Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Sportovní akce RunCzech
22.6.2020

Veškeré informace k zítřejší akci jsou v BLOGU školy.

Rodičům žáků budoucích prvních tříd
17.6.2020

V BLOGU ŠKOLY  i v záložce BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY  naleznete důležité informace, nahlédněte.

Cesta kolem světa za 7 týdnů - 7. díl
10.6.2020

Vracíme se do Evropy s Bárou Závadovou a závěrečným dílem projektu Cesta kolem světa za 7. týdnů.

Projekt Cesta kolem světa za 7. týdnů
9.6.2020

Pozvánka k závěrečnému dílu je zveřejněna stejně jako odkaz na článek v denním tisku.

Úprava cen stravného
8.6.2020

V BLOGU školy i v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA jsou nové informace k navýšení cen stravného.

Matematická třída 2020/2021
8.6.2020

Právě jsme zveřejnili seznam žáků zařazených do 6. třídy s RVM pro školní rok 2020/2021.

Žákům, kteří opouštějí naši školu
3.6.2020

Informace ze školní jídelny, která je určena žákům 9. popř. 5. ročníků. 

Placení stravného - červen
3.6.2020

Důležité upozornění v BLOGU ŠKOLY či v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Cesta kolem světa za 7 týdnů - 6. díl 3.6.2020
3.6.2020
 

Přidali jsme další díl do projektu Cesta kolem světa za 7 týdnů. 

Dodatek ke směrnici
3.6.2020

ZDE (Velikost: 372.8 kB) se seznamte se se změnami v cenách stravného. 

Informace k poplatkům za školní družinu v druhém pololetí školního roku 2019/2020
1.6.2020

Zde můžete zažádat o vrácení uhrazeného poplatku za školní družinu.

Cesta kolem světa za 7 týdnů - 5. díl
29.5.2020

Přidali jsme další díl do projektu Cesta kolem světa za 7 týdnů. 

Hodnocení a klasifikace žáků ve 2. pololetí
29.5.2020

V BLOGU školy jsou zveřejněny metodické pokyny k hodnocení žáků.

Nástup žáků 2. stupně
26.5.2020

V Blogu školy jsou aktuální informace pro žáky 2. stupně.

Zprávy ze školní družiny
24.5.2020

Důležité informace pro účastníky školní družiny jsou přidány v nových článcích.

Žáci přijatí do 1. tříd školního roku 2020/2021
13.5.2020

Navštivte BLOG školy nebo záložku BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY.

Základní informace k matematické třídě 2020/2021
13.5.2020

Důležité informace pro žáky 5. tříd a jejich rodiče ZDE.

Postup při posuzování předpokladů pro zařazení do matematické třídy
13.5.2020

S důležitými informacemi ohledně posuzování předpokladů pro zařazení do matematické třídy se seznamte v blogu školy.

Aktuální informace ze školní jídelny
13.5.2020

V blogu i v záložce Školní jídelna jsou důležité informace ke stravování žáků 1. stupně při nástupu do školy od 25. 5.

Doplňující informace k nástupu žáků 1. stupně
6.5.2020

V Blogu školy jsme právě zvěřejnili další důležité informace.

Nástup žáků 1. stupně
5.5.2020

V systému Bakaláři i ZDE zveřejňujeme důležité informace určené tentokrát zákonným zástupcům žáků 1. stupně.

Nástup žáků 9. tříd
4.5.2020

V systému Bakaláři i ZDE zveřejňujeme důležité informace určené zákonným zástupcům žáků 9. tříd.

Projekt Cesta kolem světa za 7 týdnů
21.4.2020

S nově chystaným projektem se blíže seznamte ZDE.

Office 365
24.3.2020

Další podpora domácí přípravy Vašich dětí je hotova. Zaktivovali jsme účty všem dětem 1- 9. ročníků.

Vysílání ČT pro podporu domácí přípravy žáků 2. stupně
18.3.2020

V nově vzniklém článku jsou přehledně zveřejněny odkazy na vysílání ČT pro domácí přípravu starších žáků a též odkazy pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám na SŠ.

Vysílání ČT pro podporu domácí přípravy žáků 1. stupně
17.3.2020

Článek je denně aktualizován, sledujte, využijte.

Podpora domácí přípravy
15.3.2020

V blogu školy jsme zvežejnili výběr materiálů, které Vám mohou usnadnit domácí přípravu dětí.

Zápisový lístek
11.3.2020

Zákonným zástupcům žáků 5. a 9. tříd, kteří budou procházet přijímacím řízením na SŠ, je určena informace ohledně zápisového lístku.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Recyklace očima mladého vědce 2019

Vloženo: 1.4.2019 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 1729x |

 

Den pátý – 5. 4. 2019

Naposledy jsme se vypravili k rybníku, prohlédli si rostliny, které rostou v místní oblasti. Na zahrádkách jsme viděli především rododendrony a borůvčí, protože vyžadují kyselejší půdu.

Získané znalosti jsme si ověřili v krátkém testu. Lektoři shrnuli naši práci a my se budeme snažit získané informace i nadále uplatňovat v každodenním životě.

Žáci 6.A, 7.A

 

Den čtvrtý – 4. 4. 2019

Program, který se týkal recyklace elektrospotřebičů, začal teoretickým seznámením s danou problematikou a pokračoval praktickými úkoly. Na ty jsme se opravdu všichni těšili. Demontovali jsme elektrospotřebiče (mobily), identifikovali jsme materiály v nich a zjistili jsme, jaké nové výrobky by se daly z těchto materiálů pomocí recyklace vytvořit. Bavila nás i simulace separační linky. Zabývali jsme se tříděním materiálů pomocí statického i pohyblivého magnetického pole. Posledním naším experimentem bylo třídění materiálů pomocí hustoty.

 

Odpoledne jsme se vypravili na výlet do lesního divadla. Tam jsme prozkoumali okolí divadla a společně jsme si na lesním jevišti zazpívali. Po návratu jsme se opět věnovali sportovním činnostem.

 

Fotografie ze čtvrtého dne

 

Den třetí – 3. 4. 2019

Recyklace a voda – to byl náš dnešní program. V průběhu dopoledne jsme se seznámili s pojmem voda a ochrana vod. U nedalekého rybníka jsme si vyzkoušeli hydrometeorologické pokusy, chemickou a fyzikální analýzu vody.

Odpoledne jsme pod mikroskopem zkoumali odebrané vzorky z rybníka a vše jsme zaznamenali do pracovních listů. Pokusy se nám vydařily, byli jsme spokojeni.

Celý den svítilo sluníčko, lákalo nás opět ke sportování. Ve volném čase jsme hráli kopanou, vybíjenou, badminton i stolní tenis.

Někteří využili rozehřáté lavičky a ponořili se do rozečtené knihy. Den nám utekl jako voda.

Fotografie ze třetího dne.

 

Den druhý – 2. 4. 2019

Dnes jsme se věnovali tematickému okruhu recyklace a vzduch.

Nejdříve jsme zhlédli prezentaci na dané téma a těšili jsme se na zábavné pokusy v přírodě. Tam jsme si vyzkoušeli sadu meteorologických pokusů zaměřených na zjišťování teploty a tlaku vzduchu, relativní vlhkosti a rosného bodu.

Na stanovení srážek jsme museli použít simulovaný vzorek, protože nepršelo. Na tomto vzorku jsme určovali intenzitu deště. V dalších pokusech jsme se dověděli,  jak se měří rychlost větru pomocí rukávu, jak se stanovuje anemometrem i klasifikaci větru dle Beaufortovy stupnice.

Oblačnost byla nulová, mraky žádné, azurově modrá obloha zakončila náš dopolední program.

Odpolední program byl také velmi poutavý. Nalezli jsme pomocí detektoru kovů (pod vedením zkušeného znalce)staré mince a jiné kovové předměty.

Den jsme zakončili sportovními aktivitami.

 

FOTOGRAFIE z druhého dne ZDE.

 

 

Den první – 1. 4. 2019

Žáci 6. A a 7. A vyjeli do hotelu Kovošrot v Kytlici na akci Recyklace očima mladého vědce.

Po příjezdu jsme se ubytovali, seznámili s lektory a celým harmonogramem projektu. Po úvodní prezentaci o třídění odpadů, významu třídění a recyklaci nás čekal oběd.

Protože bylo venku krásně, brzy jsme pokračovali tématem Recyklace a půda – odebírali jsme půdní vzorek, zkoumali jsme půdní výluh – PH, důkaz vzduchu v půdě, určovali jsme půdní druh, propustnost půdy pro vodu.

Na závěr jsme vytvořili koláž z přírodních materiálů a společně zhodnotili naši práci.