Kotva
Elektronická ŽK

Aktuality
Konzultační hodiny - 2.pololetí 2019/2020
8.1.2020

V bnově vzniklé záložce zveřejňujeme rozpis konzultačních hodin jednotlivých učitelů pro 2. pololetí tohoto školního roku.

Lyžařský kurz 2020
8.1.2020

V blogu školy i v samostatné záložce II. stupeň jsou aktuální informace k lyžařskému výcviku.

Akce leden
2.1.2020

Kalendář lednových akcí je aktuálně naplněn.

Změny ve školní jídelně
15.12.2019

Se změnami ve školní jídelně, které vstupují v platnost v lednu 2020, se můžete seznámit v blogu školy i v záložce školní jídelna. 

Zájezd do Anglie 2019/2020
14.11.2019

V záložce 2. stupeň - Anglie 2019/2020 jsou aktuální informace k zahraničnímu pobytu žáků 2. stupně.

Přijímací řízení 2020
3.11.2019

V záložkách 1. a 2. stupně jsou dostupné aktuální informace k přijímacím řízením na střední školy a osmiletá gymnázia.

Akce listopad
30.10.2019

Kalendář akcí pro měsíc listopad je aktuálně naplněn.

Výroční zpráva
11.10.2019

S výroční zprávou školy za rok 2018/2019 se můžete seznámit ZDE. (Velikost: 13.42 MB)

Volnočasové aktivity Veroniky Kalinové
30.9.2019

Do záložky AKTIVITY - NABÍDKA KROUŽKŮ -  jsme pod dosavadní tabulku přidali další možnosti smysluplného využití volného času Vašich dětí. 

Akce říjen
30.9.2019

Kalendář akcí na měsíc říjen je aktuálně naplněn - NAHLÉDNĚTE.

Rodičovské schůzky - říjen
23.9.2019

Rodičovské schůzky se uskuteční v úterý 8. 10. od 17:00 v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Jednání Rady rodičů proběhne týž den od  16:30 ve sborovně školy.

Témata projektu HOP
22.9.2019

V tabulkách se můžete seznámit s konkrétními tématy projektu HOP (Hravě o prevenci).

Nabídka kroužků 2019/2020
20.9.2019

V záložce AKTIVITY  jsme zveřejnili nabídku kroužků pro tento školní rok.

Akce září
30.8.2019

Kalendář akcí pro měsíc září je naplněn.

Rozvrhy hodin
30.8.2019

V záložce ROZVRHY HODIN najdete rozvhy pro jednotlivé třídy.

Rozdělení žáků do oddělení ŠD
28.8.2019

V záložce DRUŽINA jsou aktuálně vypsána oddělení ŠD s předpokládaným rozmístěním žáků jednotlivých tříd. Dovolujeme si upozornit, že z organizačních důvodů mohou nastat drobné změny s ohledem na skutečný počet přihlášených žáků.

Organizace úvodních dní školního roku 2019/2020
28.8.2019

S organizací úvodních dní školního roku 2019/2020 se seznamte ZDE.

Adaptační kurz - 2019
28.8.2019

Právě jsme zvěřejnili podrobné informace k letošnímu adaptačnímu kurzu žáků 6. tříd.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Recyklace očima mladého vědce 2019

Vloženo: 1.4.2019 | Autor: Lenka Růžičková| Zobrazeno: 873x |

 

Den pátý – 5. 4. 2019

Naposledy jsme se vypravili k rybníku, prohlédli si rostliny, které rostou v místní oblasti. Na zahrádkách jsme viděli především rododendrony a borůvčí, protože vyžadují kyselejší půdu.

Získané znalosti jsme si ověřili v krátkém testu. Lektoři shrnuli naši práci a my se budeme snažit získané informace i nadále uplatňovat v každodenním životě.

Žáci 6.A, 7.A

 

Den čtvrtý – 4. 4. 2019

Program, který se týkal recyklace elektrospotřebičů, začal teoretickým seznámením s danou problematikou a pokračoval praktickými úkoly. Na ty jsme se opravdu všichni těšili. Demontovali jsme elektrospotřebiče (mobily), identifikovali jsme materiály v nich a zjistili jsme, jaké nové výrobky by se daly z těchto materiálů pomocí recyklace vytvořit. Bavila nás i simulace separační linky. Zabývali jsme se tříděním materiálů pomocí statického i pohyblivého magnetického pole. Posledním naším experimentem bylo třídění materiálů pomocí hustoty.

 

Odpoledne jsme se vypravili na výlet do lesního divadla. Tam jsme prozkoumali okolí divadla a společně jsme si na lesním jevišti zazpívali. Po návratu jsme se opět věnovali sportovním činnostem.

 

Fotografie ze čtvrtého dne

 

Den třetí – 3. 4. 2019

Recyklace a voda – to byl náš dnešní program. V průběhu dopoledne jsme se seznámili s pojmem voda a ochrana vod. U nedalekého rybníka jsme si vyzkoušeli hydrometeorologické pokusy, chemickou a fyzikální analýzu vody.

Odpoledne jsme pod mikroskopem zkoumali odebrané vzorky z rybníka a vše jsme zaznamenali do pracovních listů. Pokusy se nám vydařily, byli jsme spokojeni.

Celý den svítilo sluníčko, lákalo nás opět ke sportování. Ve volném čase jsme hráli kopanou, vybíjenou, badminton i stolní tenis.

Někteří využili rozehřáté lavičky a ponořili se do rozečtené knihy. Den nám utekl jako voda.

Fotografie ze třetího dne.

 

Den druhý – 2. 4. 2019

Dnes jsme se věnovali tematickému okruhu recyklace a vzduch.

Nejdříve jsme zhlédli prezentaci na dané téma a těšili jsme se na zábavné pokusy v přírodě. Tam jsme si vyzkoušeli sadu meteorologických pokusů zaměřených na zjišťování teploty a tlaku vzduchu, relativní vlhkosti a rosného bodu.

Na stanovení srážek jsme museli použít simulovaný vzorek, protože nepršelo. Na tomto vzorku jsme určovali intenzitu deště. V dalších pokusech jsme se dověděli,  jak se měří rychlost větru pomocí rukávu, jak se stanovuje anemometrem i klasifikaci větru dle Beaufortovy stupnice.

Oblačnost byla nulová, mraky žádné, azurově modrá obloha zakončila náš dopolední program.

Odpolední program byl také velmi poutavý. Nalezli jsme pomocí detektoru kovů (pod vedením zkušeného znalce)staré mince a jiné kovové předměty.

Den jsme zakončili sportovními aktivitami.

 

FOTOGRAFIE z druhého dne ZDE.

 

 

Den první – 1. 4. 2019

Žáci 6. A a 7. A vyjeli do hotelu Kovošrot v Kytlici na akci Recyklace očima mladého vědce.

Po příjezdu jsme se ubytovali, seznámili s lektory a celým harmonogramem projektu. Po úvodní prezentaci o třídění odpadů, významu třídění a recyklaci nás čekal oběd.

Protože bylo venku krásně, brzy jsme pokračovali tématem Recyklace a půda – odebírali jsme půdní vzorek, zkoumali jsme půdní výluh – PH, důkaz vzduchu v půdě, určovali jsme půdní druh, propustnost půdy pro vodu.

Na závěr jsme vytvořili koláž z přírodních materiálů a společně zhodnotili naši práci.