Kotva
Office 365

Elektronická ŽK

Aktuality
Rozhodnutí KHS - 7. ročník
22.10.2021

V BLOGU  školy přinášíme rozhodnutí KHS k záchytu onemocnění covid-19 v 7. ročníku.

Hotovostní platba obědů - LISTOPAD
14.10.2021

Důležité informace v BLOGU ŠKOLY nebo v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Výsledky voleb do Školské rady
11.10.2021

Informace o výsledcích voleb do ŠR ZŠ Pod Vodojemem jsou zveřejněny v BLOGU ŠKOLY.

Volby do PS - zkrácené vyučování
3.10.2021

Bližší informace v BLOGU ŠKOLY.

Akce říjen
30.9.2021

Kalendář říjnových akcí je naplněn.

Třídní schůzky
22.9.2021

Podrobněji v BLOGU ŠKOLY.

Vyhlášení voleb do Školské rady
15.9.2021

Podrobnosti v článku v BLOGU ŠKOLY.

Rozhodnutí KHS Ústeckého kraje
11.9.2021

Více informací v blogu školy.

Projekt Nenech to být
10.9.2021

V záložce AKTIVITY - PROJEKTY jsou aktualizované informace k projektu Nenech to být.

Stránky tříd
18.8.2021

18.8. jsme aktualizovali stránky tříd (horní lišta - I. či II. stupeň). V tuto chvíli obsahují pouze jméno třídního učitele. Rozvrhy hodin a případné další podrobnosti doplníme v přípravném týdnu. 

Další aktualizace
17.8.2021

Aktualizací dnes prošly záložky KONTAKTY a NAŠI ZAMĚSTNANCI.

Úprava cen obědů od 1. 9. 2021
17.8.2021

Bližší informace v BLOGU ŠKOLY či v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Přihlášení do Microsoft Office 365 - návod
17.8.2021

Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce KE STAŽENÍ.

Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
18.8.2021

Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)

Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

Ministerstvo školství

Mapa webu
A
A
A

Provoz školy v úvodních dnech školního roku 2021-2022

Vloženo: 25.8.2021 | Autor: Ruzickova | Zobrazeno: 528x

Ve středu 1. 9. vstoupí žáci 1. tříd s nejvýše dvěma zákonnými zástupci do budovy vchodem pavilonu 1. stupně v 7.50 hod. Vstup bude zajištěn pracovníky školy a označen orientační cedulí. Při vstupu do školy musí mít zákonní zástupci celou dobu nasazen respirátor. Děti vstoupí s rouškami, které mohou ve třídě sundat.

 

Narozdíl od starších žáků se prvňáčci nebudou testovat již 1. 9., ale až následující den, ve čtvrtek 2. 9. Testování žáků může být přítomen jeden zákonný zástupce. Více informací v samostatném článku.

 

Pokyny pro školní stravování ZDE.

 

Žáci vyšších ročníků budou do školy vcházet hlavním vstupem přes šatny vybaveni ochranou dýchacích cest. Roušky mohou odložit po provedení antigenního testu s negativním výsledkem. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest však platí ve společných prostorech školy (chodby, WC, jídelna). Testování samoodběrem proběhne 1. 9. po přivítání žáků ve třídách. Ve škole bude maximálně omezen pohyb cizích osob, výjimkou bude možnost doprovodu jednoho zákonného zástupce žáků 2. až 3. tříd ve dnech testování. Stejné opatření bude platit i při následujícím testování ve dnech 6. a 9. 9. 2021. Do testování se nezapojí žáci, kteří se prokáží potvrzením o ukončeném očkování včetně následné 14denní lhůty, platným potvrzením o negativním výsledku testu nebo potvrzením o prodělání nemoci Covid–19 ve lhůtě kratší než 180 dní. V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu ochranu dýchacích cest. Tito žáci nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, při konzumaci potravin sedí odděleně.

 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby" (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

Při zjištění příznaků infekčního onemocnění bude postupováno takto:

 

  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce;

 

  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu;

 

  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do karanténní místnosti. Škola současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce - ten pak musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

 

Rozkliknutím loga MŠMT se můžete seznámit s kompletním zněním dokumentu SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 - PROVOZ A TESTOVÁNÍ.