřazování nefunkčních hraček – kontrola vychovatelkou Povídání o měsíci Únor, co znamená přestupný rok Poučení o BOZP Odpočinkové činnosti • Povídání o životě v minulosti ,, černá hodinka,, • Práce s dět. časopisy – prohlížení ,vystřihování • Poslech čtení na pokračování • Říkadla, básničky, hádanky, jazykolamy • Relaxační DVD Oceán • Stolní hry, konstruktivní hry, puzzle, mozaika, hračky • Volná kresba, omalovánky Zájmové činnosti • Výtvarné ztvárnění pohádky na daný motiv , pohádkové písničky • Dramatické ztvárnění pohádkových bytostí - pantomimická soutěž • Výroba pohádkových loutek – práce s papírem,špejlí,látkou • Historie našeho města –vyprávění, vyprávění, poznávání podle obrázků Co bychom ve svém městě změnili a co naopak? DVD – Naše město, Labská královna - pověst • Kolektivní hry rozvíjející pozornost, bystrost,rychlost , smysly Honza říká, kdo promluvil, kukačko zakukej • Ekologie, tvorba životního prostředí – práce s odpad. materiálem • Význam slova korupce – povídání, beseda • Karneval – výroba karnevalové škrabošky Relaxační činnosti • Spontánní sportovní hry dle zájmu dětí – tělocvična,překážková dráha,žíněnky –válení v daném směru • Vycházky do přírody .pozorování • Cvičení s hudbou ,,Dáda,, • Hry na sněhu Příprava na vyučování • Seznámení s lidovou pohádkou a jejími sběrateli, vyprávění o životě v minulosti Četba pohádky ,,naruby,, a její uvedení do správného stavu,, - zpětná reakce dětí dokončená odměnou • Kolektivní pololetní pohádkový test

Vloženo: 2.1.2019 | Autor: Proskova | Zobrazeno: 25x
Plán na měsíc leden 2019 Eva Prošková Celodružinová soutěž – Modrobílý den Poučení o BOZP Odpočinkové činnosti • Vyprávění na téma vánoční prázdniny - v kruhu ,výtvarné ztvárnění • Přání do nového roku – povídání o novoročních předsevzetí • Stolní a společenské hry, konstruktivní hry, volné hry, prohlížení časopisů, knížek • Četba na pokračování • Relaxační DVD Oceán – relaxační odpočinek při hudbě • Omalovánky se zimní tématikou • Volná kresba, vystřihovánky,obkreslování Zájmové činnosti • Péče o ptáčky v zimě – rozvěšování lojových koulí • Jak se tělo brání mrazu –vysvětlení, povídání . výtvarná soutěž – Já nenastydnu – zimní oblečky • Povídání o zdraví -oblékání a vitamíny v zimě – beseda jak pečovat o zdraví, jak zacházet s léky, pitný režim, stravování, harmonie kolem nás i v nás Hra na lékaře a pacienty – simulace potíží, nebojíme se - dramatizace • Hudebně pohybové hry, dramatizace Hoky koky, mašinka • Práce Horské služby a záchranářů – beseda, instruktážní filmy • Základy 1. pomoci – beseda, povídání, akce, při drobném poranění, důležitá tel. čísla Rekreační činnosti • vycházky do okolí,pozorování přírody • hry na sněhu, stavby ze sněhu- soutěž o nejhezčího sněhuláka, vytváříme labyrint a bludiště ve sněhu • Tv chvilka v tělocvičně • práce se zažehlovacími korálky, s tiskátky Příprava na vyučován • učíme se básničku ,,Leden ,,– přednes s odměnou • říkejme si přísloví • vyprávění podle obrázků – tvorba příběhu na dané téma, popř. tvorba básní • podkovičky štěstí – hledání v obrázcích

Vloženo: 30.10.2018 | Autor: Proskova | Zobrazeno: 53x
Plán na měsíc prosinec 2018 Eva Prošková Celodružinová soutěž – fialový den Jak se správně chovat – kouzelná slovíčka -beseda, význam – herecké ztvárnění situací, kdy používáme tato slovíčka Povídáme si o bezpečnosti při hrách na sněhu, při zapalování prskavek,při oslavách Nového roku a o celkově bezpečném chování v době vánočních prázdnin. Poučení o BOZP Odpočinková činnost - Poslech četby na pokračování - Rozvíjení komunikačních schopností a rozvoj slovní zásoby – vyprávění, poslech- vánoční tématika, předvánoční tématika - Mikuláš, Barbora - Tradice dnes a dříve, poslech vánočních písní a koled - Omalovánky- zima, Vánoce - Moje vánoční přání – dopis Ježíškovi + kresba,povídání v kruhu, - Stavebnice a hry dle výběru dětí, puzzle,karetní hry - Volná kresba Zájmové činnost - Výroba advent, vánoční přání - práce s přírodním materiálem - Relaxační hudba- poslech, koledy- poslech,zpěv - Výroba ozdob na vánoční stromek – hvězdičky ze štětiček, andílci, rybky - Cvičení s hudbou – vnímání rytmu, - vlastní vyjádření - Vánoční výzdoba ŠD, prostor školy - Nácvik na besídku - Vánoční trhy - Pohybové a míčové hry v tělocvičně x hry na sněhu - Změny v přírodě Družinová vánoční besídka Rekreační činnosti - Soutěže a vánoční posezení Příprava na vyučování - Procvičování jemné motoriky – třídění drobného materiálu – korálky, - Čtení s obrázky, počítání s obrázky, zábavné úkoly, hledání a poznávání rozdílů v obrázcích, co chybí, co přebývá , co je špatně, co správně, protiklady - Pozorování změn v počasí - na vycházce - Didaktické hry

Vloženo: 30.10.2018 | Autor: Proskova | Zobrazeno: 67x
Plán na měsíc listopad 2018 Eva Prošková Kontrola běžné denní hygieny, čistota oděvu,kontrola ručníků – výměna, hygienické zásady při kašli, kýchání, použití WC, stolování.. Dodržování pravidel správného stolování – procvičujeme denně v jídelně Seznámení s pravidly slušného chování ve veřejných prostorách Uznávání práv a předpisů – co to znamená? Odpočinková činnost - Poslech četby na pokračování - Rozvíjení komunikačních schopností a rozvoj slovní zásoby- vyprávění a poslech – strašidelné příběhy - Relaxační hudba – poslech a relaxace - Oceán - Kruh pohody – posezení v kruhu – povídání o osobní hygieně -její význam a pravidla, základní hygienické návyky - Volné hry, stavebnice, omalovánky, puzzle,panenky, hračky. - Omalovánky, volná kresba Rekreační činnosti - Volné a tématické vycházky do přírody – změny v přírodě - Sběr a lisování listů - Soutěže, podzimní testy s odměnou Zájmové činnosti - Výrobky na vánoční trhy - Smyslové hry kukačka, co je jinak,kdo promluvil,Honza říká - Pohybové hry a soutěže v tělocvičně i venku, míče, švihadla, guma, - Čertování – příprava výzdoby na Mikuláše - ,,Můj čert mýma rukama… - Den boje za svobodu a demokracii ( 17. listopad) - Čarování v ŠD, pantomimické hry - Nácvik na besídku, zpěv, hudební hry Příprava na vyučování - Opakování ročních období, orientace v prostoru – nakresli, kam řeknu, - Hádanky, kvízy, doplňovačky,soutěže, , jazykolamy - Hledáme stejné rukavičky a čepice v obrázcích+ vybarvování – práce s pastelkou –správné držení, vystřihování- upevňování P/L orientace - Rozdíly v obrázcích - Svátek sv. Martina – seznámení s legendou

Vloženo: 30.10.2018 | Autor: Proskova | Zobrazeno: 66x
Plán na měsíc říjen 2018 Eva Prošková Oranžovo – černý den – celodružinová soutěž Poučení dětí o bezpečném chování v ŠD, mimo ŠD v prostorách školy a venku. poučení o bezpečnosti před každou činností, akcí upevňování hygienických návyků, správné stolování, společenské chování Poučení o BOZP ( podzimní prázdniny) Odpočinkové činnosti - Četba na pokračování – poslech, volná ilustrace - Práce s časopisy –volné prohlížení, vyhledávání podzimní tématiky ( houby,stromy,zvířátka) - Relaxační hudba. Poslech a relaxace na koberci - Přizpůsobení individualitě a výběru děti- volná kresba, karetní hry, stolní hry, stavebnice, mozaika, motivační hry , hra s auty, panenky, puzzle. - Omalovánky - Konstruktivní hry, stolní hry, karetní hry, motivační hra v hradu Zájmové činnosti - Sběr přírodnin a lisování listů, poznávání stromů, hub,výrobky z přírodnin - Výroba na vánoční trhy - smyslové hry, soutěže - Co se změnilo, co slyším… - Hudební chvilka – zpěv lidových písní, poslech, tanec, hudební soutěžení – židličková, Talentmánie - Soutěže v kresbě na chodník – barvy podzimu – podzimní strom - Výroba papírových draků, výstavka - Haloween – co o něm víme…, práce s ohraničenou plochou – vybarvování, vystřihování - Den vzniku samostatného československého státu ( 28.10) 100 let Republiky - Nácvik na besídku Rekreační činnosti - Vycházky do přírody , volné hry na školním pozemku – míčové,běžecké, švihadla, skákací guma, malování křídou. Závodivé hry na hřišti a v tělocvičně - Pinkání míčů na síť – pohyblivost, obratnost Příprava na vyučování - Sebeobsluha, umět o něco požádat, poprosit, - Jazykolamy, hádanky, přísloví,didaktické hry

Vloženo: 30.10.2018 | Autor: Proskova | Zobrazeno: 65x
Plán na měsíc září 2018 Eva Prošková Seznámení dětí s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečností ve škole, při hrách venku i na cestě do školy, poučení o BOZP Procházka po škole, seznamování s dalším prostorem školy – tělocvična, ostatní ŠD, jídelna… poznávání okolí školy, poznávání zaměstnanců školy Chod, pravidla a chování ve školní jídelně - seznámení Výběr kroužků a zájmových útvarů Den české státnosti Odpočinkové činnosti - Vyprávění : rozvíjení komunikačních schopností a rozvoj slovní zásoby- téma prázdniny, škola, podzim, denní zážitky dětí, aktuality( svátky, narozeniny) - Kreslení a malování: prázdniny – práce s fixem, voskovým pastelem ( kontrola a navádění správnosti držení těla při práci - Poslech písniček: na přání dětí, výběr vychovatelkou. - Literární chvilky- poslech čtené pohádky, poslech pohádky na CD - Relaxační chvilky – relaxace při hudbě ( relaxační DVD Oceán) - Omalovánky, volná kresba, volná hra Zájmové činnosti - Konstruktivní hry .: stavebnice, jednoduché tvary, stolní hry - Motivační hry s využitím zařízení herny, na rodinu,v kanceláři.. - Život naší rodiny- povídání + výtvarná soutěž - Hry s papírem- vlaštovičky ,povídání o stěhovavém ptactvu - Míčové hry . Hra dle zájmu dětí Rekreační činnosti - Vycházky do přírody a její pozorování, využití terénu při hrách, poznávání okolí školy - Pohybové hry .: mrazík, Pešek,Hoky koky, skoky přes švihadlo, míčové hry, prolézání Příprava na vyučování - Jazykolamy, hádanky, přísloví - Upevňování základních hygienických návyků při činnostech - Rozvíjení jemné i hrubé motoriky – přebírání, navlékání, provlékání, třídění - Využívání dětských časopisů - vyhledávání, prohlížení, četba - Omalovánky

Celkem: 6 článků